Şu anda karşı karşıya olduğumuz sürdürülebilirlik zorluklarının hepsi birbirine bağlıdır ve gezegenimizin kaynakları, gıdalarımız ve iklimimiz üzerinde etkilidir. Gerçekten sürdürülebilir bir değişim için bu zorlukların karmaşıklığını ve birbirine bağlılıklarını anlamamız ve bir sorunu çözmeye çalışırken başka bir soruna yol açmamamız gerekir.

Gıdaları her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirmeyi taahhüt ediyor ve iyi olanı, gıdayı, insanları ve gezegeni koruyacağımıza söz veriyoruz. Bu, tüm kurumsal kararlarımızı yönlendiren ve sürdürülebilirliğe yönelik entegre yaklaşımımızı mümkün kılan amacımızdır.

Uzmanlığımız ile teknolojiyi kullanarak, nihayetinde iyi olanı koruma görevimizi yerine getirmek ve dünyadaki gıda sistemlerini yönlendirmek için paydaşlarla iş birliği yapıyoruz1.

Beş ana alana odaklanıyoruz: gıda sistemleri, iklim, doğa, döngüsellik ve toplumsal sürdürülebilirlik. Bu alanlarda fark yaratabileceğimize inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinin

Odak alanlarımız

Gıda güvenliği ve kalitesi

Büyüyen bir nüfusu beslemek için güvenli ve besleyici gıdalar üretmek önemlidir. Güvenli, esnek ve sürdürülebilir küresel gıda sistemlerine nasıl katkıda bulunduğumuzu okuyun1.
Daha fazla bilgi edinin

Gıda kaybı ve israfı

Gıda kaybı genellikle üretim esnasında paketlenmeyen ve atılan gıdalar nedeniyle ortaya çıkıyor. Gıda israfı ise kısa raf ömrü ve tüketicilerin sürdürülebilir olmayan tüketim uygulamaları nedeniyle oluşabiliyor. Gıda kaybını ve israfını azaltmak için yürüttüğümüz çalışmaları okuyun.
Daha fazla bilgi edinin

Gıdaya erişim ve gıda bulunabilirliği

Gıda insanların evine ulaşmadan önce altyapıdaki eksiklikler nedeniyle bozulabilir. Gıdaya güvenle ulaşamamak da gelişmekte olan ülkelerde açlığa yol açabilir. Gıdayı nasıl her yerde güvenli ve erişilir kıldığımızı okuyun.
Daha fazla bilgi edinin

Topluluklar

Kurumlar, sosyal eşitsizliklerin temel nedenini belirlemeye çalışarak ve insanlar ile topluluklarına yönelik daha iyi sonuçları teşvik ederek pozitif sosyal etki oluşturabilir2. Topluluklara nasıl özen gösterdiğimizi okuyun.
Daha fazla bilgi edinin

İş yerimiz

İnsanların güvenliğini, sağlığını ve refahını koruma söz konusu olduğunda, operasyonlarınızda insan haklarına saygılı olmanız gerekir. Kendi iş yerimizde nasıl daha pozitif sonuçlar oluşturduğumuzu okuyun.
Daha fazla bilgi edinin

İklim ve karbondan arındırma

Dünya genelinde küresel ısınmanın 1,5 °C ile sınırlandırılmasına yönelik çalışmalar sürerken3 değer zincirinin her adımında çevresel etkiyi azaltarak, daha fazla gıdanın daha sürdürülebilir bir şekilde üretimi, prosesi ve paketlemesi ve dağıtımının yollarını bulmamız gerekiyor.
Daha fazla bilgi edinin

Biyolojik çeşitlilik ve doğa

Dünyada her gün 137 vahşi türün nesli tükenirken4 ve buzullar erirken, ekosistemleri korumaya ve eski haline döndürmeye çalışmamız gerekiyor. Doğadaki etkimizi azaltmak için yaptıklarımızı okuyun.
Daha fazla bilgi edinin

Döngüsellik ve geri dönüşüm

Üretilen atığın 2050 yılına kadar %70 artması beklenirken5 gıda israfını önlemek amacıyla döngüsel gıda sistemlerine geçiş yapmamız gerekiyor. Bu yolda öncülük etmek için yaptıklarımızı okuyun.
Daha fazla bilgi edinin

1"Gıda sistemleri" terimi, gıda üretimi ve tüketimiyle ilişkili tüm unsurları ve faaliyetleri, bunların ekonomi, sağlık ve çevre alanındaki etkilerini ifade eder (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).

2"Sürdürülebilir gıda sistemleri" terimi, gezegeni olumsuz etkilemeden gıdanın yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve tüketilmesi anlamına gelir. OECD'den alınmıştır. (2019). Accelerating Climate Action. Kaynak: OECD Kitaplığı

3Pozitif etkiden kastımız, tedarik zincirindeki iş gücümüz, çalışanlarımız ve topluluklarımız; toplama ve geri dönüştürmeden sorumlu çalışanlar; değer zincirimizdeki iklim değişikliği, çalışma, ayrımcılık, tehlikeli çalışma koşulları ve sürdürülebilir gelir alanlarında net sıfıra geçiş ve benzeri konulardan etkilenen insanlar için daha iyi sonuçlara ulaşmaktır.

4IPCC report on the impacts of global warming of 1.5 https://www.ipcc.ch/sr15

5Mitchell, C. (2022). Deforestation: Clearing The Path For Wildlife Extinctions. Kaynak: Worldanimalfoundation.org

6Worldbank.org, 2018

7Sürdürülebilir gıda sistemleri, gezegeni olumsuz etkilemeden gıdanın yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve tüketilmesi anlamına gelir. OECD'den alınmıştır. (2019). Accelerating Climate Action. Kaynak: OECD Kitaplığı