KULLANIM SONRASI GERİ DÖNÜŞÜM

Kartonların değer yaratmaya devam etmeleri için toplanıp, ayrılıp, geri dönüştürülmesini sağlamak üzere ileriye yönelik ve öncü bir yaklaşım benimsiyoruz. Geri dönüşüm değer zinciri iyi çalıştığında; aynı zamanda çöpleri azaltır, kaynaklardan tasarruf sağlar ve iklim etkisini azaltır ve tüm bunlar ortak sürdürülebilir geleceğimiz açısından hayati önemdedir. Bu şekilde, geri dönüşüm, şirketimiz için hem bir çalışma gerekliliği hem de bir iş zorunluluğudur.

Geri dönüşüm taahhüdümüz

Ambalajlarımızı üretme ve gıdayı her yerde güvenli ve ulaşılabilir hale getirme misyonumuz için yüksek kaliteli hammaddeler kullanıyoruz. Ambalajımız amacını yerine getirdiğinde, hammaddeleri çöpe atılmamalıdır. Bunun yerine, bunlar toplanabilir ve nispeten basit teknikler kullanılarak faydalı bir şey için geri dönüştürülebilir. 

Ambalaj malzememizin yaklaşık yüzde 75'i birçok defa geri dönüştürülebilir uzun ve güçlü kağıt liflerinden meydan gelmektedir. Karton içecek kutularımızdaki ince polimer veya plastik katmanı diğer polimerlerle karıştırılabilir ve çatı kiremidi, oluk, karton kutu vb. pek çok yeni ürüne dönüştürülebilir. 

Toplamayı ve lif geri dönüşümünü desteklemeye devam ettiğimiz gibi, ambalajımızdaki polimerin geri dönüşümüne de daha fazla odaklanıyoruz. AB Plastik Stratejisine ilişkin yakın zamanda verdiğimiz taahhüdün bir parçası olarak, 2030 itibariyle karton içecek kutularımızdaki tüm bileşenler için geri dönüşüm çözümlerinin mevcut olması amacıyla iş ortaklarımızla birlikte çalışacağız. 

Geri dönüşüm, değerli malzemeleri kullanımda tutan dönüşümsel ekonomiye katkıda bulunmanın yanı sıra, kirliliği önler, kaynak tasarrufu sağlar ve iklim etkisini azaltır.

Geri dönüşümün başarısının tanımlanması

 2010 yılında, Tetra Pak kartonlarının geri dönüşüm oranını 2020 itibariyle ikiye katlayıp yüzde 40'a çıkarma hedefi koyduk. Böylesine iddialı bir hedef belirleyen ilk ambalajlama şirketi olduk ve bu hedefe doğru kayda değer ilerleme sağladık. 2017 yılında, küresel geri dönüşüm oranımız yüzde 25'ti ve bu değer her yıl geri dönüştürülen ambalaj sayısında 15 milyarlık bir artışa karşılık geliyor (2010'da 32 milyardan 2017'de 46 milyara). Ancak, girişimlerimiz yoluyla bundan çok daha fazlasına yani, satılan her 10 Tetra Pak ambalajından 4'ü düzeyinde katkıda bulunduğumuzu belirtmemiz gerekir. Bu rakam sadece kendi ürettiğimiz ambalajları değil, piyasadaki tüm içecek kartonlarının geri dönüşümünü içeriyor. Bunun nedeni, geliştirdiğimiz veya desteklediğimiz tüm toplama ve geri dönüşüm programlarının sadece Tetra Pak değil, herhangi bir üretici tarafından üretilmiş kartonları geri almaya yönelik olmasıdır. ​

Hedefi belirlemek yapılması gereken şeydi ve işimizi yoğunlaştıracağımız bir yol gösterdi. Bu hedef, Tetra Pak'ın hem içinde hem de dışında geri dönüşümün önemini artırdı. Değer zincirindeki ortaklarımızla eşgüdüm sağlamamıza ve süreç boyunca geri dönüşüm farkındalığını ve altyapısını önemli ölçüde geliştirmemize yardımcı oldu. 

Bu sürede, geri dönüşüme yaklaşımımızı da geliştirdik. Her pazarın kendi farklı ihtiyaçları ve olgunluk düzeyi olduğunu öğrendik. Tek bir küresel gösterge -toplam geri dönüşüm oranı- yerine daha duruma özel ve yerel olarak uygun hedeflerle çalışmamız gerekiyor. Bunlar rekabetçiliğimizi devam ettiriyor ve müşterilerimizin ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğimiz anlamına geliyor. Geri dönüşüm oranı, konuyla ilgili bir ölçüt olmaya devam etse de, küresel geri dönüşüm oranı artık ana hedefimize ilişkin bir gösterge veya en anlamlı ölçüt değil.

geri dönüşüm kutuları

Küresel bir zorluğa yerel çözümler

Geri dönüşüm, tüm gerekli faktörler bulunduğunda ve birbiriyle bağlantılı olduğunda işe yarar. Etkili toplama sistemlerinin, ayrı ambalaj toplamanın ve atık yönetimi altyapısının bulunmaması gibi zayıf veya eksik bir yerel halka, bir zorluk anlamına gelir. Pazarla ilişkin yeni hedef yelpazemizle birlikte, yaklaşımımızı, etkili olma ve ilerleme konusunda en yüksek potansiyele sahip eylemlere yoğunlaştıracak şekilde düzenleyebilir, herhangi bir coğrafyada bütün gayretimizi doğru sorun üzerinde odaklayabilir ve sorunu doğru şekilde çözebiliriz. Halihazırda 70'ten fazla ülkede yerel geri dönüşüm girişimlerini destekliyoruz.

Yeni hedeflerimiz ve ilişkili ölçütlerimiz altı kategoriye ayrılıyor: tüketici farkındalığı, müşteri farkındalığı ve işbirliği, toplama ve ayırma, lif geri dönüşümü, Polial geri dönüşümü ve geri dönüştürülmüş malzemelerin değerini artırma.

Eyleme geçmiş geri dönüşüm hedeflerinden bazı örnekler

Küresel geri dönüşüm haritası

Geri dönüşüm değer zincirleri kurmak

Geri dönüşüme yönelik olarak değer zinciri yaklaşımını benimsiyoruz. Bu ise, tüketici farkındalığı, toplama ve ayırma altyapısından, geri dönüştürülen malzeme için genişleyen pazar fırsatlarına kadar her konuda çalışmak ve geri dönüşüm girişimcileri için iş fırsatlarını desteklemek anlamına geliyor. Sürdürülebilir geri dönüşüm değer zincirleri oluşturma konusunda paydaşlarla ortak çalışmak ve bağlantı kurmak kritik önem arz ediyor. Atık yönetimi şirketleri, geri dönüşümcüler, belediyeler, sanayi birlikleri ve ekipman tedarikçileri dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki yerel ve küresel paydaşlarla işbirliği ve ilişki içerisinde çalışıyoruz.

Geri dönüşüm değer zincirlerini nasıl kurduğumuz hakkında daha fazla bilgi edinin

Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?