Green Earth'ün yenilikleri sayesinde Pakistan'da poliAl geri dönüşümü gelişiyor


Pakistan'da poliAl geri dönüşümüyle ilgili zorluklar yaşandı ancak Tetra Pak'ın kararlılığı ve desteği sayesinde Green Earth (GER) ile ortaklık, son 8 yılda önemli bir ilerleme kaydetti. Araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımlar, ülkede poliAl geri dönüşümüyle ilgili ümit veren fırsatların önünü açtı.


PoliAl geri dönüşümü, Pakistan'da sınırlı farkındalık, altyapı ve teknik uzmanlık gibi birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Bu engellerin üstesinden gelmek için iş birliğine dayalı bir çaba ve yenilikçi çözümler gerekiyordu. Tetra Pak'ın Green Earth ile iş birliğinin temel amacı, Pakistan'da sürdürülebilir poliAl geri dönüştürme sistemi kurmaktır. Araştırma ve geliştirmeye yatırım yapan iş ortaklığı, geri dönüştürülmüş poliAl malzemeler için canlı bir yerel pazar oluşturmayı amaçladı.

Geri dönüşüm malzemesi boşaltan fork lift

Tetra Pak'ın kesintisiz çabaları ve desteği, Green Earth'ün poliAl geri dönüşümünde önemli gelişmelere öncülük etti. Green Earth, araştırma ve geliştirmede hedefe yönelik yatırımlar yoluyla poliAl'ı etkili bir şekilde geri dönüştürmek için yenilikçi çözümler ve prosesler geliştirdi.

Tetra Pak ve Green Earth arasındaki iş birliği, daha sürdürülebilir bir atık yönetim sistemine katkı sağlamanın yanı sıra ekonomik fırsatlar da ortaya çıkardı. Green Earth, poliAl'ı yerel olarak geri dönüştürerek çevresel etkiyi azalttı, kaynakları korudu ve geri dönüştürülmüş malzemeler için değerli bir pazar oluşturdu.

Tetra Pak ve Green Earth'ün ortak çabaları, Pakistan'da büyüyen bir poliAl geri dönüşüm sektörüne öncülük etti. Başarılı bir geri dönüşüm sisteminin kurulması, atıkları azaltmanın yanı sıra ülkede daha sürdürülebilir uygulamalara geçişi teşvik etti.

Geri dönüştürülmüş poliAl'den yapılmış dış mekan mobilyaları

İş burada bitmiyor. Tetra Pak, sektör oyuncuları ve STK'larla bağlantıları kolaylaştırarak Green Earth'ü desteklemeye devam ediyor. Atölye çalışmaları ve endüstriyel turlar yoluyla GER'nin inovasyonları ve geliştirmeleri gösterilerek poliAl geri dönüşümünde daha fazla iş birliğine ve ilerlemeye ilham oluyor.

Konum
Pakistan

İlgili şirketler
Green Earth Recycling

Tetra Pak iletişim bilgileri
Muhammad.BinShahzad@tetrapak.com