Değer zincirini karbondan arındırmak

İklim konusunda harekete geçmek

Küresel gıda sistemlerimizi karbondan arındırmak için tüm değer zinciri boyunca karbon ayak izini azaltmak gerekiyor. Bu nedenle çalışmaların şu dört önemli alana odaklanması önem taşıyor: Paketleme, operasyonlar, müşteri operasyonları ve ham maddeler.

Değer zincirini karbondan arındırmak neden önemlidir?

İklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adımı sera gazı emisyonlarının azaltılması oluşturuyor. Küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde tutmak için, tüm sektörlerde sera gazı emisyonlarının derin, hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde azaltılması gerekiyor.


Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi)1 tarafından değer zinciri etkimizin değerlendirilmesini ve net sıfır planlarımızın desteklenmesini sağlamak için, bu girişimde yer alan ilk 59 şirketten biri olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarımız, şu andaki stratejik hedeflerimizin temelini oluşturuyor.

Güneş enerjisi panelleri

Değer zincirimiz genelinde kaydedilen ilerleme

Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için, tedarikçilerle işbirliği içinde kendi operasyonlarımızda üretime dönük2, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte çalışarak satışa dönük3 emisyonları azaltmaya çalışıyoruz.

Decarbonising upstream

Raw materials sourcing

Collaborating with our major base materials suppliers, responsible for 90% of our base materials4-related GHG emissions, we're actively helping to improve climate, biodiversity, and circular practices through the 'Join us in Protecting the Planet' initiative. Our goal: reduce supplier emissions by 50% by 2030 from 2019 levels. In our material usage, we're innovating beyond fossil fuels, exploring plant-based plastics and fiber-based barriers to replace conventional materials. Learn more here.

Reducing transportation footprint

Beyond production and distribution, we’re also looking at ways to reduce our suppliers' transport footprint. For instance, innovations in alternative lightweight paper-based carton packages enable more efficient stacking and larger truckloads compared to alternatives – reducing the total distribution and operational footprint for our customers. For Tetra Recart, for example, up to 20% more units can be transported per truck.

Kendi operasyonlarımızı karbondan arındırmak

Güneş (PV) enerjisinden yararlanmak

2016'da oluşturulan RE100 taahhütleri ile uyumlu olarak, tesis içi güneş fotovoltaikleri (PV'ler) kapasitemizi 2021'deki 5,55 MW değerinden 2022'de 8,47 MW değerine çıkarmamız sayesinde %84 yenilenebilir enerji tüketimine ulaştık. 2030 yılına kadar kendi operasyonlarımızda %100 yenilenebilir enerjiye ulaşmayı hedefliyoruz.

Elektrikli araçlara geçiş

Fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması, tesis içi araçlarımız ve tesis dışı küresel araç filomuzda da uygulanıyor, ayrıca seyahat sayısını azaltmaya ve kısa mesafeli yolculuklar için hava yolculuğuna alternatiflerin kullanımının artırılmasına da odaklanıyoruz.

Tesislerimizde enerji verimliliğini artırmak

Ortak Enerji Tüketimi İzleme Programı (CEMP) sayesinde, enerji tasarrufunun yapılabileceği alanları görmek için tüm tesislerimizde gerçek zamanlı olarak genel enerji kullanımımız, maliyetimiz ve üretimimizin yanı sıra iç/dış iklim ve hava durumu verilerine genel bir bakış elde edebiliyoruz. Ofislerimizde de kısmen PV gücünü daha fazla kullanarak, binalarımızın CO2 emisyonlarını azaltmak için enerji verimliliğini artırmaya odaklanıyoruz.

Kalan operasyonel emisyonları telafi etmek

Net sıfır emisyonlara ulaşma taahhüdümüzün bir parçası olarak, Brezilya'da sektörde bir ilk olan doğaya dayalı arazi restorasyon programına da yatırım yaptık: Araucaria Koruma Programı. Bu proje, karbon tutumunu ölçüp kalan CO2 emisyonlarını telafi ederek net sıfır karbon emisyonu hedefimize ulaşmamızı destekliyor.

Decarbonising downstream

Impact of our equipment at customer sites

On the production side, more than 120 energy-saving and emission-reduction projects have been facilitated at customer sites. They are resulting in a proposal for more than 1,000 equipment upgrade solutions, effectively helping to reduce carbon emissions at our customers' operations since 2016.

In 2022, the Sustainability Agile Development Programme explored ways to reduce water and product loss through recovery solutions. Now we are exploring ways to reduce GHG emissions on dairy ambient processing lines. In addition to looking at integrating full-scale decarbonisation in food plants.

Decreasing GHG emissions in processing lines

We are accelerating the development and deployment of processing and filling solutions with 50% fewer emissions per unit of production5, which can reduce the impacts and emissions of our customers’ production processes. Read more here. 

Product lifecycle assessments

To understand the carbon footprint of our products throughout their lifecycle, life cycle assessments are conducted to identify areas for improvement and guide decisions related to material sourcing, production processes, and end-of-life management.

Stratejik amaçlarımız ve 2030 hedeflerimiz

Karbondan arındırma çalışmalarımızda, değer zinciri genelindeki sera gazı emisyonlarını önlemeye ve azaltmaya ve kaçınılmaz atık emisyonları doğaya dayalı çözümler ve diğer girişimler yoluyla dengelemek için karbon telafisine odaklanıyoruz.

Belirlediğimiz stratejik amaçlar ve 2030 hedefleri şunlardır:

• Operasyonlarımızdaki sera gazı emisyonunda (GHG) net sıfıra ulaşmak (kapsam 1, 2 ve iş seyahatleri)6 ve 2019'daki başlangıç noktamıza kıyasla 1,5 °C SBTi taahhüdümüz ile uyumlu olarak değer zincirimiz genelinde sera gazı emisyonunu %46 azaltmak7
• RE100 taahhütlerine uygun şekilde operasyonlarımızda %100 yenilenebilir elektrik kullanmak
• En iyi uygulama niteliğindeki proses hatlarımızda 2019'a kıyasla karbon ayak izini %50 azaltmak

• Satın alınan ham maddelerin iklim üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik eylemler belirleyerek tedarikçilerin sera gazı emisyonlarını %50 oranında azaltmak
• 2050 yılına kadar tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte çalışarak değer zincirimiz genelinde (kapsam 1,2 ve 3)8 2019'daki başlangıç noktamıza kıyasla net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak

1Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi), iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemeye ve aynı zamanda iş büyümesini geleceğe hazır hale getirmeye yardımcı olmak için şirketlerin gerçekçi ve etkili emisyon azaltma hedefleri belirlemelerine destek olur. Hedefler, en güncel iklim bilimi ve küresel ısınmayı sanayi devrimi öncesi seviyelerin 1,5 °C üzerinde olacak şekilde sınırlayan Paris Anlaşması ile uyumluysa, "bilime dayalı" olarak kabul edilir. Kaynak: https://www.tetrapak.com/about-tetra-pak/stories/net-zero-science-based-targets

2"Üretime dönük", petrol sektöründe arama ve üretim yapan bir şirketin veya endüstrinin faaliyetlerindeki ilk aşamaları ifade eder (satışa dönük teriminin zıttı). Kaynak: https://www.dictionary.com/browse/upstream

3"Satışa dönük", bir proses veya sistemin son kısmını ifade eder. https://www.dictionary.com/browse/downstream

4Temel malzemeler, yiyecek ve içecek üreticilerine sattığımız paketlemeleri üretmek için kullandığımız karton, polimerler, alüminyum folyo ve mürekkepler gibi malzemelerdir.

5En iyi uygulama hatlarında 2019'a kıyasla.

6Kapsam 1, sahip olunan veya kontrol edilen kaynaklardan kaynaklanan doğrudan emisyonları kapsar. Kapsam 2, raporlama yapan şirket tarafından tüketilen satın alınmış elektrik, buhar, ısıtma ve soğutma üretiminden kaynaklanan dolaylı emisyonları kapsar. Kapsam 3 ise bir şirketin değer zincirinde meydana gelen diğer tüm dolaylı emisyonları içerir.

7Hedef sınır biyoenerji ham maddelerinden kaynaklanan arazi ile ilgili emisyonları ve uzaklaştırmaları içerir.

8Kapsam 1, sahip olunan veya kontrol edilen kaynaklardan kaynaklanan doğrudan emisyonları kapsar. Kapsam 2, raporlama yapan şirket tarafından tüketilen satın alınmış elektrik, buhar, ısıtma ve soğutma üretiminden kaynaklanan dolaylı emisyonları kapsar. Kapsam 3 ise bir şirketin değer zincirinde meydana gelen diğer tüm dolaylı emisyonları içerir.