2018-07-30
SURİYE VE LÜBNAN

Suriye ve Lübnan'daki mülteci çocukların okula devam oranı arttı

Suriye ve Lübnan'daki yeni okul sütü programı, mülteci öğrencilerin beslenmesini iyileştirmeye, okula kayıtlarını artırmaya ve okulu bırakma oranlarını düşürmeye yardım ediyor

Görev

Suriye'deki kriz, Suriye'de ve komşu ülkelerde milyonlarca insanın yerinden olmasına neden oldu. Savaş zamanlarında okul eğitimi sağlamak zordur ve pek çok mülteci aile, çocuklarını okula göndermekten çekiniyor.

2017 okul yılı sonunda, 1,7 milyon okul çağındaki Suriyeli mülteci çocuğun yüzde 40'ından fazlası okula gitmiyordu. İlk öğretime başlayan çocukların yarısından azı ilkokulu tamamladı. Mülteci çocuklarının sadece yüzde 2'si ortaöğretime devam ediyor. Büyük bir çocuk grubunun eğitimsiz kalmış olması, uzun süreli ve geniş ölçüde olumsuz etkilere yol açar.

Girişimler

Suriye ve Lübnan'daki okul sütü programları, çocukları okula geri çekmeyi ve iyi gıdaya erişimin kısıtlı olduğu bir durumda beslenmeyi iyileştirmeyi amaçlıyor.

Ocak 2017'de başlayacak Suriye Okul Sütü Programını uygulamaya geçirmek için Dünya Gıda Programı (WFP)​ seçildi.  Tetra Pak müşterileri olan, İrlanda'dan Glanbia​, Portekiz'den Lactogal ve İspanya'dan ILAS​,  Avrupalı çiftçilerden gelen bir destek paketi dahilinde, 350.000 Suriyeli çocuğa Tetra Brik® Aseptic kartonlarda UHT sütü sağlayacak. Avrupa Komisyonu programa 30 milyon €'luk fon desteği sağlıyor.

Aynı zamanda, komşu ülke Lübnan'daki müşterimiz LibanLait​, iki ayrı program aracılığıyla Lübnan'daki okullara yerel olarak üretilmiş UHT sütü veriyor. Bu programlar, WFP ve Lübnan Eğitim Bakanlığı ve bir STK olan Theirworld​ ile işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Değer

Programlardan gelen ilk sonuçlar çocukların eğitime erişimlerinde, öğrenme sonuçlarında, sağlık ve zindeliklerinde iyileşmeler olduğunu gösteriyor. Okula gelmeyen çocukların oranı yüzde 8,4'ten yüzde 4,9'a düştü.

Ayrıca, hem sabahçı hem de öğlenci çocukların sağlıklı kiloya sahip olma oranı belirgin bir şekilde artış gösterdi. Sabahçılarda aşırı kilolu çocukların oranı başlangıçtaki yüzde 10,8 seviyesinden yüzde 9,6'ya düşerken, öğlencilerde bu oran yüzde 6,2'den yüzde 3,7'ye geriledi.

"Theirworld'un kahvaltı programı, sağlam bir araştırma modeliyle destekleniyor ve öğrencilerin beslenme çeşitliliklerinde önceki yıllara kıyasla gelişmeler olduğunu görebiliyoruz. Bu olgu, okuldan ayrılma oranlarındaki düşüşle bir araya geldiğinde, günlük besleyici bir atıştırmalık ve süt sağlanmasının çocukların öğrenmelerini desteklemede ne kadar gerekli ve etkili olduğunun kanıtı niteliğinde.

Geleceğe bakış

Geleceğe baktığımızda, programlar hem kriz zamanlarında hem de -umarım ki- barış zamanlarında gelecek nesiller için kapasite oluşturmaya yardım ediyor.

Suriye'deki çocuklar