Nasıl katkıda bulunuyoruz?

Güvenli, sürdürülebilir ve dayanıklı gıda sistemlerine geçişi sağlamak için gıda prosesi ve paketleme esastır1. Sektör olarak gıda değer zincirinde birlikte çalışmanın yanı sıra dünyanın gıda sistemlerini karbondan arındırmaya ve dönüştürmeye yardımcı olurken döngüselliğe katkı sağlayacak ve gıda paketlerinin geri dönüşümünü artıracak toplu eylemlerde bulunmamız gerekiyor.

Hedefimiz, sektörümüzde sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmektir. Bu, sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmak2 ve ürünlerimiz, servislerimiz ve eylemlerimizle olumlu bir etki3 oluşturmak anlamına gelir.

En fazla katkıda bulunabileceğimiz alanlarda nasıl eyleme geçtiğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla hikaye keşfetmek için bir odak alanı seçin

Gıda sistemleri

Protecting what matters
Find out how we're working towards the transition to secure, sustainable and resilient food systems.
Hikayelere gidin

Döngüsellik

Towards a circular future
Find out what we're doing to improve collection & recycling of beverage cartons.
Hikayelere gidin

İklim

Addressing the emissions
Find out what we're doing to contribute to lowering climate footprint across the entire value chain.
Hikayelere gidin

Doğa

Restoring nature
Find out how we are using renewable resources to protect and restore nature.
Hikayelere gidin

Sosyal sürdürülebilirlik

Empowering people
Find out what we’re doing to protect and empower people by respecting human rights throughout the value chain.
Hikayelere gidin

1Bu; güvenli, uygun fiyatlı ve besleyici gıdaya erişim sağlayan ve değer zincirimiz genelinde gıda kaybını ve gıda israfını en aza indiren güvenli, esnek ve sürdürülebilir gıda sistemlerine katkıda bulunma anlamına gelir.

2Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma olarak tanımlanır.
Kaynak: https://www.iisd.org/mission-and-goals/sustainable-development

3Pozitif etkiden kastımız, iş gücümüz, tedarik zincirimizdeki çalışanlar ve topluluklar; toplama ve geri dönüşümden sorumlu işçiler; değer zincirimizdeki iklim değişikliği, çalışma, ayrımcılık, tehlikeli çalışma koşulları ve sürdürülebilir gelir alanlarında net sıfıra geçiş ve benzeri konulardan etkilenen insanlar için daha iyi sonuçlara ulaşmaktır.