2022 yılı, büyük bir belirsizlik ve makro ekonomik zorluklar yılı oldu. COVID-19 sonrasında etkiler, tedarik zinciri sorunları ve artan girdi maliyetlerle bir araya geldi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hem doğrudan hem dolaylı sonuçları oldu. Rekor ısı dalgaları, kuraklıklar ve seller gibi hava olayları, birçok ülkede geniş kapsamlı etkilere yol açtı.

Tüm bu etkenler, özellikle gıda fiyatlarının ve yaşam maliyetinin arttığı enflasyon ortamında dünya genelindeki insanları farklı şekillerde etkileyerek dünyanın birçok yerinde gıda konusunda güvensizliğe yol açtı.

Bu gerileme karşısında, gıda sektörünün rolü, artan bir nüfusu sürdürülebilir şekilde beslemek açısından hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Öncü gıda prosesi ve paketleme çözümleri şirketi olarak kendimizi önderlik eden bir konumda görüyoruz ve gıda tedarik zincirlerinin çalışmaya devam etmesi, çalışanlarımızın ve çalıştığımız toplulukların sağlığını ve refahını destekleme ve aynı zamanda çevresel etkimizi azaltma konusunda müşterilerimizi desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

Mevcut ortam, kimsenin geride kalmayacağı bir şekilde gıda güvenliğini güçlendirmek, gıda sistemlerini karbonsuzlaştırmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gerekli olan değişim ölçeğini ve hızını karşılayabilecek yenilikçi ve entegre çözümlere olan ihtiyacı vurguluyor. 

Bu nedenle, geleceğe yönelik devam eden taahhüdümüz ve sektörümüzdeki sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etme stratejik hedefimizle uyumlu olarak en çok katkı sağlayabileceğimiz birbirine bağlı beş alanda bütüncül bir yaklaşım benimsedik: gıda sistemleri, döngüsellik, iklim, doğa ve sosyal sürdürülebilirlik.

Buna yönelik olarak yaşamları iyileştiren, çevresel etkiyi azaltan ve nihayetinde küresel topluma sağlıklı beslenme sağlamaya yardımcı olan dayanıklı ve sürdürülebilir gıda değer zincirleri oluşturmaya yardımcı olmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. On yıllar boyunca teknolojimiz ve çözümlerimiz; yetersiz soğuk zincirlerin olduğu uzak alanlarda bile gıdaların erişilebilir olmasına, bozulabilir gıdaların kalitesini ve güvenliğini korumaya ve bunların raf ömrünü uzatmaya katkı sağladı1.

Buna paralel olarak, paketleme ve proses çözümlerimizin sürdürülebilirlik profilini büyük ölçüde iyileştirmek için çok fazla yatırım yapıyoruz. Örneğin, gıda güvenliğinden ödün vermeden geri dönüştürülebilirliği güçlendirmek ve yenilenebilir içeriği artırmak amacıyla basitleştirilmiş malzeme yapısıyla üretilen paketlerin araştırılmasına ve geliştirilmesine önümüzdeki beş ila on yıl içinde yılda 100 milyon Euro tutarında yatırım yapmayı planlıyoruz2.

Ayrıca karton ambalajların toplanmasını ve geri dönüştürülmesini artırmak için yıllık 40 milyon Euro'ya kadar yatırım3 yapmayı ve sektörün dönüşümünde kademe atlamak için gelecek düzenlemeleri desteklemeyi planlıyoruz.

Gıda sistemlerinin karbonsuzlaştırılması4 diğer bir kritik önceliği oluşturuyor. Bunun için ham maddeler konusunda tedarikçilerimizle üretime dönük çalışmadan kendi operasyonlarımızda sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve operasyonlarının etkisini azaltma, satılan ekipmanlar ve kullanım ömrü konusunda müşterilerimizle satışa dönük çalışmaya kadar eksiksiz bir değer zinciri yaklaşımı benimsedik.

Ortam sıcaklığı koşullarında dağıtılan gıda karton ambalajlarda bir ilk olarak alüminyum folyonun yerini alması amacıyla yeni bir lif bazlı bariyeri test ederek dünyanın en sürdürülebilir gıda paketini5 geliştirme yolculuğumuzda yeni bir kilometre taşını geçtik. Net sıfır yolculuğumuzda önemli bir ilerleme kaydettik ve kendi operasyonlarımızdaki6 sera gazı emisyonlarını %39 oranında azaltırken toplama ve geri dönüştürmeyi destekleme çalışmalarımız, dünya genelinde 1,2 milyon ton7 karton ambalajın geri dönüşüme gönderilmesine yardımcı oldu.

Ayrıca doğa üzerindeki etkimizi yönetmek ve azaltmak amacıyla; sorumlu dış tedarik uygulamalarında başarılı olmak, küresel su dayanıklılığına katkıda bulunmak9 ve ekosistemleri koruyup geri kazanmak10 için tedarikçilerimizle8 ve müşterilerimizle iş birliği yapıyoruz.

Operasyonlarımızda ve değer zincirinde insan haklarına saygı duymaya devam ederek Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'ne uygun davranıyoruz.

Kuruluşumuzda çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı (DE&I) teşvik etme odağını sürdürerek birçok alanda ilerlemeye devam ettik. Bunlar arasında kıdemli pozisyonlarda ve liderlik programlarında kadınların temsiliyetini iyileştirme, kapsayıcılığı desteklemeye yönelik farkındalık sağlama ve eylemleri teşvik etme; DE&I gündemimizi genişletmek için çeşitli programlar başlatma ve hızlandırma; cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırarak herkes için eşit fırsatlar sağlama yer aldı.  

Geçen yıl içinde, örneği Ukrayna'daki savaş ve Pakistan, Suriye ve Türkiye'deki doğal afetler gibi acil insani yardım çalışmaları gerektiren durumlara, ayni ve nakdi katkılar aracılığıyla hızlı bir şekilde yanıt verdik.  

Sıkı çalışmaları, enerjileri ve tutkuları sayesinde, artan zorluklara rağmen tedarik zincirinin devamlılığını sağlayarak hepimize ilham kaynağı olan ekibimizle ve birlikte çalıştığımız paydaşlarla gurur duyuyoruz. Geleceğe sıkı bir bağlılıkla, bugün toplum olarak karşı karşıya olduğumuz zorluklara sürdürülebilir çözümler bulmak ve hiç olmadığı kadar yakın şekilde çalışmak için kendimizi ve başkalarını teşvik etmeye devam edeceğiz.

 

Sonuçta, amacımızın merkezinde şu yer alıyor: "Gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir kılmayı taahhüt ediyoruz. İyi olanı, yani gıdayı, insanı ve gezegeni korumaya söz veriyoruz."

 

 

Kaynaklar:
  1. https://www.tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-carton/overview/foodsystems
  2. https://www.tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-carton/sustainable-solutions/packaging
  3. https://www.tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-carton/overview/circularity
  4. Karbondan arındırma çalışmalarımızda, ürünlerimiz ve şirketimizle ilişkili sera gazı emisyonlarının önlenmesine, azaltılmasına, doğaya dayalı çözümlerle diğer girişimler ve kaçınılmaz atık emisyonları ile karbon dengesini sağlamaya odaklanıyoruz. Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları, 2019 taban çizgimize göre %27 oranında azaltıldı. Tetra Pak faaliyetleri=Kapsam 1, 2 ve iş seyahati, değer zincirimiz = Kapsam 1, 2 ve 3.
  5. Bu, tamamıyla yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılıp sorumlu bir şekilde tedarik edildiği için gezegenimizin iklimini, kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliğini koruyup onarmaya destek olan; karbon nötr üretime ve dağıtıma katkıda bulunan; kullanışlı ve güvenli olduğu için esnek ve dirençli bir gıda sistemi kurmaya yardım eden, tamamen geri dönüştürülebilir kartonlar üretmek anlamına gelir.
  6. https://www.tetrapak.com/sustainability/measuring-and-reporting/sustainability-performance-data
  7. Geri dönüşüm için toplandığı bildirilen karton ambalajlar konusunda, mevcut olduğunda kamu kurumları, kayıtlı geri kazanım kuruluşları, ülke genelindeki sektörel birlikler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi bilinen kaynakların, tutarlı bir yaklaşım kullanılarak düzeni şekilde yayımlanan genel kullanıma açık resmi verilerini kullanıyoruz.
  8. https://www.tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-carton/actions/decarbonisation
  9. https://www.tetrapak.com/about-tetra-pak/stories/sustainable-water-management
  10. https://www.tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-carton/overview/biodiversity