Çalışanlarımızı geliştirmek

Çeşitli heyecan verici hedefler

Gıdaları, insanları ve gezegenimizi koruma taahhüdümüz işimizin her yönünü kapsıyor. Çalışanlarımızın gelişimine işe aldığımız andan emekli olana kadar yatırım yapmanın yalnızca başarılı olmaları açısından değil, kurumumuzun başarıya ulaşması açısından da önemli olduğuna kesinlikle inanıyoruz.

Öğrenme yoluyla gelişme

Liderlik becerileri ve teknik yeterlilikler oluşturarak çalışanlarımızı stratejik hedeflerimize anlamlı katkılarda bulunacak ve yaşadığımız dünyaya pozitif etkiler sağlayacak şekilde güçlendiriyoruz.

 

Yetkinlikler oluşturmak ve sürekli öğrenme ve gelişim kültürünü teşvik etmek temel prensiplerimiz arasında yer alıyor. Bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ederek, yetkinliğin değerli görüldüğü, kabul edildiği ve ödüllendirildiği bir ortam oluşturuyoruz. Çalışanlarımız, kurumsal stratejimize katkı sağlarken, kişisel hedefleriyle uyumlu sürekli büyüme fırsatları bulabiliyorlar.

Laboratuvardaki iki kadın uzman

Başarıya yönelik değerlendirmeler ve teşvikler

Yetkinliği geliştirmenin bir öncelik olarak kalmasını sağlamak için düzenli performans değerlendirmeleri yapmak, şirket geneli inceleme süreçlerimizin vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor1. Başarıların tanınması ve kutlanmasının önemine inanıyoruz , geri dönüşüm oranları ve sera gazı emisyonları gibi çevresel hedefler de dahil olmak üzere, hedeflerine ulaşabilen çalışanlara finansal teşvikler sunuluyor. Bireysel performansı sürdürülebilirlik hedefleriyle ilişkilendirerek, çalışanları çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik çabalarına aktif olarak katkıda bulunmaya teşvik ediyoruz.

Çalışan ve birlikte bir tablete bakan mühendisler

İşlevler arası yetkinlikleri genişletmek

Çalışanlarımızın çeşitli kurumsal işlevler genelinde yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmaya kararlıyız. Müşteri anlayışını derinleştirmekten etkili liderliği geliştirmeye kadar, günümüzün dinamik iş dünyasında başarı için önemli olan becerileri geliştirme fırsatları sunuluyor.

Servis mühendisi

12022'de çalışanların %98'i düzenli performans değerlendirmesine tabi tutuldu