Araştırmalar, yiyecek ve içecek şirketlerinin tüketici talebi nedeniyle plastiği azaltma konusunda kararlı olduğunu gösteriyor.
 

Şirketler tarafından verilen en önemli beş sürdürülebilirlik taahhüdünden üçü plastik azaltımını içeriyor ve şirketlerin %77'si sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmenin maliyetini üstlenmeye istekli olduklarını ifade ediyor.1 Tüm bunlar, çevre sorunlarıyla mücadelede temel itici güç olan tüketicilerin sürdürülebilirlik taleplerini karşılamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Lozan, İsviçre (9 Nisan 2024): Günümüzün yiyecek ve içecek şirketleri, tercih edilen2 ambalaj malzemesi olarak plastiği en aza indirmeye hazırlanıyor. Son araştırmalara göre, iş dünyası liderlerinin sürdürülebilirlik sorunlarını ele almak için verdiği ilk beş taahhütten üçü plastik kullanımının azaltılmasına yönelik.3 Tetra Pak'ın araştırması, yiyecek ve içecek şirketlerinin, günümüzde ve gelecek beş yılda sürdürülebilirliğe olan yaklaşımını inceledi.4

Ankete katılan şirketlerin yarısı, üretim ve proses alanında yeni sürdürülebilir çözümlerin uygulanmasının arkasındaki esas katalizörün tüketici talebi olduğunu belirtti. Bu, Tetra Pak'ın paketleme konusunda yaptığı ayrı bir tüketici araştırmasında ortaya çıkan düşünceyi de yansıtıyor.5Araştırmaya katılanların neredeyse dörtte üçü (%74), bir markanın çevreyle ilgili konulardan bahsetmesinin markayı satın alma niyetlerini arttırdığını6 ve %42'si ise "çevreye duyarlı bir paketin" daha yüksek bir fiyat için geçerli bir neden olduğuna inandığını belirtiyor.7 Bu da sektöre, çevresel etkiyi azaltan bir iş modelinin benimsenmesi için güven verici bir durum sağlıyor.

Şirketlerin %77'si, sektörün karşı karşıya olduğu devam eden makro ekonomik zorluklara rağmen, sürdürülebilir üretim ve proses çözümlerinin uygulanması konusunda maliyetle ilişkili fırsat maliyetlerini kabul etmeye istekli olduğunu dile getirdi8. Bu görüş, Tetra Pak'ın gıda sistemlerinin dönüşümüne yönelik eylem odaklı yaklaşımı da dahil olmak üzere birçok özel sektör paydaşının sürdürülebilirlik hedefleri ve girişimleri için taahhütte bulunduğu COP28 ile de uyumlur.9

Dünyadaki gıda sistemlerini karbondan arındırma uygulamalarını benimseme aciliyetinin önümüzdeki beş yıl içinde %10 artarak %49'dan %59'a çıkacağı tahmin edilirken, şirketlerin çevresel etkiye yönelik odağının kritik bir eşikte olduğu görülüyor. Paketleme ve proses tedarikçilerinin nasıl katkıda bulunabileceği sorulduğunda, şirketlerin %65'i yeni ürün geliştirmenin önemini belirterek, iklim değişikliğine karşı küresel mücadelemizde yeniliğin kritik bir rol oynadığını doğruluyor.  

Tetra Pak İklim ve Biyolojik Çeşitlilik Başkan Yardımcısı Gilles Tisserand, şöyle diyor: "Yiyecek ve içecek sektörü kritik bir dönemden geçiyor ve iklimle ilgili aciliyeti ele almaya yardımcı olmak için iş yapma biçimlerini yeniden düşünüyor ve bunun operasyonları ve çözümleri üzerindeki kaçınılmaz etkisiyle başa çıkmaya çalışıyor. Rekabetin giderek arttığı bir pazarda başarılı olmalarına yardımcı olacak tedarikçiler arıyorlar ve biz de yeni araştırmalar, iş birliğine dayalı ekosistemler ve ürün teklifleri geliştirmek için yenilik yapmaya devam ederek üzerimize düşeni düşeni yapmaya kararlıyız."

Tisserand, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Yenilik yolumuz, malzemelerin karbondan arındırılmasını ve döngüselliğinin sağlanması ve sürdürülebilir gıda paketleme ihtiyacının karşılanması için yenilenebilirlik ve geri dönüştürülebilirlik tarafından yönlendiriliyor. Tüketiciler tarafından kartonların en "çevreye duyarlı" içecek paketi ve plastiğin çevreye en az duyarlı ambalaj olarak görülmesi gibi bulgular 10, doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor. Sektörün değişim konusunda kararlı olduğunu görmek için, 2023 yılında 2021 yılına kıyasla bitki bazlı polimerlerle üretilen paketlerin satışını %46 oranında arttırdığımız11 gerçeğine bakmanız yeterli."

Basın için iletişim bilgileri

Lucia Freschi 
Tetra Pak
Tel: +39 347 2632237
Lucia.freschi@tetrapak.com1"Lütfen şirketinizin üretim/proses alanında sürdürülebilir çözümler uygularken fırsat maliyetlerini kabul etmeye yönelik istekliliğini değerlendirin" sorusunda, katılımcıların %41'i fırsat maliyetlerini kesinlikle kabul edeceklerini, %36'sı muhtemelen kabul edeceklerini, %10'u ne kabul edeceklerini ne de kabul etmeyeceklerini, %11'i muhtemelen kabul etmeyeceklerini, %3'ü ise kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirtti.
2BM'ye göre üretilen tüm plastiklerin yüzde 36'sı paketlemede kullanılıyor; kaynak https://www.unep.org/interactives/beat-plastic-pollution/#:~:text=Approximately%2036%20per%20cent%20of,landfills%20or%20as%20unregulated%20waste
3İlk beş taahhüt, plastiğe bağımlılığın azaltılması; gıda dağıtımında plastik ambalaj talebinin azaltılması; yiyecek ve içecek tesislerinde gıda israfının azaltılması; yiyecek ve içecek değer zincirinde plastik ambalaj atıklarının azaltılması; değer zinciri boyunca lojistiğin iyileştirilmesi oldu.
4Tetra Pak'ın 2023 yılında yapılan Gezegensel Zorluklar ve bunların yiyecek ve içecek üreticilerinin operasyonları üzerindeki etkilerine ilişkin işletmeler arası araştırması, niceliksel araştırma paneli ve niteliksel komponent (uzman görüşmeleri) olmak üzere birleşik bir metodolojiye dayalı olarak yürütüldü. Niteliksel araştırma, Tetra Pak'ın dahili uzmanlarıyla yapılan yaklaşık 20 görüşmenin yanı sıra proje kapsamındaki tüm bölgelerden yiyecek ve içecek üreticileriyle yapılan 12 görüşmeyi içeriyordu. Niceliksel araştırma, 19 pazardaki (İtalya, Polonya, İspanya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, Hindistan, Güney Afrika, Meksika, Arjantina, Brezilya, Çin, Vietnam, ABD, Güney Kore, Güney Arabistan, Türkiye, Japonya) 346 görüşmeden oluşuyordu.
5Tetra Pak'ın 2023 yılında gerçekleştirdiği en son Sürdürülebilir Paketleme tüketici araştırması, 29 pazarda yapılan çevrimiçi anketlere dayalı toplam 14.500 tüketici görüşmesini içeriyordu: Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Belçika, Danimarka, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, Güney Arabistan, Türkiye, Güney Afrika, Mısır, Çin, Hindistan, Japonya, Avustralya, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Vietnam, Brezilya, ABD, Meksika, Kolombiya, Arjantin
6Katılımcıların %74'ü "Markanın çevresel konular hakkında iletişim kurması/konuşması markayı satın alma niyetinizi..." sorusuna artıracağı şeklinde yanıt verdi. Base TOTAL 2023: 14539.
7"Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı paketleme hakkındaki düşüncelerinize daha uygundur?" sorusuna katılımcıların 42'si çevreye duyarlı paketlemedeki bir ürünün standart ambalajdaki bir üründen daha yüksek fiyatı hak ettiği şeklinde yanıt verdi.
8"Lütfen şirketinizin üretim/proses alanında sürdürülebilir çözümler uygularken fırsat maliyetlerini kabul etmeye yönelik istekliliğini değerlendirin" sorusunda, katılımcıların %41'i fırsat maliyetlerini kesinlikle kabul edeceklerini, %36'sı muhtemelen kabul edeceklerini, %10'u ne kabul edeceklerini ne de kabul etmeyeceklerini, %11'i muhtemelen kabul etmeyeceklerini, %3'ü ise kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirtti.
9https://www.tetrapak.com/about-tetra-pak/news-and-events/newsarchive/tetra-pak-unveils-action-oriented-approach-towards-food-systems-transformation
10"Aşağıdaki içecek paketleme türlerinden hangisinin çevreye en duyarlı paketleme olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusunda, katılımcıların %41'i karton ambalajı, %37'si cam şişeyi, %8'i plastik şişeyi, %8'i metal kutuyu, %3'ü plastik kabı ve %3 plastik torba paketi seçti. "Aşağıdaki içecek paketleme türlerinden hangisinin çevreye en az duyarlı paketleme olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusunda, katılımcıların %32'si plastik şişeyi, %23'ü plastik torba paketi, %17'si plastik kabı, %13'ü metal kutuyu, %9'u cam şişeyi ve %6'sı karton ambalajı seçti.
11Tetra Pak, 2021 yılında bitki bazlı polimerler içeren 7,1 milyar paket, 2022 yılında bitki bazlı polimerler içeren 8,8 milyar paket ve 2023 yılında bitki bazlı polimerler içeren 10,4 milyar paket sattı. Hacimlere Brezilya'da satılan Blend in BIO (BiB) dahil değildir. BiB, %75 Düşük Yoğunluklu Polietilen ve %25 bitki bazlı Düşük Yoğunluklu Polietilen karışımıdır.

 

İndirilecek görseller

gilles tisserand

Tetra Pak İklim ve Biyolojik Çeşitlilik Başkan Yardımcısı Gilles Tisserand