KULLANIM SONRASI GERİ DÖNÜŞÜM

Operasyonlarımızın çevre ve toplum üzerindeki daha geniş etkisini her zaman düşünüyoruz ve tüketici sonrası geri dönüşümün geleceğimize bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Geri dönüştürülmüş meşrubat kartonlarına yeni bir can verildiğinde, doğal kaynakları korur, iklim etkisini azaltır ve topluluklara katkıda bulunuruz.

Geri dönüşüm oranını iki katına çıkarma hedefimiz

Tüketici sonrası geri dönüşüm çevre gündemimizin önemli bir parçasıdır. 2010 yılında, kendimize geri dönüşüm oranını 2020 itibariyle yüzde 40'a çıkarma hedefi koymuştuk. O zamandan bu yana, geri dönüştürülmüş ambalaj yüzdesini yıllık olarak yüzde 20'den yüzde 25'e ve Tetra Pak paketlerinin sayısını 2010 yılında 32 milyarken 2016 yılında 47 milyara çıkardık. 

Geri dönüşümün başarısının tanımlanması

Şu ana kadarki yolculuğumuzda, farklı pazarların farklı ihtiyaçları ve olgunluk seviyesi olduğunu anladık. Tek bir göstergeye odaklanmak yerine, rekabetçiliğimizi sürdürmemize ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmemize olanak sağlayan genel hedeflere karşı ne kadar iyi performans gösterdiğimize bakmamız lazım. Geri dönüşüm oranları, ilgili bir ölçüt olmaya devam etmekle birlikte, küresel bir geri dönüşüm oranı artık ana hedefimiz olmayacak.

Bundan dolayı 2017 için, pazarla ilgili, hedeflerimize yansıyan ve bize herhangi bir yerde önemli olan hususa odaklanma olanağı veren yeni ölçütler ve hedefler belirledik. Bunlar herkesi kapsayan geri dönüşüm çalışmalarımızı ölçmeye yönelik daha zengin ve daha kapsamlı bir yol ve gelecekteki tutkularımızı belirlemede sağlam bir dayanaktır. Yeni ölçütler, geri dönüşümü teşvik etmek için dünya çapındaki ortaklarla çalışma, farkındalık kampanyalarına yatırım yapma, müşterilerle müşterek promosyona yönelik aktiviteler, halka ulaşma programları, geri dönüşüm koleksiyonuna erişimin sağlanması ve geri dönüşüm kapasitesini arttırma dahil, farklı alanlardaki çalışmamızı ölçer. Gelecekte, bu yeni ölçütlere göre rapor vereceğiz. 

Bu, geri dönüşüm faaliyetlerimizin gelişimini izlemede şu ana kadar yaptığımız en önemli değişikliklerden biri. Bence bu küresel programımızın ulaştığı olgunluk seviyesini yansıtıyor." Mario Abreu, Çevre Başkan Yardımcısı

Geri dönüşümün işleyiş şekli

Bir aseptik kartonu meydana getiren katmanların (kağıt elyaflar, polimerler ve alüminyum) tümü oldukça basit teknikler kullanılarak geri dönüştürülebilmekte ve yeni ürünlere çevrilebilmektedir, böylece doğaya geri gönderilen atık miktarı azalmakta ve kaynak talebi azalmaktadır. Geri dönüşüm çözümlerini, geri dönüştürülecek materyallere göre üç kategoriye ayırıyoruz:

  • elyaf geri dönüşümü – ambalajlarımızdaki kağıt yeni kağıt ürünleri için malzeme olarak kağıt hamuru üretiminde kullanılır;
  • poliAl geri dönüşümü – ambalajlarımızdaki polimer ve alüminyum, birlikte ya da ayrı ayrı, yeni ürünler için malzeme olarak kullanılır; ve
  • tam karton geri dönüşümü – kağıt, plastik ve alüminyum ayrılmadan, ambalajın tamamı yeni ürünler için malzeme üretmek için kullanılır.

Geri dönüşüm yönteminin seçimi pazara bağlıdır; güçlü bir pazar olmadan, geri dönüşüm malzemelerini toplamaya veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ürünleri üretmeye yönelik bir teşvik olmayacaktır. Geri dönüşümü mümkün olduğunca sık ve çok teşvik ediyoruz; bunun mümkün olmadığı durumlarda, bunlardan ısı, elektrik ve yakıt elde etmeye çalışıyoruz. Günümüzde, tüm dünyada satılan Tetra Pak ambalajlarının yaklaşık yüzde 11'i bu enerji geri kazanımı sürecine giriyor. 

Değer zinciri genelinde geri dönüşümlerin teşvik edilmesi

Geri dönüşümü teşvik etme ve kolaylaştırma çalışmamız, tüm geri dönüşüm değer zincirini kapsıyor ve bunun içinde aşağıda belirtilenler yer alıyor:

Atık yönetimi şirketleri, geri dönüştürücüler, belediyeler, sektör ortakları ve ekipman tedarikçileri ile ortaklıklara girişmek yaklaşımımız açısından kritik önemdedir.

geri dönüşüm kutuları

Toplama ve ayıklama altyapısını desteklemek

Sağlam bir altyapı inşa etmek, toplama geri dönüştürme fırsatları sağlamak, geri dönüştürülmüş ürün pazarı oluşturmak ve mevzuatla ilgili tartışmalara katkıda bulunmak için özel sektör ve kamu sektörüyle çalışma anlamına gelir. Dünya çapında, atıkların işlenmesi ve neyin geri dönüştürüleceğine dair farklı kurallar ve düzenlemeler bulunmaktadır. Tüm pazarlarımızda Tetra Pak ambalajlarımızın toplanmasını ve geri dönüştürülmesini arttırmak istiyoruz, bu da yaklaşımımızı yerel mevzuatı, altyapıyı ve uygulamayı yansıtacak şekilde adapte etmemiz anlamına geliyor.

geri dönüştürülmüş kartonlar

Talep oluşturma

Talep olmadan, kartonları toplama veya geri dönüştürülmüş malzemelerden ürünler yapma konusunda bir teşvik oluşmamaktadır. Yani biz kullanılmış ambalajları ve bunların bileşenlerini başka bir amaçla kullanmak üzere değiştirmek için sürekli yeni yollar arıyor, geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesinden üretilebilecek yeni ve kârlı ürünleri belirlemek için araştırmalar yapıyor ve testler gerçekleştiriyoruz.

Aynı zamanda, hem geri dönüştürülmüş malzemeleri hem de bunlardan elde edilen son ürünleri teşvik etmek için çalışıyoruz. Pazar talebi geri dönüştürülmüş ürünlerin toplanması ve üretilmesi için güçlü bir teşvik olduğundan, geri dönüştürücüler için kârlı iş fırsatları yaratmaya yardım ediyor ve gerek geri dönüşüm şirketlerinin büyümesini gerekse güçlü bir toplama altyapısının geliştirilmesini dolaylı yoldan destekliyoruz.

Geri dönüşüm ağı

Geri dönüşüm ağı

Kullanılmış meşrubat kartonlarını geri dönüştüren şirketler, aile işletmesi olan küçük girişimlerden çok uluslu şirketlere kadar değişmektedir. Meşrubat kartonları şu anda dünya çapında yaklaşık 80 ülkede değişik toplama ve geri dönüştürme çözümleriyle geri dönüştürülmekte ve bu durum bireysel pazarın olgunluk durumunu yansıtmaktadır. İngiltere, Brezilya ve Amerika gibi bazı pazarlarda, tüketiciler onlara kullanılmış kartonlarını geri dönüştürülmek üzere nereye götürebileceklerini gösteren uygulamalardan yararlanmaktadır.

Her ülkede ortaklarımız hakkında daha fazla bilgi almak için, yerel Tetra Pak ofisinizle irtibata geçin.

Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?