Coca-Cola Brasil, Cervejaria Ambev ve Tetra Pak, atık toplayıcılarını desteklemek ve geri dönüşümü artırmak için iş birliği yapıyor

2018 yılında Coca-Cola Brasil Cervejaria Ambev ve atık toplayıcılar derneği ANCAT tarafından kurulan Reciclar pelo Brasil (Brezilya için Geri Dönüşüm) platformu, Brezilya'nın Ulusal Katı Atık Politikası ile uyumlu olarak seçici toplama ve geri dönüştürmeyi destekleyen, iş birliğine dayalı kurumsal bir girişimdir. Tetra Pak'ın sonradan dahil olduğu girişim çalışma koşullarını iyileştirmek, verimliliği ve üretkenliği artırmak ve geri dönüşüm malzemelerinin hacimlerini yükselterek atık toplayıcıların gelirini artırmak için ülke genelindeki atık toplayıcı kooperatifleriyle birlikte çalışıyor.

Brezilya'da geri dönüştürülebilir malzemeleri sınıflandırmak

Görsel: Brezilya'da geri dönüştürülebilir malzemeleri sınıflandırmak

Genel bilgiler ve girişim: Paket geri dönüşümü oranlarını artırmak

Reciclar pelo Brasil, ambalaj geri dönüşüm oranlarını artırmaya yönelik kapsamlı bir strateji benimsiyor. Platform, ülke çapında büyük ölçekli iyileştirmeleri kolaylaştırmak ve kapasiteyi artırmak için sürekli izleme ve geliştirme gerektiren bir dizi eylemi hayata geçiriyor.

Girişim, geri dönüşüm ve ürünler için yeni teknik gelişmelere yatırım yaparak geri dönüşüm zinciri boyunca değer oluşturdu. Reciclar pelo Brasil, katma değeri daha yüksek ürünler geliştirerek geri dönüşüm prosesinde ham maddelerin değerini artırarak tüm satın alma ve ayırma zincirine fayda sağlamayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, kooperatifler ve geri dönüşüm işletmeleri için ambalaj malzemelerine ilginin artmasına katkı sağlıyor.

Sonuçlar: Brezilya'da geri dönüşüm faaliyetlerinin genişlemesi

Reciclar pelo Brasil, kuruluşundan itibaren kayda değer etkiler yaratarak atık toplayıcı kooperatiflerini başarılı bir şekilde güçlendirdi ve çalışma koşullarını iyileştirip verimliliği artırdı. Sonuç olarak, geri dönüşüm oranları artarak Brezilya'nın geri dönüşüm çabalarının genel ilerlemesine katkıda bulundu.

Geri dönüşüm faaliyetlerinin Brezilya genelinde stratejik ve adil bir şekilde yaygınlaştırılması, girişimin olumlu etkilerinin daha geniş bir kapsama ulaşmasına öncülük etti. Atık toplayıcı kooperatifleri, yasal ve muhasebe düzenlemelerinden, daha iyi idari ve mali yönetimden ve iyileştirilmiş operasyonel ve üretim uygulamalarından yararlanıyor.

Geri dönüşüm çalışanları yeni bir elektrikli toplama aracıyla poz veriyor

Görsel: Geri dönüşüm çalışanları yeni bir elektrikli toplama aracıyla poz veriyor

Geleceğe bakış: Daha fazla geri dönüşüm ve daha iyi çalışma koşulları

Reciclar pelo Brasil, Brezilya'daki geri dönüşüm çalışmalarını izlemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Girişimin atık toplayıcı kooperatiflerinin çalışma koşullarını iyileştirme taahhüdü ve teknolojiye yapılan sürekli yatırım, geri dönüşüm oranlarının artmasını sağlıyor ve ülkedeki tüm geri dönüşüm ekosistemini olumlu yönde etkiliyor. Reciclar pelo Brasil, iş birliklerini ve iş ortaklıklarını destekleyerek Brezilya'nın geri dönüşüm ortamında daha fazla değer ve kalıcı etki yaratmayı hedefliyor.

Konum
Brezilya

İlgili şirketler
Coca-Cola, ANCAT, Ambev, Vigor, BRF, Embaré

Tetra Pak iletişim bilgileri
Vivian.Guerreiro@tetrapak.com
Valeria.Michel@tetrapak.com