Tetra Pak, üst üste dört yıl CDP'nin iklim değişikliği ve ormanlara yönelik eylemler için "A Listesi"nde yer aldı.

 

Lozan, İsviçre (13 Aralık 2022): Tetra Pak, kar amacı gütmeyen küresel bir çevreci kuruluş olan CDP tarafından iklim değişikliği ve ormanlarla ilgili performans ve kurumsal şeffaflık konusunda lider olarak gösterildi, bu sayede art arda dört yıl prestijli "A Listesi"ndeki yerini korudu.  

Tetra Pak, CDP'nin 2022 İklim Değişikliği ve Ormanlar anketleri ile edilmiş verilere göre puanlandırılan yaklaşık 15.000 şirket arasından çift "A" kazanan birkaç şirketten biri oldu.  

CDP'nin yıllık çevre konusunda kamuyu aydınlatma ve puanlama süreci, kurumsal çevre şeffaflığının altın standardı olarak tanınıyor. 2022'de 130 trilyon USD değerinde varlığa sahip 680'den fazla yatırımcı ve 6,4 USD trilyonluk satın alma harcaması yapmış 280 büyük alıcıdan, şirketlerinin çevresel etkiler, riskler ve fırsatlar hakkındaki verilerini CDP platformu üzerinden açıklaması istendi. Rekor sayıda bir oranla 18.700 şirket yanıt verdi. 

CDP tarafından bu şirketleri değerlendirmek üzere ayrıntılı ve bağımsız bir yöntem kullanılır. Açıklanan bilgilerin kapsamlılığına, çevresel risklerin farkındalığı ve yönetimine, iddialı ve anlamlı hedeflerin belirlenmesi gibi çevresel liderlikle ilgili en iyi uygulamaların kanıtlanmasına dayalı olarak A'dan D'ye kadar bir puan verilir. Bilgi sağlamayan veya yetersiz bilgi veren şirketlere F puanı verilir. 

CDP'nin ormanlar için puanlaması, dört emtia dikkate alınarak yapılır: kereste, sığır ürünleri, soya ve palmiye yağı. Şirketlerin, Orman A Listesi'nde yer almak için ormanlar açısından risk taşıyan bu ürünlerden en az birinde A puanı alması gerekir. 

Tetra Pak'ta İklim ve Biyolojik Çeşitlilik Başkan Yardımcısı olan Gilles Tisserand şöyle söylüyor: "Gıda sistemlerinin sera gazı emisyonlarının üçte birinden sorumlu olması nedeniyle, bizler gibi küresel oyuncuların değer zinciri genelinde iş birliği yaparak eylemleri hızlandırması gerekiyor. Bu nedenle üst üste dört yıl CDP'nin "A Listesi"nde yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu sonuç iklim değişikliğiyle mücadele ve ormansızlaşma risklerini en aza indirme konusunda doğru adımlar attığımızı kanıtlıyor." 

"Günümüzde iklim etkisi ve ekonomik büyümeyi birbirinden ayırmak giderek zorlaşıyor, aynı zamanda başarı için kurum şeffaflığını sağlamak da haklı olarak 'zorunluluk' haline geliyor. Önümüzdeki uzun yolculuğun farkındayız ancak işimizi 1,5 °C'lik hedefle uyumlu bir şekilde geleceğe hazırlamamız gerekiyor ve bu süreçte üzerimize düşeni eksiksiz olarak yapmayı taahhüt ediyoruz." 

Çift "A" skoru, Tetra Pak'ın uzun süreli çevresel eyleme geçme taahhüdünü vurguluyor. Örneğin, şirket 2021'de operasyonel sera gazı (GHG) emisyonlarını %36 1 azalttı ve elektriğin %80'ini yenilenebilir kaynaklardan temin etti. 'Gezegeni Korurken Bize Katılın' programının bir parçası olan 44 hammadde tedarikçisi ile çalışmalarını hızlandırdı. Programda ayrıntıları açıklanan '2030 için 20 eylem' kapsamında, bu tedarikçiler için öncelikli eylemlerden biri olarak 2030'a kadar karbon ayak izlerini %50 azaltmak yer alıyor2. Tetra Pak, küresel ısınma sorunuyla mücadelede iş birliği yapmanın ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı olarak, 2022'nin başlarında Brezilya'da yerel bir STK olan Apremavi ile güçlerini birleştirerek, sektörde bir ilk olan arazi restorasyon girişimini başlattı. Bu girişimle, biyolojik çeşitliliğin geri kazanımı, karbon giderme ve iklim değişikliği risklerinin azaltılması için 2030'a kadar Atlantik Ormanı'nda 7.000 hektar arazinin restorasyonunun yapılması amaçlanıyor. 

Buna ek olarak, 2022 yılının Ağustos ayında Tetra Pak'ın değer zinciri genelinde 2050 itibarıyla net sıfır sera gazı emisyonlarına ulaşma hedefi, Bilimsel Hedef girişiminin (SBTi)3 Kurumsal Net Sıfır Standardı4 ile onaylandı. Şirket için bu, sera gazı emisyonları 1, 2 ve 3 mutlak kapsamlarında 2030 itibarıyla %46 oranında azalma ve aynı kapsam setinde 2050'ye kadar %90 azalma anlamına geliyor. Tetra Pak, ek olarak 2030 itibarıyla en iyi uygulama niteliğindeki proses hatlarının karbon ayak izini, gıda israfını ve su tüketimini yarıya indirme gibi iddialı taahhütler de belirledi5.  

CDP'de Şirketler ve Tedarik Zincirleri Küresel Direktörü olan Dexter Galvin şunları söylüyor: "Bu yıl A Listesi'nde yer alan tüm şirketleri tebrik ediyorum. Çevre şeffaflığı, doğa-pozitif ve net-sıfır bir geleceğe yönelik önemli bir adımdır. Tüm dünyada çevresel endişelerin (aşırı hava olaylarından doğada daha önce benzeri görülmemiş kayıplar yaşanmasına kadar) giderek arttığı bir yılda dönüşümsel, acil ve iş birliğine dayalı değişime olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla önem taşıyor. 2030 itibarıyla küresel sera gazı emisyonlarının yarısını karbondan arındırıp ve ormansızlaşmayı ortadan kaldırırken, aynı zaman zarfında su güvenliğini de sağlamamız gerekiyor. Doğa olmadan 1,5 °C hedefinin başka bir yolu yok. CDP iklim, ormanlar ve su konusundaki liderliğin nitelenmesine yönelik çıtayı yükseltiyor, A Listesi'ndeki şirketlerin, ve bu listede yer almak isteyenlerin, hedef ve eylemlerinin de aynı yönde olmasını umuyoruz."  
 
CDP'nin A Listesi'nde bu yıl yer alan şirketlerin tam listesine buradan erişebilirsiniz: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores  

 

[1] Tetra Pak, 2021'de operasyonel ayak izi sera gazı emisyonlarını (kapsam 1, 2 ve iş seyahatleri) 2019'daki başlangıç değerine göre %36 oranında azalttı. Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları, 2019'taki başlangıcına göre %27 oranında azaltıldı.
2 Başlangıç Değeri: 2019.
3 Tetra Pak'ın 2030 yılı itibarıyla kendi operasyonlarında ve 2050 itibarıyla değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik rotası, kendi operasyonlarındaki emisyonların yanı sıra müşterilerinin Tetra Pak ürünleri kullanımındaki ve malzeme tedarikçilerindeki emisyonların da azaltılması ve hafifletilmesi ve ilk olarak şirketin arazi restorasyon projesi aracılığıyla kalıntı emisyonların telafi edilmesi üzerine kuruludur.
4 SBTi'nin Kurumsal Net Sıfır Standardı, iklim bilimine uygun olarak dünyada kurumsal net sıfır hedefini belirleyen ilk çerçevedir. Buna, şirketlerin küresel sıcaklık artışının 1,5 °C ile sınırlamasına uygun şekilde bilim temelli net sıfır hedefleri belirlemek üzere ihtiyaç duydukları rehberlik, kriterler ve öneriler de dahildir. Geçen yılın sonlarında Glasgow'da COP26'ya hazırlık aşamasında ortaya konan standart, dengelemeye aşırı bağımlılığı önlemek üzere şirketlerin net sıfır planlarında tüm kapsamlardaki emisyonlarını en az %90 oranında azaltmayı taahhüt etmelerini gerektiriyor. Ayrıca katılımcıların 1,5 °C hedefiyle uyumlu olarak, 2030'ların başına kadar ara emisyon hedeflerini belirlemesi gerekiyor. Bu hedeflerin dolaylı (Kapsam 3) emisyonlarla ve kurum operasyonlarıyla oluşan emisyonları da kapsaması gerekiyor.
5 Başlangıç Değeri: 2019.

Basın İçin İletişim Bilgileri

Lucia Fresch
Tetra Pak
E-posta: Lucia.freschi@tetrapak.com   

CPD A-list logo

CDP A Listesi Damgası

Gilles Tisserand, Vice President Climate & biodiversity, Tetra Pak

Tetra Pak İklim ve Biyolojik Çeşitlilik Başkan Yardımcısı Gilles Tisserand

Tetra Pak, Rubiera, Italy.

Tetra Pak, Rubiera, İtalya. Baywa.re tarafından sağlanan dron görüntüsü