Amacımız doğrultusunda hareket ediyoruz

Sürdürülebilirlik yaklaşımımıza amacımız yön veriyor. Gıdaları her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirmeyi taahhüt ediyor ve iyi olanı, gıdayı, insanları ve gezegeni koruyacağımıza söz veriyoruz. Odak noktamız gıda sistemleri1, iklim, doğa, döngüsellik ve toplumsal sürdürülebilirlik alanlarını kapsıyor. 

Etkileri yalnızca kendi operasyonlarımızda değil, faaliyet gösterdiğimiz sistemlerde, tedarikçilerimizi, müşterilerimizin operasyonlarını ve paketlerimizin geri dönüşümünü de kapsayan tüm değer zincirimizde dikkate alıyoruz. Okul Beslenme Programları, döngüsel ekonomi taahhütlerimiz ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ile ilgili girişimlerimizle, kendi çalışanlarımızı korumak ve faaliyet gösterdiğimiz yerlerdeki yerel toplulukları desteklemek ve gezegenimizin geleceğini ve müşterilerimizin uzun vadeli başarısını korumaya yardımcı olmak için sürekli çalışıyoruz. 

Her gün güvenli, yenilikçi ve çevre açısından güvenilir ürünler sunmak için 160'tan fazla pazardaki yerel varlığımızla küresel erişimimizden ve ölçeğimizden faydalanıyoruz.

Arazi restorasyon girişiminde bitkileri sulayan bir kadın

Ele alınacak önemli konuları nasıl belirliyoruz?

Gıda prosesinin yanı sıra paketleme alanında iş yapan, dünyanın önde gelen gıda prosesi ve paketleme çözümleri şirketi olarak, sürdürülebilirliğe ilişkin ele almamız gereken birçok konu ve keşfedilmesi gereken fırsatlar var. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir parçası olarak, her iki yılda bir Küresel Raporlama Girişimi (GRI) önemlilik ilkesini uygulayarak önemlilik değerlendirmesi yaparız. Böylece, değişen sürdürülebilirlik önceliklerine ayak uydururuz ve müşterilerimiz, işimiz, toplumumuz ve çevre için en büyük olumlu etkiyi sağlayan alanlara odaklanmaya devam ederiz. Son önemlilik değerlendirmesi güncellememizi bağımsız bir ESG danışmanlık firması olan AccountAbility ile birlikte 2021 yılında gerçekleştirdik.  

Güncellemede, 14 konu, ele alınması gereken en önemli konular olarak belirlendi. Bunlar, Tetra Pak ve dış paydaşlar için ilgililik ve öncelik düzeyine göre önemli unsurları vurgulayan aşağıdaki matriste gösteriliyor. 2021 Önemlilik güncellemesi, Tetra Pak'ın GRI çerçevelerine uygun olan 2019 değerlendirmesine dayanır ve Tetra Pak'ın 2022 Sürdürülebilirlik Raporu için bir temel oluşturur.  

Önemlilik tablosu

Bu matris, Tetra Pak ve paydaşlarının ilgililik düzeyine göre en önemli unsurlarını, bunların öncelik düzeyini ve zamanlamasını gösterir (odaklanmaya devam edilecek/görünürlüğü artırılacak/yeni ve diğer geliştirilen yönler).

Ayrıca markanın her temel unsuruna (Gıda, İnsanlar ve Gezegen) en uygun SDG'leri atadık. SDG'lere odaklanmamız, 2004'te altına imza attığımız BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve 10 ilkesine ilişkin devam eden taahhüdümüzü esas alıyor. 

Ormandaki Asyalı kadın

Sürdürülebilirliği şirket stratejimize nasıl dahil ediyoruz? 

Sürdürülebilirlik, aynı zamanda firmamıza önümüzdeki on yılda rehberlik edecek olan 2030 için şirket stratejimizin dört temelinden birini oluşturuyor.​ Dahili sürdürülebilirlik dönüşümümüzün bir parçası olarak, tüm çalışanlarımızın sürdürülebilirliği daha iyi bir anlayış, yerine getirme ve etkiyle 'düşünebileceği ve soluyabileceği' bir kültür oluşturmak için gereken yeteneklere, proseslere, sistemlere, verilere ve işletmemizin dokuz biriminin tamamına entegre ediyoruz.  

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı nasıl doğruluyoruz?  

Doğrulama, sürdürülebilirliğe olan yaklaşımımız için çok önemlidir. Uygulamalarımız ve performansımız harici olarak doğrulanır, sera gazı emisyonu verilerimiz harici olarak denetlenir ve global web sitemizde yayımlanır. Sürdürülebilirlik Raporumuz, en yaygın kabul edilmiş uluslararası bağımsız sürdürülebilirlik raporlaması çerçevesi olan GRI Standartları Temel ilkelerinin önemlilik yaklaşımını izler.​ 

Ayrıca, bizlere sektörün de ötesine uzanan sürdürülebilirlik stratejisinin çeşitli yönleri hakkında tavsiyelerde bulunması amacıyla 2020 yılında kurulan bir Danışma Paneli'ne de sahibiz. Panel, dünyanın en sürdürülebilir gıda paketlerini4 oluşturma hedefimiz de dahil, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olacak öncü bir sürdürülebilirlik gündemini şekillendirmek için gereken deneyim ve uzmanlığa sahip olmalarına göre seçilen dört bağımsız dış danışmandan oluşuyor. 

Tetra Pak Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Adolfo Orive'den bir mesaj

"Mevcut değişim hızını daha sürdürülebilir bir yarına doğru artırmak için kolektif eylem, yenilikçi ürünler ve işletme modelleri ile geleneksel olmayan ortaklıklar gerekli olacak."

Sürdürülebilirlik için harekete geçmek

Döngüsellik, Biyolojik Çeşitlilik, Gıda ve İklime Genel Bakış

Doğayı seçin. Kartonu seçin.

Hedefimiz, sektörümüzde sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmektir. Sistemsel değişimi olanaklı kılmaya yönelik iş birliklerimizde bize rehberlik eden öncelikleri keşfedin.

Elinde top olan erkek öğrenci

Gıdayı İleriye Taşımak

Daha güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya oluşturmada üzerimize düşeni nasıl yerine getirebiliriz?3

1Ellen MacArthur Vakfı (2022), Circular Economy Introduction, Ellenmacarthurfoundation.org

2"Gıda sistemleri" terimi, gıda üretimi ve tüketimiyle ilişkili tüm unsurları ve faaliyetleri, bunların ekonomi, sağlık ve çevre alanındaki etkilerini ifade eder (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).

3Sürdürülebilir gıda sistemleri, gezegeni olumsuz etkilemeden gıdanın yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve tüketilmesi anlamına gelir. OECD'den alınmıştır. (2019). Accelerating Climate Action. Kaynak: OECD Kitaplığı.

4Bu, tamamıyla yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılıp sorumlu bir şekilde tedarik edildiği için gezegenimizin iklimini, kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliğini koruyup onarmaya destek olan; karbon nötr üretime ve dağıtıma katkıda bulunan; kullanışlı ve güvenli olduğu için esnek ve dirençli bir gıda sistemi kurmaya yardım eden, tamamen geri dönüştürülebilir kartonlar üretmek anlamına gelir.