Tetra Pak ve KMK Paper, karton geri dönüşümünden elde edilen değeri en üst düzeye çıkarıyor


Tetra Pak, atık kartonlardan maksimum değer elde etmenin yenilikçi yollarını keşfetmek için 2016 yılında tanınmış Türk kağıt üreticisi KMK Paper ile iş ortaklığı kurdu. İş birliğimiz, döngüsel ekonomi1 ilkelerini benimsemeyi ve karton ambalajların geri dönüşümü için etkili bir değer zinciri oluşturmayı amaçlıyordu.


Genel bilgiler ve girişim: Karton geri dönüşümünün tüm potansiyelini ortaya çıkarmak

Geleneksel olarak içecek kartonu geri dönüşümü, büyük oranda kullanılmış paketlerden liflerin geri kazanılmasına odaklanıyordu. Bununla birlikte karton geri dönüşümünün tüm potansiyelini ortaya çıkarmanın zorluğu, yalnızca kartonun liflerinden değil, polimerlerinden ve alüminyum bileşenlerinden de verimli bir şekilde yararlanabilmekti. Kaynak geri kazanımını en üst düzeye çıkarmak ve geri dönüştürülmüş karton malzemeler için yeni pazar fırsatları oluşturmak için kapsamlı bir çözüm gerekliydi.

PoliAl granüllü el

Görsel: PoliAl granülleri, çeşitli ürünler üretmek için kullanılabilir

Sonuçlar: Atıklardan değer elde edecek yeni bir tesis

Tetra Pak ve KMK Paper arasındaki iş birliği sayesinde, döngüsel bir değer zincirinin geliştirilmesine odaklanılarak karton geri dönüşümünü optimize etmeye yönelik bir yolculuk başlatıldı. Sürdürülebilir kağıt üretimi için kartonlardan uzun ve güçlü liflerin verimli bir şekilde geri kazanılmasının önemini başarıyla ortaya koydular. Ayrıca kartonlardaki polimerlerin ve alüminyumun ortaya çıkarılmamış potansiyelini fark eden iş ortaklığı, bir poliAl2 granülü üretim tesisi kurdu. Bu ileri görüşlü çözüm, bu malzemelerin çeşitli plastik ürünler için pazarlanabilir ikincil ham maddelere dönüştürülmesine olanak sağladı.

Tetra Pak ve KMK Paper'ın iş birliğinin sonuçları oldukça ümit vericiydi. Döngüsel değer zinciri yaklaşımlarından yararlanarak atık kartonları değerli kaynaklara dönüştürdüler; geniş bir atık tedarikçisi tabanı oluşturdular ve tesis kapasite kullanımını optimize ettiler. PoliAl granüllerinin çok yönlü bir nihai ürün olarak tanıtımı, pazarda olumlu bir karşılık buldu ve sürdürülebilir plastik üretimi için yeni yollar açtı.

Geleceğe bakış: Büyüyen geri dönüştürülmüş karton pazarı

Tetra Pak ve KMK Paper, başarılı iş birliklerine dayanarak karton geri dönüşümünü daha da geliştirmeyi taahhüt ediyor. Yolculuk, poliAl granül üretim tesisiyle sona ermiyor. İki taraf da karton ambalajların geri dönüştürülebilirliğini en üst düzeye çıkarmak için sürekli olarak yenilikçi çözümler ve nihai ürün geliştirme programları araştırıyor. Odak noktaları sürdürülebilirliği benimsemek, döngüsel ekonomi ilkelerini desteklemek ve geri dönüştürülmüş karton malzemelere yönelik pazarı genişletmek olmaya devam ediyor.

PoliAl granülden yapılmış paletler

Görsel: PoliAl'den üretilen kasalar

1Döngüsel ekonomi, malzemelerin asla atık haline gelmediği ve geri dönüşüm, yeniden kullanım ve kompostlama gibi proseslerle dolaşımda tutulduğu bir sistemi ifade eder. Ekonomik faaliyetleri sınırlı kaynakların tüketiminden ayrıştırarak çevresel zorlukların üstesinden gelir. Kaynak: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy?

2Karton ambalajların lifsiz komponenti poliAl olarak bilinir, aseptik karton ambalajlardaki gıda içeriğini korumak için oksijene ve neme karşı bariyer olarak kullanılan poliolefin ve alüminyum katmanlarını ifade eder.

Konum
Türkiye

İlgili şirketler
KMK

Tetra Pak iletişim bilgileri
Aydeniz Volkan
Pishro Asefeh