Paydaş katılımı

Paydaşlarımız, işimizden etkilenen veya işimizi etkileyenlerdir. Etkimizi azaltmak ve işimizi daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir hale getirmek üzere daha iyi yollar bulmak için bu gruplarla aktif biçimde yakın ilişkiler kuruyoruz.

 

Aşağıda temel paydaş gruplarımızla çalışma yollarımızın örnekleri bulunmaktadır.

Müşteriler ve tüketiciler

 • Öncü işleme ve paketleme ekipmanımız gıdaların dökülmesini veya ilk üretim aşamalarında bozulmasını önlerken, paketleme çözümlerimiz gıdanın ömrünü uzatır ve ziyan olmasını önler.
 • Sorumlu tedarik zincirleri hakkında, örneği sürdürülebilir orman taahhütlerimiz yoluyla, etkin biçimde müşterilerin dikkatini çekeriz.
 • Gelişim için Gıda Ofisi girişimimiz ile okul beslenme programlarını ve Süt Ürünleri Merkezlerini destekliyoruz.
 • DEEPER IN THE PYRAMID teklifimiz gıdayı, düşük gelirli haneler için daha ekonomik ve erişilebilir kılar.
 • Geri dönüşüm konusunda tüketici katılımını teşvik ediyoruz.
 • Aralarında Sedex, CDP ve EcoVadis'in bulunduğu en iyi uygulama ortaklıkları, şeffaflığı teşvik eder.

Tedarikçiler

 • Güvenilir dış tedarik yaklaşımımız, tüm tedarikçilerin çevre, çalışma, yolsuzlukla mücadele ve insan haklarına ilişkin UNGC ilkelerine dayanan İş Ahlakı Kurallarımıza uymasını gerektirir.
 • Tedarikçilerden Sedex yoluyla sürdürülebilirlik vasıflarını göstermelerini ve temel tedarikçi operasyonları ile çevresel performansa ilişkin yıllık denetimler yapmalarını isteriz.
 • Uzun dönem hedefimiz, tüm ambalaj malzemelerimizin %100 yenilenebilir malzemelerden yapılmasıdır. Ambalaj malzemelerimizin dış tedariki, sıkı sürdürülebilir üretim, izlenebilirlik ve doğrulama kriterleri içerir.

Çalışanlar

 • Tek tek her çalışanın iş sağlığı ve güvenliğini ilk öncelik sırasında koyarız.
 • Çeşitli ve herkesi dahil eden iş ortamlarını teşvik ederiz.
 • Kapsamlı öğrenme ve gelişim fırsatları sunarız
 • Yeteneğimizi yaratıcı şekilde kullanır ve takdir ederiz

Ortaklar

 • Devlet, sivil toplum, sektör girişimleri ve çok paydaşlı girişimlerle kapsamlı ve çeşitli yakın ilişkilerimiz bulunmaktadır. Resmi olarak 20'nin üzerinde bu tür ortaklığa bağlıyız.

Paydaş katılımı hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?