Tetra Pak sürdürülebilirlik dönüşümünde daha fazla ilerleme kaydediyor

En yeni Sürdürülebilirlik Raporunda iklim, geri dönüştürme, gıda sistemleri ve diğer birçok alanda yeni dönüm noktalarını yansıtmak

Lozan, İsviçre (5 Haziran 2023): Tetra Pak, bugün 2022 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu[1] yayımlayarak şirketin sürdürülebilirliğin çeşitli yönlerine yönelik ilerleyişini vurguluyor. Şu anda 24. baskısı yayımlanan raporda, sürdürülebilirliğin Tetra Pak'ın stratejisinde nasıl merkezde kaldığı ve karar almada önceliğe sahip olmaya nasıl devam edeceği gösteriliyor.

2022 yılı boyunca Tetra Pak önemli dönüm noktalarına ulaşarak operasyonel sera gazı (GHG) emisyonlarını %39 azalttı[2] ve enerjinin %84'ü yenilenebilir kaynaklardan sağlandı[3]. Bu da şirketin kendi operasyonlarında 2030'a kadar net sıfıra ulaşma hedefine yardımcı oldu. Ek olarak, 8,8 milyar bitki bazlı paket[4] ve 11,9 milyar bitki bazlı kapak satışı ile 131 kilo ton CO2[5] tasarrufu sağlandı. Tetra Pak ayrıca sürdürülebilir gıdanın geleceğini keşfetmek için gıda geliştiricileri ve girişimcilerle çalışırken içecek kartonlarının toplanması ve geri dönüştürülmesi için yaklaşık 30 milyon €[6] yatırım yaptı.

Bu, COVID-19'un sonraki etkileri, tedarik zinciri sorunları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi jeopolitik zorluklar nedeniyle önemli ölçüde belirsizliğin damgasını vurduğu bir yılda gerçekleşti. Tüm bu faktörlerin bir araya gelmesi ile kurumlar ve müşterilere yönelik önemli maddi zorluklar ortaya çıktı ve yaşam maliyetini etkileyerek birçok kişinin gıda konusunda güvensizlik yaşamasına yol açtı.

Tetra Pak Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Adolfo Orive şöyle söylüyor: "Mevcut operasyon ortamı, entegre ve sistemsel çözümlere yönelik ihtiyacı vurguluyor. Kimseyi geride bırakmayacak şekilde, çevresel etkiyi azaltırken gıdaya erişimi güçlendirmek için gereken değişim ölçeğini ve hızını karşılamanın tek yolu budur. Bu nedenle gıda sistemleri, döngüsellik, iklim, doğa ve sosyal sürdürülebilirlik gibi en çok katkı sağlayabileceğimiz birbirine bağlı beş alanda bütüncül bir yaklaşım benimsedik."

Tetra Pak'ın 2022 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin geçen yıl elde ettiği başarıları ve gıdayı, insanları ve gezegenimizi korumaya yönelik süregelen girişimlerini vurguluyor. Bu girişimler arasında ise şunlar yer alıyor:

  • Aseptik karton ambalajlardaki ince alüminyum folyo katmanın yerine geçecek olan, sektördeki ilk lif bazlı bariyerin testi - şirketin tamamen yenilenebilir aseptik ambalaj yolculuğunda bir dönüm noktası.
  • Kâr amacı gütmeyen küresel bir çevreci kuruluş olan CDP tarafından kurumsal şeffaflık, iklim değişikliği ve ormanlarla ilgili performansta lider olarak tanınması ve üst üste dört yıl prestijli "A Listesi"ndeki yerini koruması.  
  • Daha az atık ve daha fazla besin için soya içeceklerine yönelik yeni bir proses yönteminin yanı sıra Bira Posası'nı[7] bitki bazlı bir içeceğe dönüştürecek yeni bir teknolojinin tasarlanması.
  • 44 ülkeden 66 milyon çocuğun okul beslenme programları aracılığıyla besleyici içeceklere erişmesi sağlanarak çocukların sağlıklarının iyileşmesine, okula devamlarının artırılmasına ve tarımsal gelişimin desteklenmesine yardımcı olunması.
  • Şirketin uzun vadede yerel süt ürünü değer zincirleri oluşturma çalışmalarının bir parçası olarak 22 Süt Ürünleri Merkezi projesindeki süt üreticilerine çoğu küçük çaplı yaklaşık 44.000 çiftçi aracılığıyla süt temin edilmesi.
  • Brezilya'daki Araucaria Ormanı Koruma Programı ile 87 hektar arazinin (136 futbol sahasına eşit) restore edilmesi.
  • Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'nin[8] uygulanması ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DE&I) alanında ilerleme kaydedilmesi.

Adolfo son olarak şunları ekliyor: "Sağlam bir çevresel geçmiş ve geleceğe sıkı bir bağlılıkla, bugün toplum olarak karşı karşıya olduğumuz zorluklara sürdürülebilir çözümler bulmak ve hiç olmadığı kadar yakın şekilde çalışmak için kendimizi ve başkalarını teşvik etmeye devam edeceğiz. Sonuçta, amacımızın merkezinde şu yer alıyor: "Gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir kılmayı taahhüt ediyoruz. İyi olanı, yani gıdayı, insanı ve gezegeni korumaya söz veriyoruz."

2022 Mali Yılı raporunun tamamını buradan bulabilirsiniz.
 

Basın için iletişim bilgileri

Lucia Freschi 
Tetra Pak
Tel: +39 347 2632237
Lucia.freschi@tetrapak.com  

 

12022 mali yılı (FY22), 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar süren dönemdir
2Kapsam 1, 2 ve iş seyahatleri
3Şirketin 2021'de 5,55 MW olan yerinde güneş fotovoltaikleri (PV'ler) kapasitesinin 2022'de 8,47 MW'ye yükseltilmesinin bir sonucu olarak
4Hacimlere Brezilya'da satılan Blend in BIO (BiB) dahil değildir. BiB, %75 Düşük Yoğunluklu Polietilen ve %25 bitki bazlı Düşük Yoğunluklu Polietilen karışımıdır
5Fosil bazlı plastik kullanılmasıyla salınacak olan CO2 miktarına kıyasla. 2022'de satın alınan 72,7 kilo ton bitki bazlı plastik dikkate alınarak yapılan iklimle ilgili şirket içi hesaplamalara (hacim x emisyon faktörü) dayanır. Tetra Pak, kaçınılan emisyon rakamını hesaplamak üzere Braskem tarafından gerçekleştirilen bitki bazlı polimerler için üçüncü tarafın onayladığı bir emisyon faktörü olan genel erişime açık kullanım süresi değerlendirmesini kullanır. Kaynak: https://www.braskem.com.br/portal/imgreen arquivos/LCA%20PE%20I’m%20green%20bio-based_FINAL%20EN.pdf
6Operasyonel harcamalar ve sermaye harcamaları
7Bira Posası, bir bira fabrikası bira yapımında maltı kullandıktan sonra kullanılan endüstriyel isimdir. Kaynak: https://www.regrained.com/blogs/upcyclist/what-is-spent-grain
8Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri (UNGPs), insan haklarına yönelik iş davranışı için küresel standarttır. 3 temel yapı taşından oluşurlar: İlk olarak, devletin insanları iş dünyasının insan haklarına zarar vermesine karşı koruma görevi vardır. Devletlerin insanları iş dünyasının insan haklarına zarar vermesine karşı koruması için ellerindeki tüm araçları (kanun, politika, yönetmelik ve hükümler) kullanmasını gerektirir. İkincisi, işletmelerin insan haklarına saygı gösterme sorumluluğu vardır. Bu da, işletmelerin kendi operasyonlarında veya kurumsal ilişkilerinde (iş ortakları, tedarikçiler ve müşteriler) insan haklarını ihlal etmemesi gerektiğini belirtir. İşletmelerin bu sorumluluğu, devlet işini yapmadığında çok daha zorlaşır ancak sorumlulukları devam eder. Üçüncüsü, çözüme erişime daha fazla ihtiyaç vardır. Bu, devletlerin ve işletmelerin, işle ilgili insan hakları ihlallerinden zarar görenler için hem adli hem de adli olmayan etkili çözüm yollarına erişim sağlamada rol oynamasını gerektirir.  

 

İndirilecek görseller

Adolfo

Adolfo Orive, Tetra Pak'ta Başkan ve CEO

children recycling carton

Tüketim sonrası kartonları taşıyan çocuklar

windmill

İklim konusunda harekete geçmek