2018-01-22
LUND, İSVEÇ

Eksiksiz TPM yaklaşımı Asyalı süt ürünleri üreticisinin şikayetleri %74 oranında azaltmasına yardımcı oldu

2011'de, Asyalı bir süt ürünleri üreticisi olan müşterimiz bir dizi sorunla karşı karşıya kaldı. KPI sistemleri zayıf, pazardaki şikayet oranı istenenin üzerindeydi ve ekipman bozulmaları çok sayıda dahili kalite kusuruna yol açıyordu. Bu kalite sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, 2 yıllık bir Operasyonel Maliyet Garantisi programını hayata geçirerek Sürekli İyileştirme Yolculuğunu başlattık. Genel Ekipman Verimliliğinde (OEE) %40'tan %65'e bir artışı da içeren sonuçlar olumluydu. Müşteri, sürekli iyileştirme faaliyetlerini fabrika geneline yaymaya ve tesisin tüm kayıp alanlarında kalitede iyileşme sağlamaya karar verdi.

Yeni bir bakım hizmetleri yaklaşımı – TPM sunumu

Mevcut Sürekli İyileştirme faaliyetlerini genişletip kapsamlı bir Toplam Verimli Bakım (TPM) yaklaşımına ulaştık. Bu bakım hizmeti, özetle üst yönetimden fabrika işçisine dek organizasyon dahilindeki herkesin verimliliği en üst seviyeye çıkarmak için çaba göstermesi demektir.

TPM'nin uygulanmasına ilişkin temel prensipler şunlardır:

  • Performans, maliyet ve risk açısından mevcut durumun açık bir şekilde tanımlanmış olmasını garanti altına almak
  • Metodolojilerin sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilmesine olanak sağlamak üzere yoğun şekilde temellere odaklanmak
  • Günlük Yönetim Sisteminin (DMS) kişilerin yetkilendirilmesine yönelik olarak kullanılması
  • Tüm organizasyonun soldan sağa ve tepeden üretim bölümüne dek dahil edilmesi
  • Tetra Pak'tan tesiste yakın danışmanlık ve denetim

Müşteri kalite yönetimi ve güvenlik konusunda eğitimi içeren, 3 yıllık bir uygulama planını seçti.

OEE'nin iyileştirilmesi ve şikayetlerin azaltılması

2016 yılında, müşterinin Genel Ekipman Verimliliği (2011'deki %40 seviyesinden yükselerek geldiği) 2013 yılındaki %65 seviyesinden %78,53'e yükseldi. Pazar şikayetleri 2013 ile 2016 arasında %73,8 azaldı - milyonda 4,2'den 1,1'e (ppm) düştü. Dahili arızalar - 10.000 pakette bir kusurlar da azaldı: 2013'te 0,32 seviyesindeyken 2016'da 0,13'e düştü.

Müşteri, TPM yolculuğunu sürekli desteğimizle sürdürüyor.

Özet:

  • Dahili arızalar 0,32'den 0,13'e düştü.
  • Şikayetler %73,8 azaldı
  • OEE %65'ten %78,53'e yükseldi.
Laboratuvarda çalışan uzman