Tetra Pak paketlerinin kullanıldığı ilk okul sütü programı, 1962 yılında Meksika'da başlatıldı ve bugün halen milyonlarca çocuğa ulaşıyor. Tetra Pak olarak "Gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir kılmayı taahhüt ediyoruz" şeklinde ifade ettiğimiz vizyonumuz, dünya genelindeki çocukların güvenli beslenmeye erişebilmelerini sağlamak üzere faaliyetlerimize yön veren bir hedeftir. 

Okul Beslenme Programları geliştirmek için müşteriler, hükümetler, paydaşlar ve STK'lerle iş birliği yapıyoruz. Pratik destek sunarak ve uzmanlığımızı paylaşarak, milyonlarca çocuğa ulaşan besleyici içeceklere erişimin iyileştirilmesine katkıda bulunabiliyoruz.

Birçok çocuk için okuldaki yemek genellikle günün ilk öğünü oluyor, bu nedenle Okul Beslenmesi ve Beslenme Programları çocukların fiziksel sağlığı, gelişimi ve öğrenme sonuçları üzerinde büyük bir etki oluşturuyor1.

Yetersiz beslenmeye son vermek ve sağlıklı gıdaları erişilebilir kılmak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA 2: Açlığa Son) önemli bir bileşenini oluşturuyor2. Bizim için bu amaç, güvenli ve besleyici gıdaları herkes için her yerde erişilebilir kılmak anlamına geliyor. 

Okul Beslenme Programlarının etkisi

Teknoloji, teknik bilgi ve uzmanlığı bir araya getirerek, dünyanın dört bir yanındaki okul çocuklarına Tetra Pak paketlerinde süt veya diğer besleyici içeceklerin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz.

9.200.000.000 karton

Okul beslenme programları aracılığıyla okullara 9,2 milyar Tetra Pak gıda paketinin ulaştırılması

Dünya ve 49

49 ülkede süt veya diğer besleyici içeceklere erişimin artırılması (2023)

64.000.000 insan

64 milyon çocuğa güvenli beslenme imkanı sunulması (2023)

Okul sütü programları neden önemli?

Besleyici öğünlere erişim sağlamanın en önemli yollarından biri olan okul beslenme programları, yetersiz beslenmeyle mücadeleye yardımcı oluyor. Genellikle süt ve süt ürünleri gibi besin değeri yüksek gıdalar içeren öğünler açlık, yetersiz beslenme, okula ve eğitime erişim ve yoksulluğun azaltılması açısından oldukça önem taşıyor3. Dünya çapındaki deneyimlerimiz, okul beslenme programlarının bu programlardan yararlanan çocukların beslenme ve akademik performanslarını iyileştirmede ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Gülümseyen ve Tetra Pak paketinden içecek içen okul çağındaki kız çocuğu

Çocuklar için sağlığı ve öğrenme sonuçlarını iyileştirmek

Her okul beslenme programı farklıdır. Gıda güvenliği ve kalitesi konusundaki uzmanlığımızı yerel paydaşlarımızın bilgisiyle birleştirerek, dünya çapındaki programlardan en iyi uygulamaları paylaşmaktan, programlar için güçlendirilmiş besleyici içecekleri geliştirip piyasaya sürmeye kadar tüm gıda değer zinciri boyunca rehberlik sunabiliriz.

Okul beslenmesi iyi bir yatırımdır. Verimli programlar, yatırılan her 1 ABD doları için 9 ABD dolarına kadar getiri sağlayarak eğitim, sağlık, beslenme, toplumsal koruma ve yerel tarım gibi birçok sektörde değer yaratıyor4.

Meksika'da okul sütünün yaklaşık bir yüzyılı

Meksika'daki Okul Sütü Programı, dünyanın en uzun süredir devam eden programlarından biridir ve yetersiz beslenme, eğitim ve güvensiz gıda ile ilgili zorlukların ele alınmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Okul Sütü Programları genellikle çocuklar için günün ilk öğününü sağlar ve Meksika'daki program, Okul Beslenme Programları ile yaptığımız çalışmaların en önemli örneğidir. Bu nedenle, buradan elde ettiğimiz en iyi uygulamaları dünyadaki 66 ülkede katıldığımız diğer programlarla paylaşıyoruz.

Meksika'da okul sütünün yaklaşık bir yüzyılı

Meksika'daki Okul Sütü Programı, dünyanın en uzun süredir devam eden programlarından biridir ve yetersiz beslenme, eğitim ve güvensiz gıda ile ilgili zorlukların ele alınmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Okul Sütü Programları genellikle çocuklar için günün ilk öğününü sağlar ve Meksika'daki program, Okul Beslenme Programları ile yaptığımız çalışmaların en önemli örneğidir. Bu nedenle, buradan elde ettiğimiz en iyi uygulamaları dünyadaki 66 ülkede katıldığımız diğer programlarla paylaşıyoruz.

Süt kartonları bir toplumun bel kemiği olabilir mi?

Süt, zengin besin değeri ile bilinse de İrlandalı çocukların üçte birinden daha fazlası beslenmelerinde yeterli kalsiyumu alamıyor. Okul beslenme programlarının dönüştürücü gücünü ve çocuklar ile topluluklar üzerindeki derin etkisini keşfedin. Çocukların daha iyi beslenmesi için birlikte nasıl çalıştığımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dünya genelindeki Okul Beslenme Programları

Okul beslenme programlarının dönüştürücü gücünü ve dünya genelindeki çocuklar ile topluluklar üzerindeki derin etkisini keşfedin.

Okul Beslenme Programı El Kitabı

Okul Beslenme Programları, dünya genelinde okul çocukları için sağlık ve eğitimin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Programların dünya genelindeki çocuklara ve toplumlara sağladığı birçok olumlu fayda ile okul çocukları için sağlığın ve eğitimin iyileştirilmesinde nasıl temel bir rol oynadıklarına ilişkin avantajları keşfedin. Ayrıca bu programların organizasyonu ve uygulanması konularında etki verileri ve en iyi uygulamaları içeren birçok Okul Beslenme Programı örneğini de paylaşıyoruz.

Daha fazlasını keşfedin

Gülümseyen ve Tetra Pak paketlerinden süt içen iki çocuk

Gelişim İçin Gıda

Gıda güvenliği ve beslenme ile ilgili küresel zorlukları ele alırken sürdürülebilir gıda değer zincirlerine katkıda bulunmak için, iş birliğine dayalı ilişkiler geliştirmek ve çeşitli paydaş ağlarıyla etkileşim kurmak büyük önem taşıyor.

İçecek kartonundan su içen bir kadının sanatsal illüstrasyonu

Gıdayı İleriye Taşımak

Her yerde, herkesin çevreye zarar vermeden üretilen güvenli ve besleyici gıdaya erişebilmeye hakkı vardır. Eylemlerimiz, ürünlerimiz ve çözümlerimiz ile güvenli, sürdürülebilir ve dayanıklı gıda sistemlerine geçişi desteklemeye çalışıyoruz.

1Okul Beslenmesinin Durumu (2020), kaynak: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000124231/download/, Dünya Gıda Programı

2SKA 2: Açlığa Son, 2030 yılına kadar dünyada açlığa son vermeyi amaçlıyor. Ne var ki küresel açlık ve gıda güvensizliği sorunu 2015'ten bu yana endişe verici bir artış gösterdi. Bu artış; pandemi, çatışmalar, iklim değişikliği ve artan eşitsizlikler gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle daha da kötüye gidiyor.
Kaynak: https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger

3Fuel for life – the vital role of school feeding worldwide (tüm dünyada okul beklenmesinin hayati rolü) (IDF).
Kaynak: https://fil-idf.org/news_insights/the-vital-role-of-school-feeding-worldwide/

4Okuldaki Öğünler (WFP). Kaynak: https://www.wfp.org/school-feeding