Amacımız doğrultusunda hareket ediyoruz

Sürdürülebilirliğe yaklaşımımız, "Gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirmeyi taahhüt ediyor ve iyi olanı; yani gıdayı, insanları ve gezegeni koruyacağımıza söz veriyoruz" amacımızla şekillendirilmiştir.


Amacımız iş kararlarımıza yön verir, çalışanlarımızı birleştirir ve yeniliklerimizin arkasındaki itici güç olmaya devam eder. 2030 Stratejimiz; kalite, sürdürülebilirlik, entegrasyon ve optimizasyondan oluşan dört temel direğimiz ve inovasyonlarımız için vazgeçilmezdir.

Sürdürülebilirliğe yaklaşımımız; paydaşlarımızın beklentilerini ve sektörümüzle en alakalı olan çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularını dikkate alır. Sürdürülebilir yaklaşımımızın merkezinde, amacımızla uyumlu olan Tetra Pak'ın en çok katkı sağlayabildiği beş odak alanının birbirleriyle bağlantılarını ve birbirlerine bağımlılıklarını dikkate alırız: gıda sistemleri1, doğa, iklim, döngüsellik ve sosyal sürdürülebilirlik.

Tetra Pak'ta sürdürülebilirlik gündeminin şeması

Sürdürülebilirlik önceliklerimiz

Tetra Pak, beş odak alanımızla ilgili olarak izleme, yönetme ve raporlama taahhüdünü sürdürür. Bu açıklık ve şeffaflık taahhüdünün bir parçası olarak, bu konuları müşterilerimiz, şirketimiz, toplumumuz ve çevremiz için en alakalı şekilde ele aldığımızdan emin olmak amacıyla düzenli şekilde resmi, bağımsız önemlilik değerlendirmesi gerçekleştiririz. 2021'de, odaklanmamız gereken en önemli sürdürülebilirlik konularını belirlemek üzere önemlilik değerlendirmemizi güncellememiz konusunda bize destek olması için bağımsız bir ESG Danışmanlık firması olan Accountability ile anlaştık.

2021 Önemlilik Değerlendirmesi'nde şirketimiz için en önemli olarak tanımlanan konular, Tetra Pak ve dış paydaşlar için ilgililik ve öncelik düzeyine göre önemli unsurları vurgulayan aşağıdaki matriste gösteriliyor. 2021 Önemlilik güncellemesi, Tetra Pak'ın GRI Standartlarına uygun olan 2019 değerlendirmesine dayanır ve sürdürülebilirlik raporlamamızın temelini oluşturur.

Önemlilik tablosu

Bu matris, Tetra Pak ve paydaşlarının ilgililik düzeyine göre en önemli unsurlarını, bunların öncelik düzeyini ve zamanlamasını gösterir (odaklanmaya devam edilecek/görünürlüğü artırılacak/yeni ve diğer geliştirilen yönler).

Ayrıca markanın her temel unsuruna (Gıda, İnsanlar ve Gezegen) en uygun SDG'leri atadık. SKA'lara odaklanmamız, 2004'te altına imza attığımız BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve 10 ilkesine ilişkin devam eden taahhüdümüzü esas alıyor. 

Sürdürülebilirliği şirket stratejimize ve işimize nasıl dahil ediyoruz?

Sürdürülebilirlik, aynı zamanda firmamıza önümüzdeki on yılda rehberlik edecek olan 2030 için şirket stratejimizin dört temelinden birini oluşturuyor.​ Dahili sürdürülebilirlik dönüşümümüzün bir parçası olarak, tüm çalışanlarımızın daha iyi anlayışa, yerine getirmeye ve etkiye sahip olabileceği bir kültür oluşturmak için gereken yeteneklere, proseslere, sistemlere, verilere ve işletmemizin dokuz biriminin tamamına entegre ediyoruz.  Çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ilerlememizi sürekli olarak izliyoruz ve amaçlarımızla ve en iyi uygulamalarımız ve en güncel bilimle uyumlu olduklarından emin olmak için hedeflerimizi ve eylemlerimizi inceliyoruz.

Tetra Pak Sürdürülebilirlik Liderliği

Amaçlar, hedefler ve taahhütler de dahil olmak üzere Tetra Pak'ın genel sürdürülebilirlik yönüne, Tetra Pak Grubunun Sürdürülebilirlik ve İletişimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısının başkanlık ettiği Sürdürülebilirlik ve İletişim Liderlik Ekibi yön verir ve Tetra Pak'ın Başkanı ve CEO'sunun başkanlık ettiği Yönetici Liderlik Ekibi (ELT) yönetir.  

şirketin yapısının şeması

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı nasıl doğruluyoruz? 

Doğrulama, sürdürülebilirliğe olan yaklaşımımız için çok önemlidir. Uygulamalarımız ve performansımız harici olarak doğrulanır. Tetra Pak'ın kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyon verileri için, 2013'ten itibaren üçüncü bir taraftan sınırlı güvence alınır. Sürdürülebilirlik Raporumuz, sürdürülebilirlik raporlaması için uluslararası ölçüde en geniş kabul gören bağımsız bir çerçeve olan GRI Standartları ile uyumlu şekilde hazırlanmıştır.  Sera Gazı Envanteri raporumuzu ve 2022 Mali Yılı GRI İçerik Endeksimizi inceleyin.

Ayrıca, bizlere sektörün de ötesine uzanan sürdürülebilirlik stratejisinin çeşitli yönleri hakkında tavsiyelerde bulunması amacıyla 2020 yılında kurulan bir Danışma Paneli'ne de sahibiz. Panel, dünyanın en sürdürülebilir gıda paketini2 oluşturma hedefimiz de dahil, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olacak öncü bir sürdürülebilirlik gündemini şekillendirmek için gereken deneyim ve uzmanlığa sahip olmalarına göre seçilen dört bağımsız dış danışmandan oluşuyor.

Sürdürülebilirlik için harekete geçmek

Overview of Circularity, Biodiversity, Food and Climate

Doğayı seçin. Kartonu seçin.

Hedefimiz, sektörümüzde sürdürülebilirlik dönüşüme öncülük etmek. Sistemsel değişimi olanaklı kılmaya yönelik iş birliklerimizde bize rehberlik eden öncelikleri keşfedin.

Artistic illustration woman and people in various situations

Gıdayı İleriye Taşımak

Her yerde, herkesin çevreye zarar vermeden üretilen güvenli ve besleyici gıdaya erişebilmeye hakkı vardır. Eylemlerimiz, ürünlerimiz ve çözümlerimiz ile güvenli, sürdürülebilir ve dayanıklı gıda sistemlerine1 geçişi desteklemeye çalışıyoruz.

1"Gıda sistemleri" terimi, gıda üretimi ve tüketimiyle ilişkili tüm unsurları ve faaliyetleri, bunların ekonomi, sağlık ve çevre alanındaki etkilerini ifade eder (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).

2Bu, tamamıyla yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılıp sorumlu bir şekilde tedarik edildiği için gezegenimizin iklimini, kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliğini koruyup onarmaya destek olan; karbon nötr üretime ve dağıtıma katkıda bulunan; kullanışlı ve güvenli olduğu için esnek ve dirençli bir gıda sistemi kurmaya yardım eden, tamamen geri dönüştürülebilir kartonlar üretmek anlamına gelir.