2019-06-27
DÜSSELDORF, ALMANYA

Geri dönüşümün değerini artırmak amacıyla güçleri birleştirme

Tetra Pak olarak, geri dönüşümü gıda ve içecek endüstrisinde düşük karbonlu bir dönüşümsel ekonominin anahtarı olarak görüyoruz. Kullanılmış içecek kartonlarının (UBC'ler) toplanması, ayrılması ve geri dönüştürülmesinde ciddi bir ilerleme kaydedilmesine rağmen, daha da fazlasının yapılması gerekli. Özellikle, paketlerimizden elde edilen geri dönüştürülmüş malzemelerin yüksek değerli ve büyük hacimli endüstriyel ürünlerde kullanılabilmeleri için değerlerinin arttırılmasına uğraşmak gerekiyor.

Uygulanabilir ve sürdürülebilir bir iş çözümü için, artan sayıda geri dönüşümcü ve diğer geri dönüşüm zinciri paydaşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Furukawa Electric ile ortaklığımız harika bir örnek.

Geçtiğimiz üç yıl boyunca, UBC'lerden gelen polimer ve alüminyumun (PoliAl) çifte dayanımını yenileyecek yeni teknoloji ve ekipman geliştirmek için birlikte çalışarak, önemli bir bilgi ortağı ve iletişim kolaylaştırıcısı olarak hareket ettik.

Yıllar boyunca geri dönüşüm sırasında toplanan kağıt lifleri, hem endüstriyel ürünlerde hem de tüketim ürünlerinde kullanılmak üzere yüksek kaliteli kağıt hamuruna dönüştürüldü, ancak PoliAl için geri dönüşüm kapasitesi ve değeri halihazırda yetersiz durumda. Bu da paketlememizin tamamen geri dönüştürülebilir olmadığı anlamına geliyor.

Furukawa'nın yeni teknolojisinde olağanüstü olan şey, poliAl'in cam elyaf takviyeli plastiklere benzer, fakat çok daha düşük bir maliyetli bir malzeme yapmak için kullanılabilmesi. Bu, daha zorlu uygulamalara ve dolayısıyla malzemenin daha yüksek bir değere erişmesine izin veriyor. Bu önemli, çünkü geri dönüştürülmüş UBC'lerin değerini artırdığınızda, içecek kartonu toplama için değer zincirini destekliyor.

Tetra Pak yakın zamanda Furukawa ile Düsseldorf'taki AMI Plastik Geri Dönüşüm Teknolojileri Konferansı'nda oyunun kurallarını değiştiren bu teknolojinin gelişimi ve sonraki adımlar hakkında konuştu.