2019-10-09
LOZAN, İSVİÇRE

Tetra Pak araştırma çalışması, çevre ve sağlığın birbirlerine giderek yakınlaştığını ve bu eğilimi ilk gören tarafın Yiyecek ve İçecek endüstrisi olduğunu ortaya koyuyor

Bugün Tetra Pak, en baskın iki tüketici talebine yönelik olarak Ipsos1 ile birlikte gerçekleştirdiği küresel araştırma sonuçlarının bulgularını açıklıyor: çevre ve sağlık. Bunlar önceden ayrı alanlar olarak görülür ve öyle ele alınırdı. Ancak giderek birbirlerine yakınlaşmaları, yiyecek ve içecek (F&B) markalarının ürünlerini gelecek 12 ayda pazara nasıl sunacaklarına yönelik önemli fırsatlar oluşturuyor.

Tüketicilerin üçte ikisi artık çevresel açıdan bir dönüm noktasına yaklaştığımıza inandığı için kendilerini kuvvetli bir şekilde, yaşadıkları dünya ve kendi sağlıkları konusunda doğrudan sorumlu olarak görüyorlar. Çevresel sorunlar günlük yaşamda daha belirgin hale geldikçe sağlıkları üzerindeki etkisi hakkındaki endişeleri de artıyor. Tüketicilerin %60'ı artık sağlıklarının ve refahlarının çevre sorunlarından şiddetle etkilendiğine inanıyor.

Kişisel düzeyde bireyle çevre arasında bağlantı kurabilen tek sektör olan ve ayrıca sağlığı konu alan F&B markaları, bu artan ve baskılayıcı ihtiyacı karşılamak üzere bu konularda tüketicileriyle iletişim yolları üzerinden değişimi teşvik etme fırsatına sahipler.

Tüketici endişeleri ve öncelikleri

Tüketicilerin çevre ile ilgili endişeleri arttıkça, sağlık konusunda da daha bilinçli hale geliyorlar. Zihinsel sağlık artık fiziksel sağlığa eş değer görülüyor: Tüketicilerin %67'si, bunun toplum için büyük bir endişe kaynağı olduğunu ve kişisel açıdan en çok endişe verenin stres olduğunu kabul ediyor.

Markaların bu yolculukta ilerlemesini desteklemek amacıyla Tetra Pak Endeksi 2019'da, her birinin kendi sağlık ve çevre yaklaşımları bulunan altı yeni tüketici segmenti ortaya konuyor. Bu konuların birbiriyle yakınlaşmasının benimsenmesiyle, bu grupların her biri F&B markaları için hedeflenen ürünler ve iletişim açısından çok net fırsatlar sunuyor:

Aktif elçiler: sağlık ve çevre ile ilgili tüm alanlarda yüksek bir bağlılığa sahip olan, eyleme geçmeye hazır, sınırlara meydan okuyan ve başkalarını etkileyenler. 

  • Çevreyle ilgili tavsiye için STK'ların yanı sıra bilim insanları ve akademisyenler gibi gerçeğe dayalı kaynaklara danışıyorlar.

Gezegen dostları: sağlığın birçok yönüne yüksek bağlılıkla çevre için eyleme geçmeye hazır ancak sınırlara meydan okumaya daha az eğilimli olanlar.

  • Çevreye bağlılar ve bu konuda eyleme geçmeye istekliler. Ayrıca, özellikle zihinsel rahatlık olmak üzere sağlıkla ilgili çoğu konuya yüksek bağlılık gösteriyorlar.

Sağlık konusunda bilinçli: çevrenin farkında ve çevre ile ilgili bağlılığa sahip ancak gezegene göre sağlığı daha öncelikli görenler. Sağlıklı ürünler için daha fazla para ödemeye ve rahatlıktan fedakarlık etmeye hazır olanlar. 

  • Büyük oranda sosyal medyaya ve diğer çevrimiçi kaynaklara bağlılar.

Takipçiler: sağlık ve çevre konularıyla, her iki konuda da suçlu hissetmelerine yetecek kadar ilgili olan ancak davranışlarını değiştirme veya yeni şeyler deneme eğiliminde olmayanlar.

  • İlgi çekici potansiyele sahip oldukça büyük ana akım grup, daha fazlasını öğrenmek isteyen ve eyleme geçmeye hazır ve kararlı olanlar. Ortalamanın üzerinde televizyon/radyo izleyen/dinleyenler.

Geriden gelenler: sağlık ve çevre hakkında hiçbir açıdan bilgiye ve ilgiye sahip olmayanlar. Teknoloji ve değişim konusunda şüpheci olanlar.

  • Kendi kişisel, gerçek dünya ağlarına, özellikle de arkadaşlarına ve ailelerine danışanlar.

Şüpheciler: çevresel konuların farkında ancak bunları "sahte haber" olarak reddetmeye eğilimli, gıda ve sağlık ile ilgili "geleneksel" görüşlere sahip olanlar.

  • Şüphecilerin beşte biri, hiçbir medya kanalından çevreyle ilgili tavsiye almıyor.

Pazar Farklılıkları

Kişisel sağlık ile gezegen sağlığının kesişimi genel olarak dünya genelinde artıyorken, olgunluk seviyesi ülkelere göre farklılık gösteriyor.

Brezilya'da tüketiciler sağlık, güzellik ve aynı şekilde sürdürülebilirlik avantajları belirtilen ekolojik markalı ve doğal ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor. Çevre, doğanın ülkedeki geniş ölçeği ve biyolojik çeşitliliği nedeniyle Brezilya kültüründe çok önemli bir yer tutuyor.
İngiltere'de özellikle gıda, sağlık ve çevreye bağlı olan daha genç tüketicilerden çoğu farklı beslenme türleri keşfetmeye çalışıyor: fleksitaryen, vejetaryen ve vegan. Sonuç olarak burada birçok Gezegen dostu tüketici (%14) bulunuyor.
Çin'de hem sağlık hem çevre (%50 ve %70) açısından bir numaralı tüketici endişesi olarak hava kirliliği görülüyor. Bu nedenle, buradaki Sağlık konusunda bilinçli tüketicilerin endeksi oldukça yüksek (+%14).

Bireysel sorumluluk artıyor

Bir numaralı küresel kaygı olan çevreyle ilgili durumun aciliyeti artıyor. Bu nedenle tüketiciler, paketleme konusunda daha bilinçli tercihler yapıyor, etiketlerde çevresel bilgiler arıyor ve daha maliyetli olsa bile çevre dostu ürünler satın alıyor. Yiyecek ve içecek, bu noktada değişimin en önemli etkenini oluşturuyor. Hem sağlık hem de çevresel nedenlerden dolayı bir numaralı değişim arzusu, daha fazla çevre dostu yiyecek ve içecek ürünlerini tüketmek olarak ortaya çıkıyor. Artık tüketiciler kuvvetli şekilde kendilerini, arada çok az bir farkla çevre ve kendi sağlıkları (sırasıyla %71 ve %74) açısından en sorumlu kişiler olarak görüyor. Bunun ardından devlet ve politikacılar gelirken markalar ve perakendeciler daha alt sıralarda yer alıyor. Paketleme ve özellikle geri dönüştürülebilirlik büyük önem taşıyor.
 
Gisele Gurgel, İşletme Öngörüleri ve Analitik Direktörü, Tetra Pak: "Yiyecek ve içecek belki de sağlık ve çevrenin birbirine yakınlaşmasına yönelik gelişen eğilimi gören ilk endüstridir. Bu eğilim markalara, her iki konuyu da aynı anda ele alıp iletişimini yaparak tüketicilerle güçlü, amaca yönelik ve kişisel bir bağ kurma fırsatı sunuyor.
Çoğu tüketici, özellikle sosyal ağlar aracılığıyla paketle ilişkili konular (%39) dahil olmak üzere çevreyle ilgili daha fazla bilgi edinme ve okuma isteğine sahip. Bu konuda en cazip noktayı ise doğal/organik ürünler oluşturuyor ve bu açıdan katkı maddesi içermemeleri ve mevsimsel olmaları üst sıralarda yer alıyor. Kategoriler açısından, %100 meyve suyu, beyaz süt, paketli su, Hindistan cevizi suyu ve bitki bazlı içecekler en çekici olanlar arasında yer alıyor." diyor.

Ipsos'ta Müşteri Direktörü olan Lena Gilchrist ise şunları söylüyor: "Bu araştırma projesi, sağlık ve çevre konularını birbirine bağlaması ve bu iki alan arasındaki yakınlaşmaya bağlı olarak müşterileri segmentlere ayırmamız açısından benzersiz bir çalışmadır. Altı segmentte farklı yönlendiriciler ve engeller bulunuyor, her biri farklı bilgi kaynaklarına güveniyor. Buradan, farklı tüketici gruplarıyla iletişim kurmak için özel bir yaklaşımın gerekli olduğu ortaya çıkıyor. Bu grupların bazıları bilim insanlarından gerçeklere dayalı araştırmalar yaparken diğerleri arkadaşlarından ve sosyal medyadan öğrendiklerine güveniyor.”​​

— 

​1. Ipsos iş ortaklığıyla gerçekleştirilen bu yılın küresel araştırma çalışmasında, sağlık ve çevre alanlarının birbirine yaklaşması araştırıldı ve çalışmada ortaya çıkarılan tüketici tercihlerine, tavırlarına ve davranışlarına bağlı olarak bir segmentasyon geliştirildi.

Daha fazla bilgi için medya ilgili kişileri

Jane Jarosz, Tetra Pak, Tel: +39 059 89 8954

Camilla Medd, Tetra Pak İçin Edelman, Tel: +44(0) 202 047 4023​

Tetra Pak Endeksi 2019

Sağlık ve çevrenin bütünleşmesi

İlgili dokümanlar

Ön kapak, Tetra Pak Endeksi 2019

Ön kapak, Tetra Pak Endeksi 2019

Ön kapak, Tetra Pak Endeksi 2019

(GÖRSEL, 141 KB)

Jaden Smith, JUST Water

Jaden Smith, JUST Water

Jaden Smith, JUST Water

(GÖRSEL, 101 KB)

Tetra Rex® karton ambalajlar, Valio

Tetra Rex® karton ambalajlar, Valio

Tetra Rex® karton ambalajlar, Valio

(GÖRSEL, 422 KB)

Gisele Gurgel, İşletme Öngörüleri ve Analitik Direktörü, Tetra Pak

Gisele Gurgel, İşletme Öngörüleri ve Analitik Direktörü, Tetra Pak

Gisele Gurgel, İşletme Öngörüleri ve Analitik Direktörü, Tetra Pak

(GÖRSEL, 1815 KB)