ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

Çeşitliliğin açık, vazgeçilmez ve sağladığı faydalar dolayısıyla değerli olduğu bir çalışma kültürünü amaçlıyoruz. İşletmemizin sürekli başarısının temeli, her bir çalışanın saygı gördüğü ve dahil edildiği, bağlılık duyduğu ve eksiksiz katkı sağladığı, gerçek anlamda çeşitliliğe sahip bir iş gücünü koruyup sürdürmeye dayanıyor.

Çeşitlilik ve Dahil Olma Paneli

2017 yılında, Tetra Pak bünyesindeki 19 erkek ve kadından oluşan bir temsilci grubu olan Çeşitlilik ve Dahil Olma (D&I) Panelimiz şirketimizin çeşitlilik ve dahil olma konularındaki performansına yönelik niteliksel ve niceliksel bir değerlendirme yürüttü.

Tetra Pak'ta çeşitliliği ve dahil olmayı arttırmak için aşağıdaki iş önerisini dile getirdiler:

  • Rekabetçi avantaj: Müşterimizin ve tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak perspektifleri olan, çeşitliliğe sahip bir ekip sunarak müşterimizin sunduğu değeri güçlendirmek
  • Yetenek avantajı: Yeteneğe erişimimizi artırarak performansımızı en üst düzeye çıkarmak, herkesin işe dahil olduğu ve en iyisini yaptığı bir ortam yaratmak 
  • Karar verme avantajı: Çeşitli perspektiflere ve deneyimlere sahip olmanın gücünü, yaratıcılığı ve performansı devreye sokmak için kullanmak; kendimizi farklı düşünüp davranmaya yöneltmek.

Gelecek için istediğimiz durum

Bu iş önerisini dikkate alarak, saygılı ve dahil edici bir iş ortamını, şirket genelinde bağlılığı, çeşitlilik ve değere ilişkin diyaloğu ve çeşitliliği işletmemizi ve tüketicileri yansıtan bir organizasyonu ifade eden 'gelecek için istediğimiz durum' olgusunu yarattık.

Eylem planımızı hayata geçirirken ilerlememizi izlemeye olanak sağlayacak ayrıntılı bir temel oluşturduk. Çalışmalarımız, esnek çalışma düzenlemelerini artırmaya, yönetici eğitimine, kariyer geliştirmeye yönelik eğitime, yetenek değerlendirme ve işe alma sürecinde çeşitliliğe ve kapsayıcılığa daha fazla odaklanma üzerinde yoğunlaşacak. Ayrıca, bu konulara dair hem şirket içi hem de şirket dışı iletişimlerimizi geliştireceğiz.

Güçlü ve zayıf yönlerimiz

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık panelinin performans değerlendirmesi işletmemiz genelinde güçlü alanları ve fırsat alanlarını belirlememize yardımcı oldu.

Güçlü yönlerimiz arasında olumlu bir güçlendirme ve işbirliği kültürü, bağlılık yönünden iyi puanlar ve işletmemizin her seviyesinde güçlü bir milliyetler karışımı var. Cinsiyet meselesine ilişkin olarak; yönetici seviyesinde kadınları işe alıyoruz ve olumlu bir şekilde teşvik ediyoruz ve gelişim programlarında kadınlara güçlü yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

Değişim fırsatlarımız, kariyer geliştirme süreçlerinde şeffaflığı artırmayı ve ağlara ve iş hayatı programlarına erişimi geliştirmeyi içeriyor. Yönetici seviyesinin altında daha fazla kadını işe almamız ve geliştirmemiz ve kıdemli yönetim seviyesindeki kadın oranını artırmamız gerekiyor.

Dengeli cinsiyet temsili

İşletmemizin dengeli bir cinsiyet temsiline doğru mümkün olduğunca çabuk bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. 2017 yılının sonunda, art arda dördüncü yıl, çalışanlarımızın yüzde 22'si (orta seviye müdürlerimizin yüzde 23'ü) kadınlardan oluşmaktaydı.

2017 yılında, Çeşitlilik ve Dahil Etme Paneli, cinsiyet çeşitliliğini artırmak için temel ihtiyaçları tanımladı, mevcut çalışan süreçlerini ve cinsiyet odaklarını gözden geçirip eleştirdi, en iyi uygulamaları özetledi, kadınların önündeki engeller hakkında Global Liderlik Ekibine girdi sağladı ve Tetra Pak çapında kadınlar için görünür elçiler olmayı başardı.

Çeşitlilik ve kapsayıcılığa ilişkin yeni eylem planımız, harekete geçip bu sorunu önümüzdeki aylar ve yıllarda yeni bir odaklanmayla çözmemize yardımcı olacak. Özel olarak; geleceğin kadın liderlerinin sayısının artırılması söz konusu olduğunda, tarafsız, şeffaf ve ileriye yönelik bir yol izlemeyi sürdürüyoruz. Bu durum, diğer tüm özniteliklerin üzerinde, kabiliyete ve potansiyele dayanan yetenek inceleme sürecimize dahildir. 

Liderlik yolundaki kadınların sayısını gösteren bir grafik

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?