​​​​​​​​​​​​​Şeker işleme ve şeker rafinasyonu

Artan küresel şeker talebi rafine şeker fiyatlarını yükseltmiştir. Bu da daha düşük maliyetli, ham şekerin sahada rafinasyonuna olan talebi arttırmıştır. Ham şekerin saflık seviyesine bağlı olarak şeker topaklama, yüzdürme ya da sıcakla etkinleşen karbon işleme gibi farklı yollarla işlenebilir.

İyon değişimi adı verilen yeni bir şeker işleme teknolojisinin geliştirilmesine öncülük ettik. İyon değişimi geleneksel rafinasyon süreçleriyle beraber kullanıldığında, daha önceden "rafine edilebilir" kabul edilmeyen ICUMSA seviyesindeki şekerin işlenmesini mümkün kılmaktadır.

Bu teknoloji artık farklı gıda üretim tesislerine uygun olacak ölçüde ve fiyatta mevcuttur. Çok düşük genel maliyetle yeni tedarik kaynakları oluşturur ve büyük üretim tesisleri için ciddi tasarruflar sağlar.