ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

Çeşitliliğin bütünleyici, belirgin ve sağladığı faydalarla değerli olduğu bir çalışma kültürünü amaçlıyoruz. İşletmemizin sürekli başarısının temeli, her bir çalışanın saygı gördüğü ve dahil edildiği, bağlılık duyduğu ve eksiksiz katkı sağladığı, gerçek anlamda çeşitliliğe sahip bir iş gücünü koruyup sürdürmeye dayanıyor.

Çeşitlilik ve Dahil Olma Paneli

2017 yılında, Tetra Pak bünyesindeki 19 erkek ve kadından oluşan bir temsilci grubu olan Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (D&I) Panelimiz şirketimizin çeşitlilik ve dahil olma konularındaki performansına yönelik niteliksel ve niceliksel bir değerlendirme yürüttü.

Tetra Pak'ta çeşitliliği ve dahil olmayı arttırmak için aşağıdaki iş önerisini dile getirdiler:

  • Rekabetçi avantaj: Müşterimizin ve tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak perspektifleri olan, çeşitliliğe sahip bir ekip sunarak müşterimizin sunduğu değeri güçlendirmek

  • Yetenek avantajı: Yeteneğe erişimimizi artırarak performansımızı en üst düzeye çıkarmak, herkesin işe dahil olduğu ve en iyisini yaptığı bir ortam yaratmak 

  • Karar verme avantajı: Çeşitli perspektiflere ve deneyimlere sahip olmanın gücünü, yaratıcılığı ve performansı devreye sokmak için kullanmak; kendimizi farklı düşünüp davranmaya yöneltmek.

Gelecek için istediğimiz durum

Bu iş önerisini dikkate alarak, saygılı ve dahil edici bir iş ortamını, şirket genelinde bağlılığı, çeşitlilik ve değere ilişkin diyaloğu ve çeşitliliği işletmemizi ve tüketicileri yansıtan bir organizasyonu ifade eden 'gelecek için istediğimiz durum' olgusunu yarattık.

Eylem planımızı hayata geçirirken ilerlememizi izlemeye olanak sağlayacak ayrıntılı bir temel oluşturduk. Çalışmalarımız, esnek çalışma düzenlemelerini artırmaya, yönetici eğitimine, kariyer geliştirmeye yönelik eğitime, yetenek değerlendirme ve işe alma sürecinde çeşitliliğe ve kapsayıcılığa daha fazla odaklanma üzerinde yoğunlaşacak. Ayrıca, bu konulara dair hem şirket içi hem de şirket dışı iletişimlerimizi geliştireceğiz.

Güçlü ve zayıf yönlerimiz

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık panelinin performans değerlendirmesi işletmemiz genelinde güçlü alanları ve fırsat alanlarını belirlememize yardımcı oldu.

Güçlü yönlerimiz arasında olumlu bir güçlendirme ve işbirliği kültürü, bağlılık yönünden iyi puanlar ve işletmemizin her seviyesinde güçlü bir milliyetler karışımı var. Cinsiyet meselesine ilişkin olarak; yönetici seviyesinde kadınları işe alıyoruz ve olumlu bir şekilde teşvik ediyoruz ve gelişim programlarında kadınlara güçlü yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

Değişim fırsatlarımız, kariyer geliştirme süreçlerinde şeffaflığı artırmayı ve ağlara ve iş hayatı programlarına erişimi geliştirmeyi içeriyor. Yönetici seviyesinin altında daha fazla kadını işe almamız ve geliştirmemiz ve kıdemli yönetim seviyesindeki kadın oranını artırmamız gerekiyor.

Tanımlamadan Uygulamaya Geçiş

2018 yılında, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık stratejimizi tanımlamadan uygulamaya geçirdik. İşte sonuçlara ilişkin öne çıkan birkaç bilgi:

  • Üst düzey liderlik seviyesindeki kadın sayısı yüzde 10'dan yüzde 14'e yükselirken, yönetim düzeyindeki kadınlar yüzde 23'ten yüzde 24'e çıktı. Bu, kısa sürede önemli bir artış.

  • Esnek çalışma politikamızın erişimini iki katına çıkardık. Esnek çalışma, artık Tetra Pak'ın 50'den fazla kişiyi istihdam ettiği dünyadaki tüm ülkelerde mevcut.

  • Şimdi tüm liderlere Çeşitlilik ve Kapsayıcılık eğitimi veriyoruz. 2019 yılında tüm liderlere sunulan kapsayıcı liderlik kursunu başlattık.

İleriye bakacak olursak, 2019'da daha fazla iyileştirme için planlar yaptık. Artık her yönetici ekip üyesi, çoğu liderlik düzeyinde cinsiyet temsilini geliştirmeye odaklanan, örgütlerindeki boşlukları kapatmayı planlıyor. 

Dengeli cinsiyet temsili

İşletmemizin dengeli bir cinsiyet temsiline doğru mümkün olduğunca çabuk bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. 2018 yılının sonunda, art arda beşinci yıl, çalışanlarımızın yüzde 22'si (orta seviye müdürlerimizin yüzde 24'ü) kadınlardan oluşmaktaydı.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Panelimiz, cinsiyet çeşitliliğini artırmak için temel ihtiyaçları tanımladı, mevcut çalışan süreçlerini ve cinsiyet odaklarını gözden geçirip eleştirdi, en iyi uygulamaları özetledi, kadınların önündeki engeller hakkında Global Liderlik Ekibine girdi sağladı ve Tetra Pak çapında kadınlar için görünür elçiler olmayı başardı. Yetenek havuzu küçük olduğu için, istediğimiz oranda kadın mezun almak için hala mücadele ediyoruz. Kızların bilime ilgi duyması için daha çok şey yapılması gerekiyor.

Çeşitlilik ve kapsayıcılığa ilişkin yeni eylem planımız, harekete geçip bu sorunu önümüzdeki aylar ve yıllarda yeni bir odaklanmayla çözmemize yardımcı olacak. Özel olarak; geleceğin kadın liderlerinin sayısının artırılması söz konusu olduğunda, tarafsız, şeffaf ve ileriye yönelik bir yol izlemeyi sürdürüyoruz. Bu durum, diğer tüm özniteliklerin üzerinde, kabiliyete ve potansiyele dayanan yetenek inceleme sürecimize dahildir. İlk adım olarak, gelecekteki yetenek programımızı stajyerleri kapsayacak şekilde genişlettik. Şuan tüm bölgelerde stajyerler de işe alınıyor ve 2019'da, teknik görevlerdeki kadınlara ilişkin bazı algıları yıkmak için daha fazla kadın rol modeli göstermek istiyoruz.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?