Kaynak tasarrufu sağlayan filtrasyon çözümleri

Gıda üreticileri, çevresel ayak izlerini azaltmaya yönelik artan taleplerle karşı karşıya. Tetra Pak, üretiminizde kaynak kullanımını optimize etmenize ve israfı en aza indirmenize yardımcı olarak hem çevre hem de kârlılığınız açısından fayda sağlar.

Su: Kıt bir kaynak

Temiz içme suyu birçok ülkede kıt bir kaynaktır. Gıda prosesinde sürdürülebilir çözümlerin uygulanması ile su tüketimi ve atık su hacimleri önemli ölçüde azaltılabilir.

Proses suyunun geri kazanımı ve tekrar kullanımı

Ürün konsantrasyonu gibi gıda prosesi uygulamalarında genellikle drenajla atılan atık su üretilir. Bu fazla suyun arıtılması, suyun israf edilmesi yerine üretimde bir kez daha kullanılabilir hale getirilmesini sağlayabilir.

Su, süt tozu için süt konsantresi veya spor, bebek ve yaşlı beslenmesine yönelik peynir altı suyu proteini gibi çok çeşitli proseslerden ve ürünlerden gelebilir. Membran filtrasyonu ile proses ekipmanlarının temizlenmesinde, hatta ürünün kendisiyle doğrudan temas halinde olduğu gıda proseslerinde bile kullanılacağı bir kalitede arıtılabilir.

Bazı yerlerde arıtılmış proses suyu, mevcut içme suyundan bile daha iyi olacak kadar yüksek kalitede elde edilebilir.

Bu videoyu izleyin ve kaynak tasarrufu sağlayan filtrasyon çözümlerimizle kârlılığınızı artırmaya ve çevre açısından fark oluşturmaya yönelik daha fazla bilgi edinin.

Değerli ürünler ve kaynakların kaybını azaltın

Ürün geri kazanımı

Değerli ürünlerin kayıplarını en aza indirmek, her türlü gıda üretimi hattında büyük önceliğe sahiptir. CIP/temizlik öncesinde işlenmiş ürün kalıntıları genellikle suyla yıkanıp atılır. Çoğu durumda, üretim atıklarını en aza indirmek için hem ürün hem de yıkama suyu geri kazanılabilir.

Bunun bir örneği, süt proses ekipmanlarının temizliği sırasında çıkan ilk yıkama suyu olan beyaz sudur. Beyaz su, yaklaşık üçte bir oranında ürün ve üçte iki oranında su içerir. Membran filtrasyonu ile bu yıkama suyundaki süt katıları geri kazanılabilir ve ileride kullanım için arıtılabilir.

Süt katıları şunlar için kullanılabilir: ​​

  • Yoğurt
  • Dondurma
  • Peynir
  • Fermente ürünler.

Müşteri örneği: Membran filtrasyonu ile beyaz suyun konsantrasyonu

İçme sütü üreten bir süt ürünleri üreticisinin beyaz suyu konsantre etmesi için membran filtrasyonu uygulamasına yardımcı olduk.

Bu süt ürünleri üreticisi farklı proseslerden günlük olarak yaklaşık 10.000 litre beyaz su topluyordu. Membran filtrasyonunu kullanan bu üretici, şu anda beyaz suyu konsantre ederek günde 2.200 litre süt üretebiliyor. Bu da süt ürün kaybını yılda 308.000 litre azalttı.

Süt ürünleri üreticisi ayrıca membran filtrasyonunu kullanarak günde 7.800 litre suyu geri kazanıyor. Bu su temizleme proseslerinde kullanılarak aynı miktarda kullanılması gereken temiz su ihtiyacını azaltıyor.

Toplamda, arıtma gereken atık su hacmi yılda 730.000 litre oranında azaltıldı. 

Kostik geri kazanımı

Gıda üreticileri, üretim tesislerini temizlemek için önemli miktarlarda genellikle tek kullanımlık kimyasal madde kullanır.

Kostik gibi kullanılmış kimyasalların filtrelenmesi %90'a kadar yeniden kullanım sağlayabilir. Bu da atık su hacmini, atık suyun pH nötralizasyonu ihtiyacını azaltır, harcanan kostikten tuz boşalmasını en aza indirir.

Kostiği tekrar kullanmak yalnızca atık su arıtımında maliyet tasarrufu sağlamaz. Aynı zamanda ısı da geri kazanılabilir. Kostik, temizlik sırasında ısıtılır ve kostiği sıcakken tekrar kullanmak istenen sıcaklığa erişmek için gereken enerjiden daha azının kullanılmasını sağlar.

Buna ek olarak, yeni kostik temizleme solüsyonları formülize etmeye duyulan ihtiyacın azalmasıyla su tüketimi de azalır.

Müşteri örneği: Evaporatörden kullanılan kostiğin membran filtrasyonu

Birkaç yıldır, bileşen üreten bir süt ürünleri tesisinde evaporatörlerde harcanan kostiğin tekrar kullanım için saflaştırılmasını sağlayan bir membran filtrasyonu sistemi çalıştırılıyordu. Ancak toplam tasarruf hiç hesaplanmamıştı.

Tetra Pak ile iş birliği içinde kimyasal, su ve enerjinin yıllık sağladığı potansiyel tasarrufu incelemek üzere bazı çözümler uygulamaya alındı. Membran filtrasyonu sistemi de daha ekonomik olacak şekilde optimize edildi.

Günümüzde daha az atık su oluşuyor, daha az kimyasal kullanılıyor ve daha çok enerji tasarrufu sağlanıyor. 2021'de toplam tasarruf 470.000 EUR olarak hesaplanırken optimize edilen filtrasyon sistemi, tanklar ve borular için geri ödeme süresinin 18 ay olduğu ölçüldü.

Şubat 2022'ye kadar o tarihteki enerji fiyatlarıyla yıllık tasarruf 733.333 EUR'a yükseldi.

Kaynak optimizasyonu değerlendirmesi

Tetra Pak, daha sürdürülebilir olmanıza yardımcı olacak bir değerlendirme sunar. Değerlendirme şunları içerir:

  • Potansiyel iyileştirmeleri değerlendirmek için bir fizibilite çalışması
  • Sahadaki mevcut uygulamalar ve üretim düzenine ilişkin bir değerlendirme
  • Yerel mevzuata uyumla ilgili destek
  • İyileştirme önerileri
  • Raporlama

Gıda güvenliği ve yerel mevzuat

Gıda prosesinde kaynakların geri kazanımı, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinin hayati bir yönü gıda güvenliğidir. Bazı ülkelerde bununla ilgili katı gereklilikler söz konusudur. Uzmanlığımız sayesinde, Tetra Pak'ta sunduğumuz sürdürülebilir ve kârlı proses çözümleri marka vaadimizle paralel gidiyor: İyi Olanı Korur.