2020-06-08

Gıdaların korunması - COVID-19 öncesinde, sırasında ve sonrasında

Geliştirme ve Mühendislik Bölümü Başkan Yardımcısı Laurence Mott, uçtan uca gıda güvenliği, sektörel iş birliği ve gıdaları korumaya yönelik katı standartlar hakkında konuşuyor.

Neredeyse bir yıl önce, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ilk kez 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü'nü ilan etti. Bu, gıda güvenliğini ciddi bir odak haline getiren önemli bir kilometre taşını işaret ediyordu. Söz konusu ister gıdayı yetiştirmek, üretmek, dağıtmak ya da hazırlamak olsun sayısız çaba ve sahne arkasındaki faaliyetin hepsi nihai olarak gıdanın güvenli olmasını ve insanların günlük beslenme ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlamak için birbiriyle bağlantılıdır.

Şu anda yaşadığımız COVID-19 ile ilişkili zorluklarla, süt, meyve suyu ve su gibi hayati ürünleri depolayamadığımız şartlar altında karşılaştığımızı hayal edebiliyor musunuz? Bu katlanılamaz bir durum olurdu.

İçinde bulunduğumuz kriz, aseptik teknolojisinin önemini belirgin şekilde ortaya koymaktadır. İnsanlar gıdaları güvende tutmak ve soğutma veya koruyuculara ihtiyaç duymadan uzun süre saklamak için çözümlerimize güvenebilir. Ben bunun inanılmaz derecede rahatlatıcı olduğunu düşünüyorum.

Konu sadece COVID-19 ile ilgili değil. Gıda güvenliğinde 60 yılı aşkın deneyime sahibiz.

Aseptik sistemlerin güvendiği şey ürünü sterilize etmektir - meyve suyu, süt veya başka herhangi bir ürün hem içeriden hem de dışarıdan sterilize edilmiş bir pakete girecektir. Müşterilerimiz daha sonra paketi hiçbir bakterinin giremeyeceği bir ortamda doldurur ve bakteri olmadığı için ürün bozulamaz. Bu kadar basit.

Bakteriler bir virüsten, özellikle de COVID-19'a yol açabilen koronavirüsten çok daha dayanıklı olduğu için, virüsün aseptik bir sistemde hayatta kalma şansı yoktur. Aslında, sistemlerimiz virüsü öldürmek için gerekenden çok daha etkilidir.

Ambalaj malzemesinin bakteriler gibi bozulmaya neden olan maddeleri önlemeye ek olarak yaptığı şey, aynı zamanda içerideki ürünü ışık, oksijen ve dış kokulardan korumanın yanı sıra kurcalanmaya karşı da korumaktır. Bu, rafta bir yıla kadar durabilmesini sağlar.

Zor olan, elbette, her seferinde çalışacağını garanti edebileceğiniz bir sistem tasarlamaktır. Temel olarak bu, ulusal standartların gerektirdiği ve elbette bizim de gereklilik olarak gördüğümüz şeydir.

Şu anda attığımız ekstra adımlar yalnızca ürünlerimizin bütünlüğünü korumak üzere değil aynı zamanda ürün tedarikimizin ve ürünleri fabrikada üreten kişilerin korunmasıyla ilgilidir.

Dünyadaki en katı gıda güvenliği standartlarını karşılamak

Gıda güvenliğinden taviz vermeyiz. Nokta. Bu, ürettiğimiz her paket için verdiğimiz bir söz ve iyi olanı koruma ile gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir kılma vizyonumuzun ve misyonumuzun bir parçasıdır. Aynı zamanda nasıl çalıştığımızın ve bizi destekleyen süreçlerin ve prosedürlerin merkezinde yer alır. Gıda güvenliği değerlendirmelerimizin neye dayandığını belirleyen ve şirket içinde çalışan çeşitli kuruluşların sorumluluklarının yanı sıra çok net yönergeler ve katılım kuralları sağlayan çok açık bir gıda güvenliği politikamız var.

Bu politika, bir ürünü ömrü boyunca tasarlama, geliştirme ve koruma şeklimizdeki çeşitli süreçlere yansıtılır. Önemli olan sadece paketleme değil, aynı zamanda kapaklarımız, pipetlerimiz gibi ek malzemeler ve bu sistemleri müşterilerimize nasıl sunduğumuz da dahil olmak üzere hem proses hem de paketlemeye yönelik sermaye ekipmanımızdır.

Ambalaj malzememizden başlayarak, Avrupa Birliği, ABD Gıda ve İlaç İdaresi ve Çin Ulusal Standartları tarafından belirlenen standartlara uymak zorundadır. Bu, ambalaj malzememiz ve bu üç yasama sistemi tarafından desteklenen ek materyalimiz için küresel bir spesifikasyona sahip olduğumuz anlamına gelir.

Politikamız uyarınca, Tetra Pak'ın proses ve paketleme sistemlerindeki tüm ürün ve servislerin, yönetmeliklere ve Codex Alimentarius (Gıda Kodeksi) veya Food Code'un (Gıda Kanunu) amacına uygun olması gerekir. Bu, gıdalar, gıda üretimi ve gıda güvenliği ile ilgili uluslararası kabul görmüş standartlar, uygulama kuralları, kılavuz ilkeler ve diğer önerilerin bir koleksiyonudur. Gıda Kanunu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yönetilmektedir.

Üçünü de tatmin etmediği sürece ürünlerin pazara girmesine izin vermiyoruz. Sonuç, temelde tüm bu standartların bir araya getirildiği çok yüksek bir standarttır. Bunların en iyi unsurlarını aldığımızı ve üçünü de karşılamak için yapmamız gereken en katı şeylerin ne olduğunu düşündüğümüzü söyleyebiliriz. Bu bizim standardımızdır.

Laboratuvarda kadınlar

Standartları karşıladığımızdan nasıl emin oluyoruz?

Materyallerimizi tedarik etme konusunda çok net bazı katılım kuralları sayesinde. Bunun da ötesinde, ürün oluşturma ve kullanım süresi yönetimi süreçlerimiz, bir ürünü piyasaya sürmek ve piyasada tutmak için gıda güvenliği kriterleri de dahil olmak üzere çok sıkı denetim noktalarını geçmemiz gerektiğini şart koşmaktadır. Ve tüm bunların belgelenmesi gerekir, böylece gerektiğinde müşterilerimiz ve yetkililer tarafından denetlenebilir.

Bir şirket olarak, ürünlerimizin kalite özellikleri çerçevesinde tartışmaya kapalı birkaç faktör vardır. Birincisi aseptik performanstır. Bunu uçtan uca ekipman verimliliği, paketin tüketime kadar sağlamlığı, ambalaj malzemesi kalitesi ve gıda güvenliğine uyum takip etmektedir.

Ürünlerimizin performansını ve bilgilerimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz

Standart uygulamalarımızı sürekli olarak izlememizin ve tedarik zinciri sorumluluğunun, dokümantasyonunun ve şeffaflığın yönetildiği gözetim zincirlerimizi geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Zincir boyunca yiyecekleri uçtan uca güvende tutmaya çalışırken, ürünlerimizin performansını sürekli olarak geliştiriyoruz. Bu yüzden elektron ışını teknolojisini tanıttık.

Sürekli teknolojik gelişmeleri araştırıyoruz ve bunları ürün sağlamlığı perspektifinden test edip uygun olup olmadıklarını ortaya koyuyoruz. Bilgi ve kapasitemizi, özellikle ürünlerimizi üretmek için hangi malzemelerin kullanılmasına izin verildiğinin yanı sıra plastiğe gıda geçiş seviyeleri ve raf ömrü modelleri gibi şeyleri anlama etrafında geliştiriyoruz.

Bu süreci desteklemek için, ekipmanı müşterilerimizin tesislerinde uygun durumda tutan son derece iyi eğitimli bir servis mühendisi nüfusuna sahibiz.

Gıda güvenliğini sürdürmek ve yeni çalışma yollarını keşfetmek

Koronavirüsün Tetra Pak ambalaj malzemelerinin, ek malzemelerinin, paketleme ekipmanlarının, proses ekipmanlarının ve yedek parçalarının güvenliğini veya sürdürülebilirliğini etkileme riski olup olmadığını değerlendirdik. Salgından bağımsız olarak ürünlerimizin gıda üretimi için güvenli olmaya devam ettiğini onaylayabiliriz.

Halen mevcut durumdan, tedariklerimizi koruma ve müşterilerimizi desteklemeye en iyi şekilde nasıl devam edeceğimiz konusunda bilgi ediniyoruz. Uzaktan çalışma, evden çalışma, uzak araçlar, atölye çalışmaları ve konferansları sanal olarak nasıl gerçekleştirebileceğimiz ve gerçekte fiziksel olarak mevcut olmadan birlikte nasıl iş birliği yapabileceğimiz hakkında öğrendiğimiz dersler inanılmaz derecede değerliydi ve yeni yaklaşımların bazıları hemen hemen kesinlikle devam edecektir.

Laurence Mott

Laurence Mott​,
Geliştirme ve Mühendislik Bölümü Başkan Yardımcısı