Doğayı seçin. Kartonu seçin.

GENEL BAKIŞ      EYLEMLER      SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER      KEŞFEDİN   

Güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemleri oluşturmak

800 milyondan fazla insan açlık yaşıyor1 ancak yetiştirilen ve üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri kayboluyor veya israf ediliyor2.  Bu sırada anlaşmazlıklar, aşırı hava koşulları ve ekonomik şoklar da üretim ve tedarik zinciri sorunlarına yol açarak gıda sistemlerini zayıflatıyor. Gıdaların yetiştirilme, üretilme ve tüketilme yollarını değiştirerek güvenli, sürdürülebilir ve dayanıklı gıda sistemleri oluşturabiliriz.

Gıda sistemlerinin dönüştürülmesi için ekip oluşturmak

On yıllar boyunca aseptik proses ve paketleme teknolojimiz bozulabilir gıdaların korunmasını mümkün kılarak, raf ömrünü uzattı ve dünyanın uzak köşelerinde bile temel gıdaya erişime olanak tanıdı. Güvenli gıdalara erişimi artırmaya, gıda kaybını azaltmaya ve sürdürülebilir gıda sistemleri oluşturmaya odaklanarak gıda sistemlerini dönüştürmeye yardımcı olmak için gıda değer zincirinde iş birliği yapıyoruz. 

 

Hikayeyi izleyin.

Gıda sistemlerinin dönüştürülmesi için ekip oluşturmak

On yıllar boyunca aseptik proses ve paketleme teknolojimiz bozulabilir gıdaların korunmasını mümkün kılarak, raf ömrünü uzattı ve dünyanın uzak köşelerinde bile temel gıdaya erişime olanak tanıdı. Güvenli gıdalara erişimi artırmaya, gıda kaybını azaltmaya ve sürdürülebilir gıda sistemleri oluşturmaya odaklanarak gıda sistemlerini dönüştürmeye yardımcı olmak için gıda değer zincirinde iş birliği yapıyoruz. 

 

Hikayeyi izleyin.

Zorluklara dayanıklı gıda sistemlerine doğru

Expert in lab coat looking at petri dish

Gıda üretmenin yeni yollarını oluşturmak

Katma değerli malzemelerde ve bitki bazlı ürünlerde çığır açmak için yenilikçi girişim şirketleriyle birlikte yaptığımız çalışmaları ve gıda israfını azaltmaya yönelik bir sistemi birlikte nasıl oluşturduğumuzu keşfedin.

Two men standing next to a table

Her eylem önemlidir

Dayanıklı gıda sistemleri oluşturmaya yardımcı olmak için devam eden diğer programları ve girişimleri keşfedin.

Diğer sürdürülebilirlik konularımızı keşfedin

woman in cardboard with animals and biodiversity

Biyolojik çeşitliliği korumak ve eski haline getirmek

Küresel ve yerel paydaşlarla birlikte biyolojik çeşitliliği korumak ve eski haline getirmek için çalışırken sorumlu tedarik, arazi restorasyonu ve verimli su kullanımı konularına odaklanıyoruz.

Woman with circularity symbol on cardboard background

Döngüsel çözümleri desteklemek

Toplama, ayrıştırma ve geri dönüştürmeyi iyileştirmek amacıyla geri dönüşüm değer zincirinde paydaşlarla iş birliği yapıyoruz ve karton ambalajlarımızı, lif içeriğini ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını artıracak şekilde tasarlıyoruz.

Plate in cardboard version with windmill and factory

Gıda sistemlerini karbondan arındırmak

Azaltma, önleme ve telafi yöntemlerini birlikte kullanarak kendi operasyonlarımızda 2030'a ve değer zincirimizde 2050'ye kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı taahhüt ediyoruz.