CEO'muzun GÖRÜŞLERİ

Başkanımız ve CEO'muz Dennis Jönsson, sürdürülebilirlik konusundaki uzun vadeli ilerlememizi bir momentum oluşturmak ve güvenilir ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru yol almak için nasıl pekiştirdiğimizi açıklıyor.

Önümüzdeki yolda ilerlemek

PROTECTS WHAT'S GOOD™ (İYİ OLANI KORUR) markamızın taahhüdüdür. Temelinde şirketimizin esas hedefi olan gıdanın koruması yer almaktadır, ancak insanları, işimizin geleceğini, müşterilerimizin geleceğini ve hepimizin paylaştığı gezegeni korumaya kadar uzanmaktadır. Bu, bize her an yol gösteren ve bizi motive eden bir taahhüttür ve işimiz ve etrafımızdaki dünya değişmeye devam ettikçe, marka taahhüdümüz de yeni bir anlam kazanmaktadır

Bu rapor genelinde, stratejimizi en önemli konularımıza ve en büyük etkiyi sağlayabileceğimizi bildiğimiz BM Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerine (SDG'ler) göre nasıl hazırladığımızı göreceksiniz. SDG'ler tüm endüstrilerdeki ve sektörlerdeki kuruluşlar için, daha iyi bir geleceğe ulaşmak amacıyla birlikte çalışma anlayışı doğrultusunda çok değerli bir ortak çerçeve sağlamaktadır. Ayrıca, bu çaba 2004 yılından beri imzalamış olduğumuz BM Küresel Etki anlaşmasına ve bu anlaşmanın on ilkesine yönelik devam eden taahhüdümüze dayanmaktadır.

Yeni dikilmiş bir ağaç

Tetra Pak, sürdürülebilirlik konusunda çevresel performans konusunda yeni temeller oluşturmak için ortaklarla çalışmada emek verilerek kazanılmış bir itibara sahiptir. Mümkün olan en düşük çevresel etkiyle karton üretmeye çaba gösteriyoruz ve ambalajlarımızda fosil bazlı plastiklerin kullanımını azaltıp yenilenebilir malzeme kullanımını arttırmaya kararlıyız.

Son zamanlarda özellikle deniz kirlenmesi sorununa odaklanan plastik karşıtı duyarlılık, küresel olarak sesi daha çok duyulur ve daha güçlü bir hale geliyor. Plastik kirliliği sorunuyla savaşmak için acil olarak önlem alınması gerektiği fikrine katılıyoruz ve iki spesifik alanda bu sorunun çözümüne yardımcı olmayı taahhüt etmiş durumdayız.

İlk olarak, dünya çapında atık yönetiminde ve geri dönüşüm altyapısında önemli gelişmeler sağlamaya yönelik girişimleri desteklemenin yanı sıra, eşzamanlı olarak geri dönüşümün önemi ve çöp atmanın etkisi konusunda tüketici farkındalığını arttıracağız.

İkincisi, plastik kirliliği potansiyelini azaltacak yeni paketleme çözümleri bulmaya yönelik çabalarımızı arttırıyoruz. Halihazırda, özellikle plastik pipetle birlikte sunduğumuz küçük paketlere odaklanmış durumdayız. Neredeyse diğer tüm porsiyonluk ambalajlardan daha az plastik kullanılan ve daha düşük iklim etkisine sahip bu ambalaj, çok popüler bir format; dolayısıyla alternatif formatlara geçmek iyi bir çevresel çözüm değil. Bu nedenle, amacımız plastik pipet yerine kağıttan yapılmış bir pipet kullanmak veya kesinlikle ayrılabilir olmayan bir çözüm bulmak. Bu her ne kadar basit gibi görünse de, gerçekte hiç de basit değil. Böyle inovasyonların geliştirilmesi, test edilip onaylanması ve endüstriye uygulamaya sokulması muhtemelen yıllar alacak.

Bu süre içerisinde, plastik atığı önlemenin yollarını aramaya devam edeceğiz. AB'nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planının aktif destekçileriyiz ve Ocak 2018'den beri AB Plastik Stratejisine desteğimizi taahhüt etmiş durumdayız. Bu da, diğer şeylerin yanı sıra, yenilenebilir hammaddeden yapılan plastik kullanımının arttırılmasını ve Avrupa genelinde içecek kartonlarının tüm bileşenlerinin bütünüyle geri dönüştürülmesini sağlamaya yönelik çözümler uygulanmasını garantiye almak üzere endüstri ortaklarıyla işbirliği yapmayı taahhüt ettiğimiz anlamına geliyor.

Elbette, değişim sadece içeriden gelen bir şey değil. Biz, benzer konulara odaklanan müşterilerimiz sayesinde sürdürülebilirlik konusunda liderlik ediyoruz. 2018 yılında, Tetra Pak ikinci kez CDP Tedarikçi İklim A listesinde yer aldı. Faaliyetlerimizde ve tedarik zincirinde iklim değişikliğini azaltma yönünde eylemler hayata geçirerek ve performans verilerimizi açıklayarak, müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunabiliriz.

İşimizdeki bir diğer kritik önceliğimiz, gıdayı tüm dünyada güvenli ve ulaşılabilir hale getirmektir. Kenya'da, süt ürünleri gelişiminin ölçeğini yükseltmeye ve ülkenin büyüyen süt ürünleri talebini çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya yönelik, çığır açıcı bir kamu-özel sektör gelişim ortaklığı üzerinde çalışıyoruz.

Aynı zamanda, 2017'de yeni Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Panelimiz, çeşitliliğin açık, vazgeçilmez ve bize sağladığı faydalar dolayısıyla değerli olduğu bir çalışma kültürü hedefimize ulaşmayı sağlamak üzere bir eylem planı geliştirdik. Sonuç olarak, artık bir stratejimiz ve yol haritamız var.

Böyle başarılardan gurur duyuyorum, ancak her zaman olduğu gibi, daha yapabileceğimiz şeyler var. Geçen yılın başlarında, işimizin kolektif uzmanlığını bir araya getirmek ve hedeflerimize ulaşma yönünde daha büyük ve cesur adımlar atmak için Sürdürülebilirlik Forumunu kurduk.

Sürdürülebilirliğe yönelik bütünsel değer zinciri yaklaşımımızı tanımlayan bu raporu gıda, insan ve gelecekten oluşan üç temel unsurumuza karşılık gelen bölümler halinde düzenledik.

Gıdayı Korumak

Gıdaları her yerde güvenli ve ulaşılabilir kılma vizyonumuz açık ve güçlü olmaya devam ediyor. İşleme ve paketleme çözümlerimiz gıda güvenliği, kalitesi, aroma ve besin değeri sağlıyor ve raf ömrünü uzatıyor. Tetra Pak ambalajındaki gıda, soğutma ve koruyucu kullanımını gerekmeden nakledilebiliyor ve aylarca muhafaza edilebiliyor. Bu, dünyanın her yerindeki insanların gıdaya erişimini önemli ölçüde geliştiriyor ve biz de bu potansiyelin hayata geçmesini sağlıyoruz.

Geçen yıl, Burundi'de 20.000 okul çocuğunun süt almasına yardımcı olarak faydalı bir sağlık, gelişim ve okula devam döngüsü yarattık. Benzer şekilde, çocukların yüzde 25'inin ihtiyaç duydukları besleyici gıdayı alamadıkları Senegal'de okullara daha fazla süt sağlamak için yerel süt ürünleri çiftçileriyle birlikte çalışıyoruz. Şimdiden, okula kayıtta yüzde 8,8'lik bir artış sağlandı. Aynı zamanda, Çin'deki okullarda süt güvenliği için yeni bir değerlendirme oluşturmak üzere ortaklarımızla işbirliği yapıyoruz.

elle toplanan bir süt kutusu

İnsanları Korumak

Her ne kadar insanları korumamızın bir numaralı yolu gıdayı korumak olsa da, marka taahhüdümüzü yerine getirmek için bundan daha fazlasını yapmamız gerekli. Tetra Pak'takileri güvenceye alıp güçlendirmek ve faaliyet gösterdiğimiz her yerde toplulukları desteklemek istiyoruz.

Tetra Pak'ın başarısının çalışanlarına dayandığını söylersem abartmış olmam. Özel olarak belirtmek gerekirse, bu başarının temeli işgücümüzün çeşitliliğinde yatıyor ve buna dayanmaya devam ediyor. İşletmemizin sağlıklı geleceği aynı zamanda işe alıp eğittiğimiz genç yeteneklere de dayanıyor.

Yeni Geleceğin Yeteneği Programı 2017 yılında 172 mezunun başarıyla işe alınmasını sağlamıştı ve bu yıl da 218 mezun daha işe alınacağı için son derece mutluyum.

Uzun dönemli taahhütlerimiz olan sağlık, güvenlik ve refah konularında hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. 2017'deki yerel sağlık ve zindelik programlarımıza ilişkin ayrıntılı bir analizin ardından, 2018 yılında işyerinde gürültü ve zihinsel sağlık konularına odaklanacağız.

Karton ambalajlarla çalışan işçiler

Geleceği Korumak

Tetra Pak için, gezegenimizin geleceğinin korunması, müşterilerimizin başarılarının devamının sağlanmasıyla çok yakından bağlantılı. Ambalajlama, işleme ve hizmet çözümlerinin kaynak kullanımını en iyi hale getirdiği bir işletme olarak, döngüsellik konusundaki pozisyonumuz yenilenebilir malzemelere, sorumlu dış tedarike ve kaynak açısından verimli ürünler ve süreçler vasıtasıyla, daha az kullanarak daha çoğunu gerçekleştirmeye dayanıyor. Bu bağlamda, geri dönüşüm konusunda bir değer zinciri yaklaşımını benimsiyoruz ve iddialı hedeflerimize ilişkin ilerlemeyi devam ettirmek için geniş çaplı bir dizi bir paydaş ortaklıkları oluşturuyoruz.

İşimiz ve değer zincirimiz genelindeki iklim etkimizi azaltmak için çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, işimiz ne kadar büyürse büyüsün, etkimizi 2020'ye kadar 2010 düzeylerinde tutmaktır. 2017'de, satılan ambalaj sayısındaki yüzde 19'luk artışa karşın, sera gazı emisyonunda yüzde 13'lük bir azalma sağladık. Yenilenebilir elektrik kullanımımızı artırmak, bu ilerlemeyi sağlamada temel önemdedir. Şu anda yüzde 50 yenilenebilir elektrik kullanıyoruz ve bu da 2030'da yüzde 100'e ulaşmayı içeren, halka açık RE100 taahhüdümüzü sağlama yolunda olduğumuz anlamına geliyor.

Son olarak, sorumlu tüketime ve üretime yönelik çalışmalarımız dahilinde; insan hakları, emek standartları ve çevre alanlarında sürekli iyileşmeyi desteklemek ve yolsuzluğa karşı mücadele etmek için paydaşlarımızla ortak hareket ediyoruz. Tüm hedeflerimiz doğrultusunda iyi ilerlemeler kaydediyoruz, ancak bir özellikle bir alandaki başarı benim için öne çıkıyor: 2007 yılında Forest Stewardship Council™ (FSC™) etiketinin ilk ambalajımız üzerinde yer almasından bu yana, 92 milyarı 2017'de teslim edilmiş olmak üzere, 350 milyar FSC etiketli paket ürettik. Tüketicilerle bu şekilde iletişim kurarak, endüstri genelinde ve ötesinde sürdürülebilir dış tedarik için çıtayı yükseltiyoruz.

geri dönüştürülebilir şişe ve kartonla ağzına kadar dolu bir geri dönüşüm kutusunu taşıyan çocuklar

Sağlam temellerden güvenli bir geleceğe

Sürdürülebilirlik Forumumuz, Tetra Pak'ın tümünü temsil eden 10 kıdemli yöneticiden oluşuyor. Bu grup, uzmanlığımızı ve deneyimimizi pekiştirerek işimiz genelinde başarıyı teşvik ediyor. Bugün müşterilerimiz için sürdürülebilir değer sunan işleme, paketleme ve servis çözümlerimizin optimizasyonuna odaklanmaya devam ederken, bir yandan da hareket halinde ambalajın geleceğini çevresel açıdan giderek daha bilinçli bir dünyada şekillendiriyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız, pek çok kez, bir yandan müşterilerimizin ihtiyaçların karşılarken aynı zamanda büyümemize yardım etti. Ayrıca, gelişme olanakları söz konusu olduğunda, öğrenme fırsatını değerlendiriyor ve büyüyoruz. Tetra Pak'taki herkesin bu başarıda rolü olduğunu bildiğini ve geleceğimiz için yaratılmakta olan bu hareket konusundaki heyecanımı paylaştığımı umut ediyorum.

Marka vaadimiz hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?