2017-12-15
LUND, İSVEÇ

Hedefler: Maliyetleri azaltma ve verimliliği iyileştirme

Genel hedef, maliyetleri azaltma ve verimliliği iyileştirme yoluyla daha iyi karlılığı elde etmekti. Müşteri bizden tüm proses ve paketleme ekipmanını kapsayan ortak bir Operasyonel Mükemmellik yaklaşımı geliştirmemizi ve bunu üretim tesislerinin on birinde uygulamamızı istiyordu. Duraklamalar ve ekipman bozulmaları gibi somut üretim verimliliği sorunlarını ele almanın yanı sıra, bunun optimize bir insan kaynakları kullanımını destekleyebilecek ve hatta çalışanlar için daha güvenli bir çalışma ortamı yaratabilecek bir bakım hizmeti çözümü olması da önemliydi.

İki yıllık bir dönem için hedef, genel maliyette önemli derecede azaltmaktı.

Revize ve iyileştirilmiş bakım hizmetleri

Anında sonuçların elde edilmesi çok önemliydi. Tetra Pak Uzman Hizmetleri ekibi, iyileştirmeleri yerinde hızla gerçekleştirmeye başlayabildi – ekip "büyük bir şevkle işe koyuldu". Mevcut operasyonel ortamın değerlendirmesi, Tetra Pak Toplam Verimli Bakım (TPM) sisteminin, müşterinin hedeflediği maliyet tasarrufu ve verimlilik hedeflerini sağlayabildiğini göstermekteydi.

 Biz üç aşamalı bir uygulama planı kullandık; bu planla amaçlanan, müşterinin ihtiyaçlarına odaklanan yenilikçi, gelecekteki değişikliklerden etkilenmeyecek çözümler sunmaktı:

  1. Her tesiste potansiyel yerel tasarruf kapsamını anlamaya ve doğrulamaya yönelik bir fırsat analizi.
  2. Hızlı kazançlar sağlamaya yönelik erken etki iyileştirme faaliyetleri.
  3. Küresel deneyimimizden yararlanarak, tesisler arasında eksiksiz bir TPM programı uygulamak. Program her tesiste yapılan erken iyileştirmelerin sürekli olmasını sağladı ve tüm tesisler çapında sürekli iyileştirme kültürünü destekledi.

Her tesisteki faaliyetlere paralel olarak, Tetra Pak ekibi programın daha da güvenli bir çalışma ortamı yaratmasını ve bunun personel eğitimiyle desteklenmesini sağlamak için İnsan Kaynakları organizasyonu ile yakın işbirliği içinde çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, ekip müşterinin finans departmanı ile işbirliği yaparak maliyet tasarruflarını ölçecek bir çerçeve geliştiriyor.

Dokuz ayda 6,5 Milyon ABD doları tasarruf sağlandı

Operasyonlarından en yüksek faydayı elde etmelerine yardımcı olmak için, uzmanlığımızı kullanarak müşterinin verimliliğini iyileştirdik. Verimli ve sistematik ekipman, proses ve çalışan iyileştirmeleri yoluyla, maliyetler projenin ilk dokuz ayında 6,5 milyon ABD doları kadar azaldı. Ayrıca, Genel Ekipman Verimliliği (OEE) genel olarak %5 arttı.

Özetle, ilk dokuz ay:

  • Genel Ekipman Verimliliği (OEE) %5 arttı
  • Maliyetler 6,5 Milyon ABD doları azaldı
Makineler, servis mühendisleri ve fabrika çalışanları.