2020-06-12

Filtrasyon Çözümleri'nin öncelikleri: yenilik, optimizasyon ve sürdürülebilirlik

Membran filtrasyonu alanında, süt ve bitki bazlı ürünlerdeki yeni çözümler devamlı olarak benzer özellikler göstermektedir.

Yeni ürün alanları

Süt ve gıda endüstrisi alanındaki müşterilerimiz, tüketicilerin yeni taleplerini karşılamak için hızlı, verimli ve en yüksek oranda hammadde kullanımıyla durmaksızın çalışmaktadır. Hızla büyüyen pazarlardan biri, özellikle özel niteliklere ve besinsel faydalara sahip olan ürünlerin revaçta olduğu Çin'de bebek mamaları için de kullanılan keçi ve koyun peynir altı suyu protein konsantresidir. Bu süt türlerinin sindirimi inek sütünden daha kolaydır ve anne sütüne daha yakın özelliklere sahiptir. Ayrıca, keçi sütündeki düşük laktoz içeriği de dikkat çekicidir. Peynir için aynı süt türlerinin standardizasyonu da büyüyen bir pazardır. Çok çeşitli bitki bazlı gıdalar için tahıl, yemiş, fasulye, bezelye vb. ürünlerden bitki proteinleri konsantrasyonu elde edilmesi, hızlıca büyümekte olan bir alandır.

Daha yüksek kuru madde içeriği

Peynir altı suyu ve sütten konsantre kuru madde elde edilmesi, devamlı olarak odaklanılan bir alandır. Bunun iki nedeni vardır; ilk olarak yüksek oranda katı madde içeriği üretim zincirinde bir sonraki aşama için nakliyeye ilişkin maliyetlerden ve ikinci olarak da toz halinde buharlaşma için harcanacak su ve enerjiden tasarruf sağlar.

Birkaç yıl içinde, Ters Ozmoz konsantrasyonu ile yaklaşık %45 oranında bir kuru madde içeriğine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu, ham maddeden daha fazla faydalanılarak verimlilik ve sürdürülebilirliği el ele ilerleteceği için filtrasyonu müşteriler için daha da ilginç bir teknoloji haline getirir.

Temiz etiketli birinci sınıf ürün olarak peynir altı suyu

Peynir altı suyundaki bakterilerin giderilmesiyle ortaya çıkan bakteriyel ve yağ açısından zengin WPC60 fraksiyonunun rafine edilmesi büyüyen bir pazardır, aynı zamanda peynir altı suyu proteinlerinin veya kazeinin daha fazla fraksiyonlarını da görebilmemiz mümkündür. Filtrasyona bir örnek olarak, devam formülü için alfa-laktalbumin ve beta-laktoglobulinin ayrılması verilebilir; zira bu durumda filtrasyon, diğer alternatiflere kıyasla daha az maliyetli bir çözümdür. 

Aynı zamanda, daha da temiz fraksiyonlamanın işletmelere yön veren en önemli taleplerden biri haline geldiği bu çağda, başka fraksiyonlama liderleri ile ortaklıklar yapıyoruz.

Kalsiyum giderimi

Kalsiyum giderimi, filtrasyon işleminin önemli bir parçasıdır. Kalsiyum içeriği, kuru madde konsantrasyonu için çok önemlidir. UF permeatından kalsiyum giderimi, yalnızca daha yüksek katı içerik elde etmekle kalmaz, aynı derece önemli şekilde kalsiyumun çözünür durumda kalmasını sağlamak için peynir altı suyunda asit dozlamasını önler. Böylece, peynir altı suyu birçok müşterinin istediği şekilde temiz etiketli olarak sınıflandırılabilir.

Ek olarak, laktoz tozu üretiminde kalsiyum giderimi, evaporatörün daha uzun bir üretim süresine sahip olduğu ve daha az temizlik gerektirdiği anlamına gelir.

Membranların yaşam boyu gelişimi

Hammaddelerden daha da fazla yararlanılmasını sağladığımız yeni membran türleri, geliştirilme aşamasında olup yakında hayata geçirilecektir. Ayrıca, polimer membranların ayrıştırılmasına ilişkin, membran tedarikçilerimizle birlikte çalışarak çözmeye uğraştığımız bir sorun mevcuttur. 

Seramik membranların ömrü yaklaşık 10 yıl iken, tipik olarak 1-3 yıl ömre sahip polimer membranların daha fazla değiştirilmesi gerekir.

Su ve güç tüketiminin azaltılması

Tetra Pak'ın yeni filtrasyon sistemleri, su ve güç tüketimini optimize etmektedir. Mevcut sistemler için, müşterilere enerji tasarrufu sağlayan yükseltmeler sunulur. Takviye pompalarının güç tüketimini önemli ölçüde azaltan VarioBoost yazılımı buna bir örnektir. Başka bir yazılım çözümü ise, yıkama sırasında su tüketimini %40'a kadar azaltan Green Flush'tır.

Özel su optimizasyon uzmanlarımız, maliyetli atık su olarak tahliye etmek yerine mümkün olduğunca fazla suyun geri dönüştürülmesini sağlamak için bir üretim incelemesi sunmaktadır. Su ile paralel hızda büyüyen veya birkaç senede büyüyecek olan bu iş alanı, gıda üretimini sürdürmek için en kritik kaynak haline gelmektedir.

Yemiş, tahıl, bitki bazlı içecek

Çok çeşitli bitki bazlı gıdalar için tahıl, yemiş, fasulye, bezelye vb. ürünlerden bitki proteinleri konsantrasyonu elde edilmesi, hızlıca büyümekte olan bir alandır.