Tetra Pak, Cataki projesiyle Brezilya'daki atık toplayıcıları destekliyor


Brezilya geri dönüşüm zincirindeki bağımsız atık toplayıcıların öneminin farkında olup, geçmişte karton ambalajları düzenli olarak toplamadıklarını bilerek Cataki projesi aracılığıyla iş birliği yaptık. Bu girişim, bağımsız atık toplayıcılara yardım ve avantajlar sağlıyor ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için çabalıyor. Ortak çabamızın hedefi, karton ambalaj geri dönüşümünü artırırken aynı zamanda atık toplayıcıların gelir kaynaklarını iyileştirmekti.

Zorluk

Toplamayı artırmak ve gelir kaynaklarını iyileştirmek

Brezilya'da bağımsız atık toplayıcıların karton ambalaj toplamaya düşük katılımı, kartonların geri dönüşüm için toplanmasında ve tüm toplama zincirinin toplumsal gerçekliğinin anlaşılmasında zorluklar oluşturuyordu. Atık toplayıcılar, sınırlı maddi gelirleri nedeniyle kendilerini ve ailelerini geçindirmekte de güçlük çekiyordu.

Bu iki zorluk, Cataki Projesini destekleme yoluyla Sao Paulo ve Belo Horizonte'deki yaklaşımımızın merkezine yerleştirildi.

Brezilya'da atık toplayıcı kadın
Çözüm

Atık toplayıcıları ile geri dönüşüm kooperatiflerini buluşturmak

Birlikte, bağımsız atık toplayıcılar için sübvansiyonlar oluşturduk. Projede iki şehir yer alıyordu ve başlangıçtan itibaren yedi adet atık toplayıcı kooperatifi ve iki yüzden fazla bağımsız atık toplayıcı dahil oldu. Girişim kapsamında, toplanan karton ambalajlar atık toplayıcı kooperatiflerine satılarak iki tarafın da sübvansiyonlardan yararlanması sağlandı.

Cataki uygulaması, atık toplayıcıların geri dönüşüm kooperatifleriyle bağlantı kurmasında ve toplanan malzemelerin değerini artırarak mali teşvikler sağlamada önemli bir rol oynadı. Ayrıca uygulama, çevresel farkındalık için de gerekli bir araçtı. Katılan atık toplayıcılara, toplanan ve kooperatiflere teslim edilen paketlemeler için kilo başına ödeme yapılırken kooperatifler de bu hizmet için benzer bir bonus aldılar. Bunun yanı sıra, bağımsız atık toplayıcılar, çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yardımcı olacak gıda sepetleri, kişisel koruyucu ekipmanlar ve diğer destek malzemeleri alma hakkına sahip oldu. 

Cataki atık toplama uygulaması
Değer

Daha iyi gelir koşulları ve iyileştirilmiş geri dönüşüm

Tetra Pak'ın Cataki Projesi yoluyla atık toplayıcılarla iş birliği üçüncü yılında ve 100 tondan fazla karton ambalaj geri dönüşüm tesislerine gönderilerek Brezilya'daki artan geri dönüşüm oranlarına katkı sağladı. Girişim; bilgi, eğitim ve mali teşvikler yoluyla bağımsız atık toplayıcıları kullanılmış içecek kartonu geri dönüşüm zincirine dahil ediyor ve daha iyi gelir koşullarını teşvik ederken atık toplayıcıları entegre ediyor.

Cataki uygulaması, toplama sürecini basitleştirmenin yanı sıra atık toplayıcıların çalışma koşullarını iyileştirip çalışma saatlerini azalttı ve refahlarının artmasını sağladı. Atık toplayıcılarının meslekleriyle ilgili algılarını da derinden etkiledi. İşlerinin sosyal ve çevresel açıdan önemiyle ilgili farkındalığın arttığını ve yaptıkları işle artık gurur duyduklarını bildirdiler. Ayrıca uygulama kullanıcılarının %57'den fazlası daha fazla toplama talebi alarak ve daha fazla atık malzeme satarak gelirlerini iyileştirdiler ve böylece mali istikrarı artırdılar.

Toplanan içecek kartonları