KULLANIM SONRASI GERİ DÖNÜŞÜM

Geri dönüşüm, işimizin geleceği için temel önemdedir. Döngüsel bir ekonomi, kartonların toplanmasını, ayrılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlayan ve böylece değer sağlamaya devam eden sürdürülebilir geri dönüşüm değeri zincirlerine bağlıdır.

Geri dönüşüm taahhüdümüz

Bir geri dönüşüm değeri zinciri iyi çalıştığında, aynı zamanda çöp oluşumunu önler, kaynakları korur ve iklime etkisini azaltır. Tetra Pak, geri dönüşüm çabalarımızın işletmemizin tümünde uyumlu olmasını sağlamak için, 2018'de küresel sürdürülebilirlik fonksiyonumuz dahilinde organize edilen yeni döngüsel ekonomi ekipleri kurdu.

Ambalajlarımızda yüksek kaliteli hammaddeler kullanıyoruz ve gıdayı her yerde güvenli ve ulaşılabilir hale getirme misyonumuzu yerine getiriyoruz. Ambalajımız kullanıldıktan sonra, hammaddeleri çöpe atılmamalıdır. Bunun yerine, bunlar toplanabilir ve nispeten basit teknikler kullanılarak faydalı bir şey için geri dönüştürülebilir. 

Ambalaj malzememizin ortalama olarak yüzde 70'inden fazlası birçok defa geri dönüştürülebilir, uzun ve güçlü kağıt liflerinden meydana gelmektedir. Karton içecek kutularımızdaki ince polimer veya plastik katmanı diğer polimerlerle karıştırılabilir ve çatı kiremidi, oluk, karton kutu vb. pek çok yeni ürüne dönüştürülebilir. 

Toplamayı ve lif geri dönüşümünü desteklemeye devam ettiğimiz gibi, ambalajımızdaki polimerin geri dönüşümüne de daha fazla odaklanıyoruz. AB Plastik Stratejisine ilişkin yakın zamanda verdiğimiz taahhüdün bir parçası olarak, 2030 itibariyle karton içecek kutularımızdaki tüm bileşenler için geri dönüşüm çözümlerinin mevcut olması amacıyla iş ortaklarımızla birlikte çalışacağız. 

Geri dönüşüm, değerli malzemeleri kullanımda tutan düşük karbonlu bir döngüsel ekonomiye katkıda bulunur. Ayrıca kirliliği önler, kaynaklardan tasarruf sağlar ve iklim etkisini azaltır.

Geri dönüşümün başarısının tanımlanması

2010 yılında, geri dönüşüm oranımızı 2020'ye kadar ikiye katlayıp yüzde 40'a çıkarma hedefi koyduk. Böylesine iddialı bir hedef belirleyen ilk paketleme şirketi olduk ve bu hedefe doğru kayda değer ilerleme sağladık. 2019'da küresel geri dönüşüm oranımız %26 idi. Dahil olduğumuz programlar, pazardaki tüm içecek kartonlarının yaklaşık %40'ının geri dönüşümünü sağlamaktadır.

Hedefi belirlemek yapılması gereken şeydi ve işimizi yoğunlaştıracağımız bir yol gösterdi. Bu hedef, Tetra Pak'ın hem içinde hem de dışında geri dönüşümün önemini artırdı. Değer zincirindeki ortaklarımızla eşgüdüm sağlamamıza ve süreç boyunca geri dönüşüm farkındalığını ve altyapısını önemli ölçüde geliştirmemize yardımcı oldu. 

Bu sürede, geri dönüşüme yaklaşımımızı da geliştirdik. Her pazarın kendi farklı ihtiyaçları ve olgunluk düzeyi olduğunu öğrendik. Tek bir küresel gösterge -toplam geri dönüşüm oranı- yerine daha duruma özel ve yerel olarak uygun hedeflerle çalışmamız gerekiyor. Bunlar rekabetçiliğimizi devam ettiriyor ve müşterilerimizin ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğimiz anlamına geliyor. Geri dönüşüm oranı, konuyla ilgili bir ölçüt olmaya devam etse de, küresel geri dönüşüm oranı artık ana hedefimize ilişkin bir gösterge veya en anlamlı ölçüt değil.

Yeşil Çatı Projesi

Tayland'da, kullanılmış meşrubat kartonları acil durumlarda barınma için oluklu çatı levhalarına dönüştürülmüştür. Atıkları önlemenin ve CO2 emisyonlarını azaltmanın yanı sıra, halk katılımının teşvik edildiği bu proje geri dönüşümün değeri konusunda farkındalığın artmasına yardımcı olmuştur.

Küresel bir zorluğa yerel çözümler

Geri dönüşüm, tüm gerekli faktörler bulunduğunda ve birbiriyle bağlantılı olduğunda işe yarar. Etkili toplama sistemlerinin, ayrı ambalaj toplamanın ve atık yönetimi altyapısının bulunmaması gibi zayıf veya eksik bir yerel halka, bir zorluk anlamına gelir. Pazarla ilişkin yeni hedef yelpazemizle birlikte, yaklaşımımızı, etkili olma ve ilerleme konusunda en yüksek potansiyele sahip eylemlere yoğunlaştıracak şekilde düzenleyebilir, herhangi bir coğrafyada bütün gayretimizi doğru sorun üzerinde odaklayabilir ve sorunu doğru şekilde çözebiliriz. Halihazırda 70'ten fazla ülkede yerel geri dönüşüm girişimlerini destekliyoruz.

Yeni hedeflerimiz ve ilişkili ölçütlerimiz altı kategoriye ayrılıyor: tüketici farkındalığı, müşteri farkındalığı ve işbirliği, toplama ve ayırma, lif geri dönüşümü, Polial geri dönüşümü ve geri dönüştürülmüş malzemelerin değerini artırma.

Eyleme geçmiş geri dönüşüm hedeflerinden bazı örnekler

Geri dönüşüm değer zincirleri kurmak

Geri dönüşüme yönelik olarak değer zinciri yaklaşımını benimsiyoruz. Bu ise, tüketici farkındalığı, toplama ve ayırma altyapısından, geri dönüştürülen malzeme için genişleyen pazar fırsatlarına kadar her konuda çalışmak ve geri dönüşüm girişimcileri için iş fırsatlarını desteklemek anlamına geliyor. Sürdürülebilir geri dönüşüm değer zincirleri oluşturma konusunda paydaşlarla ortak çalışmak ve bağlantı kurmak kritik önem arz ediyor. Atık yönetimi şirketleri, geri dönüşümcüler, belediyeler, sanayi birlikleri ve ekipman tedarikçileri dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki yerel ve küresel paydaşlarla işbirliği ve ilişki içerisinde çalışıyoruz.

Geri dönüşüm değer zincirlerini nasıl kurduğumuz hakkında daha fazla bilgi edinin

Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?