2016-12-22
LUND, İSVEÇ

Teknik rapor: Portakal suyu üretiminde C vitamininin korunması

Mitlerin yıkılması

C vitamini portakal suyu için temel bir kalite faktörüdür, bu yüzden proses ve paketlemeden sonra kalan C vitamini miktarı içecek sektörünün çok ilgilendiği bir konudur. Yaygın düşüncenin aksine, saha testlerimiz pastörizasyonun C vitamininin korunmasını olumsuz ETKİLEMEDİĞİNİ göstermektedir. Benzer bulgular, aroma, tat veya renk gibi diğer kalite parametrelerinde de gösterilmiştir.

C vitamininin korunmasını belirleyen termal işlem değil temelde üründeki çözünmüş oksijen miktarıdır. Buna ilaveten, ideal bir hava giderme düzeyi vardır: iyi kaliteli bir ürün elde etmek için mutlaka tüm oksijenin uzaklaştırılması gerekmemektedir.

Kabul edilmiş bilginin sorgulanması

Gıda prosesi sektöründeki araştırma ve uygulama deneyimimiz "kabul edilmiş bilgiyi" ve "sektördeki teknik bilgileri" daha sık sorgulamamız gerektiğini göstermektedir. İçecek işleme, optimize edici işlemenin tek tek içeceklere ve bunların hammaddelerin özelliklerine uygulandığı yüksek derece değişken bir alan olabilir.

Teknik rapor

Teknik rapor için kaydolun

"Portakal suyu üretiminde C Vitamininin korunması" başlıklı teknik raporu indirmek için kaydolun
Portakal Suyu portakallar