Her yıl olduğu gibi bu yıl da amacımız doğrultusunda hareket ediyoruz

Sorumlu sektör liderliği ve sürdürülebilir iş yaklaşımı, şirketimizin merkezinde yer alıyor. Gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir kılmayı taahhüt ediyoruz. Bu taahüdümüzü iyi olanı, yani gıdayı, insanı ve gezegeni koruyarak gerçekleştiriyoruz.

Bu yılki raporda, sürdürülebilirliğe olan entegre yaklaşımımız ve sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etme hedefimizde nasıl ilerlemeye devam ettiğimiz yer alıyor:

Güvenli ve Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Katkıda Bulunmak 

Amacımız, güvenli, uygun fiyatlı ve besleyici gıdaya erişim sağlayan güvenli, esnek ve sürdürülebilir gıda sistemlerine katkıda bulunarak değer zincirimiz genelinde gıda kaybını ve gıda israfını en aza indirmek. Değer zincirinde hedefimize katkıda bulunacak ortakları bir araya getirmeye çalışıyoruz.

Doğa İçin Harekete Geçmek 

Biyoçeşitliliği korumak ve yeniden tesis etmek, iklim değişikliğini azaltmak ve bunlara uyum sağlayarak küresel su dayanıklılığına katkıda bulunmak amacıyla sorumlu tedarik uygulamaları ve stratejik ortaklıklar ile doğa için harekete geçiyoruz. Paketlerimizdeki kartonun %100'ünün Forest Stewardship Council™ (FSC™) sertifikalı ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan gelmesini sağlamaktan daha fazlasını yapmak üzere birtakım başka etkili girişimler konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

İklim Konusunda Harekete Geçmek 

Faaliyetlerimizi, ürünlerimizi ve değer zincirimizi karbondan arındırarak1 iklim değişikliğini azaltmak üzere harekete geçiyoruz. 2021'de operasyonel ayak izimiz sera gazı emisyonlarını (kapsam 1, 2 ve iş seyahatleri) 2019'daki başlangıç değerimize2 göre %36 oranında azalttık ve bu şekilde ilerlemeye devam etmeyi planlıyoruz. 

Döngüsel Çözümleri Desteklemek 

Geri dönüştürülebilir sıvı gıda paketlemesi tasarlamak, geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemeler kullanmak ve malzemelerin çöp alanlarından uzak tutulup kullanımda kalmalarını sağlamak için toplama ve geri dönüşüm sürecini genişletmek yoluyla döngüsel çözümler üretiyoruz. 2021 yılında toplama ve geri dönüşüm altyapısına 40 milyon € yatırım yaparak 50 milyar kartonun toplanmasına ve geri dönüşüme gönderilmesine katkıda bulunduk. 

İnsanlar ve Topluluklar İçin Olumlu Etki Yaratmak

Güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlayarak ve duyarlı iş uygulamalarını güvence altına alarak değer zincirimizdeki çalışanlar ve insanlar üzerinde olumlu sosyal etkiler yaratmayı hedefliyoruz. Şirket genelindeki ilk Zihinsel Sağlık Programı'nı başlattık ve 2020'de %14 oranında olan üst düzey pozisyonlardaki kadın çalışan sayısında %4'lük bir artış gerçekleştirerek 2021'de bu oranın %18'e çıkmasını sağladık.

Başarılarımıza ilişkin bir genel bakış elde edin

Daha fazlasını keşfedin

Buz üzerindeki İnuit

Doğayı seçin. Kartonu seçin.

Tetra Pak olarak şu anda dünyanın en sürdürülebilir gıda paketini sunma yolculuğundayız.

Elinde futbol topu olan çocuk

Gıdayı İleriye Taşımak

Güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemine sahip bir dünyaya doğru

1Karbondan arındırma çalışmalarımızda, ürünlerimiz ve şirketimizle ilişkili sera gazı emisyonlarının önlenmesine, azaltılmasına, doğaya dayalı çözümler ve diğer girişimlerle, kaçınılmaz atık emisyonları ile karbon dengesini sağlamaya odaklanıyoruz.

2Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları, 2019'daki başlangıç noktamıza göre %27 oranında azaltıldı.