CEO'muzun GÖRÜŞLERİ

Başkanımız ve CEO'muz Dennis Jönsson basit, birleştirici vaadimizi yerine getirerek paydaşlara sürdürülebilir değer sağladığımız başka bir yılı hatırlıyor.

Dünyadaki görevimizi anlamak

Global pazarlarda dolaşırken, Tetra Pak insanlarının marka vaadimizi ortaya koymaya yardımcı olarak kullandığı yenilikçi ve çeşitli yöntemlerden sürekli etkileniyorum: İYİ OLANI KORUR™. Gıdayı korumaya yönelik uzun süreli vaadimizin ötesinde hem şirket içinde hem de dışında insanları ve de gezegenin, müşterilerimizin ve bizim geleceğimizi koruma taahhüdümüzü de kapsayan bir vaattir. Sürdürülebilirliğin sadece Tetra Pak'ta izole olmadığını ama değer zinciri boyunca aldığımız kararların ve yaptığımız eylemlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu garanti eden bir vaattir.

Geçen yıl boyunca en büyük paydaş etkisine sahip olan işimizdeki hususları tanımlama ve önceliklendirme işinde ciddi bir ilerleme gerçekleştirdik. Gıda, İnsan ve Gelecek başlıkları altında anlaşılır öncelikler belirleyen ve ayrıca BM'nin 17 Sürdürülebilir Gelişim Hedefine (SDG) daha geniş katkımızı da yansıtan titiz bir önemlilik değerlendirmesinde sürdürülebilirlik uzmanlarıyla birlikte dokuz ay boyunca çalıştık. Bu çalışma ayrıca 2004'te altına imza attığımız BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve 10 ilkesine dair devam eden taahhüdümüzü esas alır.

Artık Global Report Initiative'in G4 kılavuzlarıyla paralel hale getirilen bu raporda stratejimizi en önemli sorunlarımızla ve artık bir etkimizin olduğu dokuz SDG ile nasıl eşleştirdiğimizi göreceksiniz.

Yeni dikilmiş bir ağaç

GIDAYI KORUMAK

Gıdayı güvenli ve her yerde bulunabilir kılmak vizyonumuz olmaya devam ediyor ...ve dünyanın her yerindeki müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte bu hedefe doğru olan yolculuğumuza devam ediyoruz; bu hedef artık zamanımızın en çok üstüne gidilen konularından biri olarak kabul görmektedir.

1952 yılında ilk dolum makinemizi piyasaya sürdüğümüzden bu yana işleme ve paketleme çözümlerimiz gıdayı korumaya yardımcı oluyor; sadece güvenliğini değil aynı zamanda niteliği, tadı, besin değeri ve raf ömrünü de koruyor. Paketleme çözümlerimiz, özellikle soğutma ve koruyucu kullanımını gerektirmeden gıdaların nakledilebilmesini ve aylarca muhafaza edilebilmesini sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu husus tüketicilerde gönül rahatlığı yaratırken, süt ve diğer sıvı gıda ürünleri için soğutuculu dağıtım sistemlerinin daha az yaygın olduğu gelişmekte olan ekonomilerde sayısız ailenin gündelik yaşantısında gerçek bir fark yaratmaktadır.

Geçtiğimiz yıl boyunca bu pozitif etkiyi daha da ileri taşımayı hedefleyen çeşitli inisiyatiflere etkin olarak dahil olduk. Örneğin, güvenli, sağlıklı ve besleyici gıda ürünlerinin temininde düşük gelirli hanelerin karşılaştığı belirli zorluklara yaratıcı cevaplar bulabilmek için dünyanın yeni bölümlerindeki müşterilerimizle birlikte çalışarak DEEPER IN THE PYRAMID etkinliklerimizi genişlettik.

Ayrıca okul beslenme programlarına katılımımızı da genişlettik ve artık 57 ülkede yaklaşık 67 milyon çocuğa Tetra Pak ambalajlarında besleyici içecekler getirmek için hükümetler ve diğer ortaklarla birlikte çalışıyoruz. Bu, yarım yüzyıldan fazla bir süredir içinde yer aldığımız bir etkinlik ve geçen sene Bolivya'yı da okul günlerinde öğrencilerin düzenli olarak sağlıklı içecek almalarına yardım ettiğimiz ülkeler listesine dahil edebildiğimiz için mutluluk duyuyorum.

Geleceğe baktığımızda güvenli, ekonomik gıdaya erişimi genişletmek için daha da fazla fırsatlar görüyoruz; BM'nin Sıfır Açlık hedefine doğru yol alırken dünyanın her yerindeki müşterilerimize ve ortaklarımıza hem bilgi birikimimizi hem de en yeni işleme ve paketleme teknolojilerimizi sunuyoruz.

elle toplanan bir süt kutusu

İNSANLARI KORUMAK

İş insanları korumaya geldiğinde, 2016 yılında odaklandığımız temel alanlardan biri şirketimizde veya şirketimizle birlikte çalışanların refahını garanti etmeye yardımcı olan İş Sağlığı ve Güvenliği gündemimizdi. OHS değerlendirme programımızı dünya genelindeki tüm sahalarımızı dahil edecek şekilde genişlettik ve dünyanın her yerindeki fabrikalarımızda çalışan binlerce kişiyle pozitif güvenlik-davranışlarını paylaşmak için Güvenlik ve Ben adında yeni bir eğitim kampanyasını tanıttık. Yıl sonuna gelindiğinde bu kampanya lokasyonlarımızın yaklaşık yüzde 40'ında başlatılmıştı.

Ancak insanlarımızı korumak demek refahlarını korumaktan daha fazlası anlamına gelir. Ayrıca, dünyanın her yerinden öne çıkan yetenekleri kendimize çekmeyi ve elimizde tutmayı garanti etmek ve Tetra Pak'ta uzun ve tatminkar bir kariyer sahibi olmalarına yardımcı olmak suretiyle bir kaynak olarak da korunmaları anlamına gelir.

Bu bağlamda liderlik ekibim ve ben, günümüz küresel iş dünyasında başarının çeşitli deneyim, perspektif ve kültürel anlayışların karışımına sahip çalışanları gerektirdiğinin farkındayız. Şüphesiz k bu alanda, özellikle de cinsiyet çeşitliliği konusunda yapmamız gereken daha çok iş var ve daha çok kadının Tetra Pak'ta kariyer yapmasını ve liderlik görevlerine yükselmesini garanti etmek için yollar belirlemeye yardımcı olması için yakın zamanda bir danışmanlık paneli oluşturduk. Panelin yıl boyu detaylı eylem planıyla ne kadar bir ilerleme gerçekleştirdiğini görmeyi dört gözle bekliyorum.

Çeşitlilikle ilgili daha proaktif bir yaklaşım benimsemek kadar ayrıca genç yetenekleri kariyerlerinin daha erken bir safhasında nasıl daha iyi bir şekilde kendimize çekip elimizde tutabileceğimiz konusunda da araştırma yapıyoruz. Geçen sene, dünyanın her yerinden mezunları işe alma konusunda uzun vadeli taahhüdümüzü yansıtan Geleceğin Yeteneği programımızı başlattık. Bu programla genç yeteneklere ucu Tetra Pak'ta bir kariyere çıkan, işbaşı eğitimi ve gelişimine yönelik yapısal bir ajanda sunuyoruz.

Karton ambalajlarla çalışan işçiler

GELECEKLERİ KORUMAK

Gezegenimizin geleceğini korumaya yardımcı olmak, müşterilerimizin uzun vadeli başarısını destekleme taahhüdümüzle yan yanadır ve bunu gerçekleştirmek için bir çok farklı alanda çalışıyoruz. Örneğin sorumlu dış tedarik tedarikçi operasyonumuz tarafından tanımlanmış üç stratejik hedeften biridir ve artık bu tutkuları desteklediklerinden emin olmak için doğrudan ve dolaylı tedarikçilerimizin katılımını daha iyi yağlayabilmeye yönelik aktif bir programımız var.

İlgili alanlardan birinde, ambalaj portföyümüze biyolojik temelli polimerleri dahil ederek sorumlu bir şekilde tedarik edilmiş yenilenebilir malzemelerin miktarını arttırmak için çalışmaya devam ederken artık kartonumuzun yüzde 100'ünün FSC™ sertifikalı ve diğer kontrollü kaynaklardan olmasını temin ettik. Bu çabanın bir sonucu olarak Tetra Brik® Aseptic1000 Edge with Bio-based LightCap™ 30'umuz yenilenebilir malzeme kullanımı için Vinçotte sertifikasının en yüksek sınıfını alan dünyadaki ilk aseptik karton olmuştur.

Ayrıca kendi çevresel ayak izlerini azaltmaları için müşterilere yardımcı olmak maksadıyla işleme ve paketleme ekipmanlarımızı geliştirmede çok iyi yol aldık. Enerji tüketimini yaklaşık yüzde 50 azaltan eBeam sterilizasyonuna sahip Tetra Pak® E3 platformundan, enerji kullanımını yüzde 20 düşüren yüksek asitli meyve suyu pastörizasyonuna kadar müşterilerimiz için enerji tüketimini, su sarfiyatını ve atık miktarını azaltan yenilikçi teknolojik çözümler getirmeye devam ediyoruz.

Diğer bir alanda, RE100 taahhüdümüz ve 2030'a kadar yüzde 100 yenilenebilir elektrik tedarik etme kararımız hem müşteriler hem de tüketiciler tarafından pozitif karşılandı; dünya genelinde yıllık toplam tüketimimizin üçte birinden fazlasını halihazırda yenilenebilir elektrikten karşıladığımızı bildirmekten mutluluk duyuyorum.

Aynı ölçüde mutluluk duyduğum bir başka konu da daha geniş iklim hedeflerimizin Bilimsel Hedefler İnisiyatifi tarafından onaylanmış olmasıdır. Böylece iklim programımız ve hedeflerimizin en son bilimsel verilerle paralel olduğu desteklendi. Bu onayı almayı başaran ilk gıda paketleme şirketi olduk.

geri dönüştürülebilir şişe ve kartonla ağzına kadar dolu bir geri dönüşüm kutusunu taşıyan çocuklar

MOMENTUMU KORUMAK

Geçtiğimiz yıllarda gördüklerim iş alanında sürdürülebilir, sorumlu bir yaklaşımı sürdürmenin hiç olmadığı kadar önemli olduğu konusunda beni ikna etti. Bu göz önünde bulundurarak Global Liderlik Ekibinin Strateji Konseyine rapor veren Sürdürülebilirlik Forumunu kurduk. Tüm bunları, hesap verebilirlik organizasyonumuzun en üst seviyesinde olacak şekilde, iyi tanımlanmış bir kurumsal yönetim altyapısıyla birlikte bu kritik boyutun stratejimizin ve geleceğe yönelik büyüme ajandamızın kalbinde yer almasını sağlamak için yaptık.

Gıda ve içecek endüstrisinde karşılaştığımız zorlukların karmaşık, birbiriyle alakalı ve gittikçe şiddetlenen türde olduğu konusunda hiç şüphe yok. Ancak yeni yaklaşımları denemek, sınamak ve paylaşmak için global bir topluluk halini alarak bu zorlukları fırsata çevirebileceğimize ve hepimiz için kıymetli olanı korumayı garanti edebileceğimize dair inancım mutlaktır.

Marka vaadimiz hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?