Döngüsel ekonomi, ekonomik faaliyetleri sınırlı kaynakların tüketiminden ayırarak iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, atık ve kirlilik gibi küresel zorlukların üstesinden gelir1. Ellen MacArthur Vakfı (EMF) tarafından yapılan bu tanıma dayanarak, yalnızca geri dönüşümü ve ekipmanların yeniden kullanımını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda üretimin yanı sıra doğa ve iklim üzerindeki etkiyi de dikkate alarak döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz.

Döngüsellik tutkumuzu hayata geçirmek


Şu üç odak alanına öncelik vererek döngüsel çözümlerin geliştirilmesini desteklemek üzere yoğun bir şekilde çalışıyoruz:
 

  • Geri dönüştürülebilir yiyecek ve içecek paketlemesi tasarlamak
  • Geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemeler kullanmak
  • Malzemeleri kullanımda tutup çöpe gitmelerini önlemek için toplama ve geri dönüşümü genişletmek
Döngüsellik sembolü

Ekipmanlarımızda döngüsellik sağlamak

Gıda israfını azaltmaya, enerji ve su tüketimini düşürmeye yardımcı olmak için yeni gıda prosesi ve paketleme ekipmanlarımızda yaptığımız iyileştirme ve yeniliklerde döngüsel tasarım ilkelerini uyguluyoruz.

 

Ekipmanlarımızın kullanım ömrünü uzatmak amacıyla bakım, yenileme ve onarım yapılacak şekilde tasarlıyor ve hizmet dışı bırakılan ekipmanların yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü destekliyoruz.

Tetra Pak ekipmanları

Ekipmanlara yeni bir soluk kazandırmak

Örneğin, Tetra Pak (TM) Sertifikalı Yenilenmiş Ekipmanlar ile ikinci el dolum ekipmanlarının kiralanmasını sağlıyoruz. Ayrıca kiralama süresinin sonunda artık ekipmana ihtiyaç yoksa bir geri satın alma çözümü de sunuyoruz. Kullanılmış ekipmanlar, daha sonra ikinci el pazarında yeni gıda üreticilerine satılıyor veya geri dönüştürülüyor.

 

2022'de 41 dolum makinesi ve 65 dağıtım ekipmanı parçası yenilendi ve yeniden pazara sunulacak hale getirildi.

Geri dönüşüm yapan Çinli çocuklar

Geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemeler kullanmak

Amacımız, dünyanın en sürdürülebilir gıda paketini2 sunmaktır. Bu da, yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan, sorumlu şekilde tedarik edilen ve karbon nötr üretime ve esnek gıda sistemine katkıda bulunan kartonlar üretmek anlamına gelir. Önümüzdeki beş ila on yıl içinde geri dönüştürülebilirliği ve paketlemelerimizde yenilenebilir malzemelerin kullanımını artırmak için 100 milyon euro yatırım yapacağız. Sertifikalı geri dönüştürülmüş polimerler3 kullanmaya başlayarak fosil plastiği ve alüminyum kullanımını azaltacağız.

Son olarak, kartonun lifsiz kısmı olan poliAl'ı paneller, paletler, kasalar, mobilyalar ve kiremitler gibi ürünlere dönüştürmek için geri dönüştürücülerle iş birliği yapıyoruz.

Toplama ve geri dönüşümü genişletmek

Geri dönüşüm için toplama, farklı yerel çerçeveler ve düzenlemeler dikkate alındığında karmaşık olabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki 70 geri dönüşüm uzmanından oluşan özel ekibimiz, 200 karton geri dönüşüm tesisinde karton ambalajların toplanması ve geri dönüştürülmesini sağlamak, hızlandırmak ve dönüştürmek için çalışıyor.       

2022'de karton ambalajlara yönelik 200 tesisten, 1,2 milyon ton4 karton ambalaj toplandı ve geri dönüşüme gönderildi5. Bunlar arasından geri dönüşümcülere gönderilen tahmini poliAl miktarı 100 kilotondan fazla oldu.

Dünya genelinde malzemeleri kullanımda tutup çöp sahalarına gitmelerini önlemek için 2022'de karton ambalajlara yönelik farklı toplama ve geri dönüşüm projelerine yaklaşık 30 milyon € yatırım yaptık. Önümüzdeki yıllarda toplama ve geri dönüşüm projelerine dünya genelinde 40 milyon €'ya kadar yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Kadın döngüsellik uzmanı

1Döngüsel ekonominin tanımı. Kaynak: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview

2Bu, tamamıyla yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılıp sorumlu bir şekilde tedarik edildiği için gezegenimizin iklimini, kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliğini koruyup onarmaya destek olan; karbon nötr üretime ve dağıtıma katkıda bulunan; kullanışlı ve güvenli olduğu için esnek ve dirençli bir gıda sistemi kurmaya yardım eden, tamamen geri dönüştürülebilir kartonlar üretmek anlamına gelir.

3 Tetra Pak karton ambalajlarda kullanılan geri dönüştürülmüş polimerler, gözetim zincirinin RSB özellik modeli (RSB Gelişmiş Ürünler Kategori III, Geri dönüştürülmüş hammadde, %100 özellikli) kapsamında üretilir. Bu, plastiklerin geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülmemiş malzemelerden oluşan bir karışımdan yapıldığı ve ilgili geri dönüştürülmüş malzeme hacminin Tetra Pak tedarik zincirinin tamamında izlendiği anlamına gelir. Bu, RSB İleri Ürünler sertifikasının bir parçasını oluşturan RSB Gözetim Zinciri Prosedürü'ne göre üçüncü taraf bir denetçi tarafından doğrulanır.

4Geri dönüşüm için toplandığı bildirilen karton ambalajlar konusunda, mevcut olduğunda kamu kurumları, kayıtlı geri kazanım kuruluşları, ülke genelindeki sektörel birlikler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi bilinen kaynakların, tutarlı bir yaklaşım kullanılarak düzenli şekilde yayımlanan kamuya açık resmi verilerini kullanıyoruz.

5Kağıt bazlı karton ambalajlar yeterli toplama, ayrıştırma ve geri dönüştürme altyapılarının kullanımda olduğu yerlerde geri dönüştürülebiliyor.