ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL OLMA

Yenilik oluşturma ve büyüme becerimizin köklerinin insanlarımızın düşünce çeşitliliğinde ve yaratıcılığında olduğuna inanıyoruz. Yeni fikirler, dahil olma ve eşitliği teşvik eden bir iş yeri kültüründe ortaya çıkar.

Dengeli cinsiyet temsili

Dengeli cinsiyet temsili

Dengeli bir cinsiyet temsili, hem kişilere hem de işletmeye fayda sağlar. Çeşitlilik görünümü değişmesine rağmen, bazı sektörler halen kadınları çekme ve elinde tutma mücadelesi veriyor. Sektörümüzdeki diğer pek çok şirket gibi, iş gücümüzde dengeli bir cinsiyet temsilini başarmada güçlük yaşıyoruz. Bundan dolayı, kadınları işe almaya ve cinsiyet çeşitliliğini arttırma amacıyla gelişim fırsatları sağlamaya yönelik proaktif bir yaklaşım uyguluyoruz. 2016 yılının sonunda, çalışanlarımızın yüzde 22'si (orta seviye müdürlerimizin yüzde 24'ü) kadınlardan oluşmaktaydı.

Lider konumundaki kadınlar

Lider konumundaki kadınlar

Geleceğin kadın liderlerinin sayısının arttırılması söz konusu olduğunda, tarafsız, şeffaf ve proaktif bir yol izleriz. Bu durum, diğer tüm özniteliklerin üzerinde, kabiliyete ve potansiyele dayanan yetenek inceleme sürecimize dahildir. 2017 yılında, kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmesini etkileyen kültürel faktörleri anlamamıza ve bir eylem planı geliştirmemize yardımcı olması için işletme çapında 15 erkek ve kadından oluşan bir cinsiyet danışma paneli düzenledik. Panelin spesifik amaçları, cinsiyet çeşitliliğini arttırmak için temel ihtiyaçları belirlemek, mevcut çalışan süreçlerini ve cinsiyet odaklarını gözden geçirip eleştirmek, en iyi uygulamaları kullanıma sunmak, kadınların önündeki bariyerler hakkında Global Liderlik Ekibi'ne girdi sağlamak ve tüm Tetra Pak çapında kadınlar için görünür elçiler olmaktı.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?