Tetra Pak, gıda sistemlerinin dönüşümüne yönelik eylem odaklı yaklaşımını açıklıyor

COP28'in ilk Gıda, Tarım ve Su Günü sonrasında yayımlanan kapsamlı plan
 

Lozan, İsviçre, 13 Aralık 2023: Tetra Pak daha güvenli, sürdürülebilir ve dayanıklı gıda sistemlerine geçişi desteklemek için entegre bir yaklaşım başlatıyor1 ve hızlı değişimi gerçekleştirmek üzere şirketin gıda prosesi ve paketleme endüstrisindeki lider rolünden yararlanıyor. Bu şirketin Süt Ürünleri Net Sıfır Girişimine Yönelik Yollar iklim girişiminin bir parçası olarak, süt ürünleri prosesinde sera gazı (GHG) emisyonlarını daha da azaltmak için gereken yenilikçi sistemleri ve teknolojileri keşfetmeyi amaçlayan Küresel Süt Ürünleri Prosesi Görev Ekibi'ndeki liderliğini daha da ileriye taşıyor.

Tetra Pak'ta Proses Çözümleri ve Ekipmanları Başkan Yardımcısı olan Charles Brand, şöyle söylüyor: "Gıda sistemlerini dönüştürmek uygulanabilir bir gelecek oluşturmak açısından önemlidir. Günümüzde bu sistemler verimsiz ve sürdürülemez durumda ve sera gazı emisyonlarının üçte birinden fazlasından sorumlu bulunuyor2, üretilen gıdanın üçte biri ise kayboluyor ya da israf ediliyor.3 Gıda sistemleri de insanları başarısızlığa uğratıyor, dünya nüfusunun% 9'u aç kalıyor4 ve %30'u yetersiz besleniyor5 Buna ek olarak, gıda değer zincirleri ormansızlaşmaya ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden oluyor ve iklim değişikliğini ele almanın enerjiden sonra en kritik önemli yol olduğu tahmin ediliyor. Gıdayı aşamalı olarak devre dışı bırakamayız, ancak bu sistemleri daha güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir olacak şekilde dönüştürebiliriz."

Tetra Pak, gıda sistemleri dönüşümünü hızlandıracak dört temel yol belirledi. Şirket ayrıca Gıda ve Arazi Kullanımı Koalisyonu tarafından önerilen gıda ve arazi dönüşümü için kritik geçişlerle uyumlu olan bu yolların her biri için yol haritaları ve ölçülebilir hedefler oluşturdu.6

  • Küçük çiftçilerin üretkenliğini, kârlılığını ve geçim kaynaklarını desteklerken süt ürünleri prosesinin çevresel etkilerini ele alarak daha sürdürülebilir süt ürünleri7 üretimine geçişi sağlamak.
  • Süt ürünleri ve diğer hayvansal protein kaynaklarını tamamlamak için alternatif proteinlerle çeşitlendirme gibi yeni gıda kaynaklarına yönelik yenilikler yapmak.  
  • Aksi takdirde israf edilecek olan düşük değerli yan akışları katma değerli ürünlere dönüştürmek için yeni çözümler de dahil olmak üzere, üretim sırasında gıda israfını azaltmaya yardımcı olan gıda prosesi teknolojileri geliştirerek gıda kaybını ve israfını azaltmak. Aseptik paketleme çözümleri, bozulabilir gıdaların raf ömrünü uzatarak, koruyuculara veya soğutmaya ihtiyaç duymadan gıda israfını azaltmada zaten temel bir rol oynuyor. Bu, soğuk zincir altyapısının yetersiz olduğu uzak coğrafyalarda bile yaygın dağıtım sağlıyor. 8
  • Güvenli beslenmeye erişimi9, gıda kalitesini koruyan ve güvenli gıdaya erişimi iyileştiren sürdürülebilir gıda paketleme çözümleri tasarlayarak ve uygulayarak sürdürülebilir gıda ambalajı yoluyla10 ölçeklendirilmek.

Duyuru, 2040 yılına kadar hem insanların hem de gezegenin sürdürülebilirliğini daha iyi sağlamak için temel gıda sistemleri gereksinimlerini inceleyen Tetra Pak'ın EY Parthenon ile iş birliği içinde hazırladığı teknik raporun piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk geliyor.

Charles şunları ekliyor: "Tetra Pak olarak yalnızca taahhütte bulunmuyoruz; sağlam bir kanıt temeline dayanan dönüştürücü bir gündem yürütüyoruz. Özel sektör katılımı çağrısına, hem hedeflerimizi hem de bunları nasıl gerçekleştireceğimize dair stratejik planımızı ortaya koyarak yanıt veriyoruz. COP28'de ve sonrasında, gıda sistemlerini dönüştürmeye ve gıdayı ileriye taşımaya yardımcı olmak için hükümet paydaşları, politika yapıcılar, endüstri paydaşları, müşteriler ve kilit kanaat önderleriyle etkileşim sağlamaktan gurur duyuyoruz."

BASIN İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ    

Lucia Freschi
Tetra Pak 
Tel: +39 347 2632237
lucia.freschi@tetrapak.com

 

1Tanım: Gıda sistemi, gıdanın üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve pazarlanması, hazırlanması ve tüketimi ile ilgili tüm unsurları (çevre, insanlar, girdiler, prosesler, altyapı, kurumlar, pazarlar ve ticaret) ve faaliyetleri ve sosyoekonomik ve çevresel sonuçlar da dahil olmak üzere bu faaliyetlerin çıktılarını kapsayan bir sistemdir. Kaynak: High Level Task Force on Global Food and Nutrition Security (HLTF) (un.org)
2Nature Food (vol 2, no- 198-209). Crippa ve ark. (2021): “Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions”. https://www.nature.com/articles/s43016-021-00225-9
3https://www.wfp.org/stories/5-facts-about-food-waste-and-hunger#:~:text=One%2Dthird%20of%20food%20produced,worth%20approximately%20US%241%20trillion
4FAO. The State of Food Security and Nutrition in the World. https://www.fao.org/3/cc3017en/cc3017en.pdf  (2023).
5Dünya Sağlık Örgütü. Yetersiz Beslenme. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
6Gıda ve Arazi Kullanımı Koalisyonu | Dünya Kaynakları Enstitüsü (wri.org)
7Tanım: Sürdürülebilir süt ürünleri, hepimiz için bir geleceği güvence altına almaya yardımcı olurken, beslenme güvenliğini korumak ve gelecek için milyarlarca geçim kaynağını sürdürmek üzere üretim ve prosese yönelik teknoloji, ekipman ve en iyi uygulamaları sunarak daha az sera gazı emisyonu yapan bir süt ürünleri sanayisi olarak tanımlanır. https://globaldairyplatform.com/sustainability
8Aseptik proses ve içecek kartonlarının bir arada kullanılması, bozulabilir ürünlerin koruyuculara veya enerji yoğun soğutmaya gerek kalmadan 12 aya kadar güvende kalmasına yardımcı olur.
9Tanım: Health Star Rating sistemine göre değerlendirilen paketlenmiş gıdaların besin profili, Health Star Rating
10Sürdürülebilir paketleme, işlevsel gerekliliklerini minimum çevresel etkiyle yerine getiren, sorumlu bir şekilde tedarik edilen yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan, geri dönüştürülebilir ve imalat, üretim, nakliye ve geri dönüşüm açısından düşük karbon ayak izine sahip paketleme olarak tanımlanır.

 

 

İndirilecek görseller

charles brand

Tetra Pak'ta Proses Çözümleri ve Ekipmanları Başkan Yardımcısı olan Charles Brand

Johan Rockström

Johan Rockström, Potsdam İklim Etkisi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

group of people

Diane Holdorf, WBCSD'de Genel Müdür Yardımcısı
Charles Brand, Proses Çözümleri ve Ekipmanlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Tetra Pak
Máximo Torero, FAO'da Baş Ekonomist
Johan Rockström, Potsdam İklim Etkisi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü