Tüketiciler ne istiyor?

Gelecekteki paketleme yenilikleri listesinden seçim yapmanız istendiğinde, tüketicilerin %70'i tarafından yapılan bir numaralı tercih, israfı önlemek ve besin değerini korumak için yiyecekleri daha uzun süre korumaktı. Özellikle bu, listedeki hem sağlık/gıda güvenliği hem de sürdürülebilirlikle ilgili ve her iki alan için de geçerli olan seçeneklerin potansiyelini gösteren tek seçenektir.

Bu bulgu, tüketicilerin %58'inin, çevre dostu paketleme için olan %31'e kıyasla, gıdayı daha uzun süre koruyan paketleme için fazladan para ödemeye istekli olduklarını ifade eden farklı Ipsos araştırmasını yansıtıyor.

Grafik: Yiyecek ve içecek üretiminde ve paketlemedeki en alakalı yenilikler

Listemizdeki sonraki en popüler seçenek aynı zamanda gıda depolamanın uzun ömürlülüğü ile ilgili ve %66'sı bir ürünün tüketilmesinin hala güvenli olup olmadığını gösteren akıllı son kullanma tarihlerini seçiyor. Yine, bunun iki temel alanla ilgili bir seçenek olması dikkat çekicidir: Gıda israfı ve gıda güvenliği.

Daha iyi ve daha akıllı etiketlere olan ilgi, sosyal medya çalışmamızda da karşımıza çıkıyor; bazıları, mevcut sınırlamaları daha iyi gıda güvenliği sağlamak, gıda israfını azaltmak ve ayrıca gıdanın kökenleri hakkında bilgileri ileterek daha fazla şeffaflık talebini karşılamak için "kaçırılmış bir fırsat" olarak görüyor.

Özellikle, sürdürülebilirliğe özgü en iyi tercihler, seçenekler listesinin ortalarında yer alsa da yine de çok yüksek oranlar sergiliyor (fazla paketleme olmaması için %61 ve geri dönüştürülebilirlik için %59). Kaynağa ilişkin bilgilere daha fazla erişim sağlamak da popüler. Sosyal medya analizimizde, gıda kirlenmesi skandallarının ardından daha fazla gıda izlenebilirliğine duyulan ihtiyaç ile bir kolaylaştırıcı olarak blok zincirinin yükselişinden kaynaklanan konuşmalar tespit ettik.

Dünyanın en sürdürülebilir gıda paketi

COVID-19 pandemisi, gıda güvenliği ve gıda israfı konusunda artan ikilem ve tedarik zincirlerinin nasıl çalıştığına (ve neden bazen çalışmadıklarına) dair artan farkındalık, sürdürülebilirlik ile paketlemenin gidişatının rolü ve tasarımı hakkında daha geniş bir tartışmanın kapısını aralıyor.

Döngüsellik, sürdürülebilirlik açısından temel olsa da yalnızca "azaltma, geri dönüştürme ve yeniden kullanıma"ya odaklanmak yeterli değildir: Öncelikli olarak kullanılan malzemelerin etkisini düşünmek de önemlidir. Yalnızca paketleme için kullanılan malzemelerin üretiminden kaynaklanan emisyonlar, küresel havacılık veya nakliyeden, özellikle de bu toplamın %60'ını oluşturan plastiklerden daha büyüktür.

Sonuç olarak, nihai sürdürülebilir paket döngüsel olmalı, doğa ve çevre üzerindeki etkisi en aza indirilmelidir. Bu paketler, tamamen geri dönüştürülebilir olması ve etkili bir geri dönüşüm sistemini desteklemesinin yanı sıra karbon nötr üretim ve dağıtıma katkıda bulunacak şekilde tamamen yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmalıdır. Aynı zamanda, dünyanın artan nüfusunu destekleyebilecek esnek bir gıda sistemine imkan verecek şekilde kullanışlı ve güvenli olmalıdır.

Tetra Pak zaten bu paketi oluşturma yolundadır. Daha bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: www.tetrapak.com/go-nature-go-carton/our_journey

İNDİRMELER

2020 Tetra Pak Endeksi, özet ve sonuçlar bilgi görseli

En iyi on çıkarım bilgi görseli