Peynir altı suyu için buharlaştırma ekipmanı

Buharlaştırmada karşılaşılan zorluk ürününüzden mümkün olduğunca çok suyu mümkün olduğunca verimli bir şekilde uzaklaştırmaktır. Bu, ulaşılması en kolay kaynağa bağlı olarak elektrik ya da buharla yapılır. İkinci bir zorluk ise tıkanmalarını ya da bozulmaya yol açmasını önlemek için evaporatörün tüplerinde her zaman ürün akışı olmasını sağlamaktır.

Dünyadaki üç ana evaporatör üreticisinden biri

Tetra Pak dünyadaki üç ana evaporatör üreticisinden biridir. Evaporatörlerimizi 20 metre yüksekliğe kadar, 600-700 Kw gücünde motorlarla çalışan fanlara sahip olacak şekilde üretiyoruz. Ancak bizim teklifimizi diğerlerinden farklı kulan buharlaştırma uzmanlarımızın sahip olduğu ekspertiz seviyesidir. Ürünlerinizi nasıl işleyeceğimizi biliyoruz!

Buhar hızını ve ıslanma oranlarını hesaplayabilir, ürünün zarar görmesini engellemek için doğru sıcaklığı kesin olarak belirleyebiliriz. Evaporatöre girdiğinde ve buradan çıktığında sıvının viskozitesi değiştiği için ve viskozite ısı aktarımını etkilediği için bir zorluk teşkil etse de evaporatörün ısı aktarım katsayısını hesaplayabiliriz.

Hijyenik ekipman tasarımı ve hassas proses işleme

Hijyenik ekipman tasarımı ve düzgün süreç işlemi, kirlenmeden kaçınarak yüksek kaliteli son ürün elde etmek için gereklidir. Buharlaştırma süreci ve buna bağlı ön ısıtma, istenilen işlevsellik ve toz mikrobiyolojisi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Doğrudan Buhar Enjeksiyonu kullanarak ürünü hızlı bir şekilde bir sıcaklıktan diğerine geçiriyor ve üründe minimum hasar olacak şekilde tekrar soğutuyoruz. Peynir altı suyu proteini, laktoz ve kalsiyum fosfat kimyası hakkındaki bilgimiz maksimum verimlilik ve ürün kalitesini sağlamak için sürecin yönlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Buharlaştırma süreciniz üzerinde kontrol sahibi olmanıza ve böylelikle temizlik süreçleri arasındaki zamanı maksimuma çıkarmanıza yardımcı oluyoruz.

Pilot tesiste fiziksel testleri gerçekleştirmeden önce deneyleri simüle etmek için hesaplamalı akışkanlar dinamiğini gittikçe daha sık kullanıyoruz. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği enerji, su ve diğer yardımcı unsurların minimum tüketimine sahip optimum hat tasarımını oluşturmak amacıyla da kullanılmaktadır.

Tetra Pak® Evaporatör Düşen Film Mekanik Buhar Rekompresyonu

Tetra Pak® Evaporatör Düşen Film Mekanik Buhar Rekompresyonu evaporasyon sistemi

Tetra Pak Evaporatör Düşen Film Mekanik Buhar Rekompresyonu, eksiksiz bir süt ürünleri yelpazesi için tam otomatik ve kesintisiz bir evaporasyon sistemi sunar.

Tetra Pak® Evaporatör Düşen Film Termal Buhar Rekompresyonu

Tetra Pak® Evaporatör Düşen Film Termal Buhar Rekompresyonu sürekli buharlaşma

Tetra Pak® devam formülü ve bebek maması için Evaporatör Düşen Film Termal Buhar Rekompresyonu tamamen otomatik ve sürekli bir evaporasyon sistemi sağlar.

Tetra Pak Ürün Geliştirme Merkezleri

Ürün Geliştirme Merkezleri, global harita