Tetra Pak, Financial Times tarafından 2023 Avrupa İklim Lideri olarak seçildi    

 

Lozan, İsviçre, 2 Mayıs 2023: Tetra Pak, şirketin sera gazı emisyonlarını azaltmada gösterdiği ilerleme ve iklim hareketine yönelik sağlam taahhütleri nedeniyle Financial Times tarafından 2023 Avrupa İklim Lideri olarak seçildi.

Financial Times ve Statista tarafından değerlendirilen binlerce şirketten yalnızca sera gazı emisyon yoğunluğunda en büyük azalmaya sahip önde gelen 500 şirket nihai listeye girebildi.

Listedeki her şirkete, şirketin emisyon hacmi, bu emisyonlarla ilgili açıklama düzeyi ve emisyonların yüzde olarak azaltılması hakkındaki bilgiler kullanılarak hesaplanan bireysel bir puan atandı.

Tetra Pak, listelenen 500 şirket arasında ilk %20'lik dilimde yer aldı ve beş yıllık bir süre içinde Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında %54,3'lük mutlak bir azalma sağladı1. Sıralama aynı zamanda Tetra Pak'ın CDP A-listesindeki şirketler arasında sürekli yer almasını ve 1,5° hedefi boyunca Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan net sıfır hedeflerini vurgulayarak değer zincirindeki (Kapsam 3) çabalarını da takdir ediyor.

Tetra Pak Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Adolfo Orive şöyle söylüyor: "Bu ödül, ekibimizin, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızın sıkı çalıştığının ve işine bağlı olduğunun bir kanıtı. Bugüne kadarki başarılarımızdan gurur duysak da, değer zincirimizi karbondan arındırarak, döngüsel çözümler sunarken gıda sistemi esnekliğine katkıda bulunarak ve biyolojik çeşitliliği koruyarak çevresel etkimizi daha da azaltmaya devam etme planlarımız var. Gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirmeyi taahhüt ettiğimiz ve iyi olanı, gıdayı, insanları ve gezegeni korumayı taahhüt ettiğimiz için tüm bu eylemler amacımızın temelini oluşturuyor."

Basın İçin İletişim Bilgileri:
Lucia Freschi
Tetra Pak
Tel: +39 347 2632237
Lucia.freschi@tetrapak.com   

1CDP verileri 2016-2021.

İndirilecek görseller

woman hand tree

İklim ile ilgili hareket

solar panels tetra pak

Güneş Panelleri

Adolfo Orive, President & CEO, Tetra Pak

Adolfo Orive, Tetra Pak Başkanı ve CEO'su