Seri soğutma sistemi su ve buhar tüketimini azaltır

Suyun korunması, artık sadece tüm dünyada hızla artan çevresel bir kaygı değildir; su giderek daha pahalı bir hale gelmektedir. Homojenizatörlerimiz gıda güvenliğini sağlayan bir yüksek sıcaklık kondensat aseptik bariyeri ve seri soğutma sistemi ile donatılmıştır. Bunların sonucunda klasik sistemlere kıyasla buhar tüketiminde %70, su tüketiminde %80 azalma sağlanır. Bunu nasıl başardığımızı anlamak için, seri soğutma sistemlerinin nasıl çalıştığına ve yüksek sıcaklıkta çalışan kondensatın neden daha az su ve buhar tükettiğine bakmak faydalı olacaktır.

Sudan tasarruf ettiren özellikler

Homojenizatörlerimizin içindeki seri soğutma suyu sistemi, sudan tasarruf ettiren önemli bir özelliktir. Yüksek sıcaklıkta çalışan kondensat çözümünü kullandığımız için gıda güvenliğini korumaya alırken buhar tasarrufu da sağlar. Aseptik homojenizatörlerde, paralel pistonla soğutma seri soğutma sistemlerinden daha fazla buhar tüketir. Buna ilaveten, soğutma suyunun %80'e kadarı yeniden dolaşıma girebilir ve kullanılabilir.

Yüksek sıcaklıkta çalışan kondensatın daha az su gerektirme nedenleri

Kullanılan homojenizatörün tipi ne olursa olsun, tesis tarafından sağlanan buharın her zaman homojenizatöre girdiği zamanki sıcaklıkta olması gerekir. Soğuk bariyerli kondensat kullanılan klasik makinelerde, kondensatı piston kartuşuna girmeden önce soğutmak gerekir. Bu makinelerdeki su tüketiminin büyük çoğunluğu kondensatın sıcaklığını azaltmak için gereken bu soğutma işleminden kaynaklanır. İlk olarak kondensat ilk sıcaklığının 100 derece altına kadar soğutulur, daha sonra faz ters çevirme işlemi ile buhar suya çevrilir ve son olarak su 60 dereceye kadar soğutulur. Faz ters çevirme işlemi, özellikle buharı suya çevirme, yüksek kapasiteli makineler için saatte 5000 litreye kadar ve üzerinde, büyük miktarlarda soğutma suyu gerektirir.

Bununla birlikte, homojenizatörlerimizde, kondensatı soğutmaya hiç gerek yoktur – makine başlı başına yüksek buhar sıcaklıklarıyla başa çıkacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden makinelerimiz faz ters çevirme adımına ihtiyaç duymaz, kondensat üretmek için sadece buhar ve su gerekir.

Homojenizatörün, CIP sırasında buharı kesen otomatik bir değiştirme valfini de içeren diğer özellikleri kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunur ve makine kontrol ekipmanı soğutma suyu kullanımını sınırlar.

Sektördeki en az kaynak tüketimi ve en düşük Toplam Mülkiyet Maliyeti

Tümüyle ele alındığında, homojenizasyon çözümümüz klasik tasarımlara kıyasla buharda %70, suda %80 oranında bir kaynak tasarrufu sağlar. Bu çözüm, önemli ölçüde azalan operasyonel maliyetler ve çevresel etki ile birleşir ve sektördeki en düşük toplam mülkiyet maliyetinin elde edilmesine katkıda bulunur.

Buhar tüketimini %70 azaltır