Gıdaları, insanları ve gezegenimizi koruma taahhüdümüz işimizin her yönünü kapsıyor. Her çalışanın stratejimizi uygulama esnasında üzerine düşen görevi yerine getirdiğine kesinlikle inanıyoruz. Bu nedenle, işe alımdan emekliliğe kadar liderlik ve teknik yetkinliklere yaptığımız yatırımları, bizimle birlikte yürütülen verimli kariyerleri destekledikleri için işimizin başarısına yapılan yatırımlar olarak görüyoruz.

En iyi yetenekleri elimizde tutmak için rekabetçi ücret ve yan haklar paketleri1, kariyer gelişimi fırsatları ve destekleyici ve kapsayıcı bir iş ortamı sunuyoruz.

Öğrenme yoluyla gelişme

Liderlik becerilerini ve teknik yetkinlikleri geliştirerek, çalışanlarımızı stratejik hedeflerimize anlamlı katkılarda bulunmaları ve yaşadığımız dünyaya olumlu etkiler sağlamaları için güçlendiriyoruz.

 

Yetkinlikler oluşturmak ve sürekli öğrenme ve gelişim kültürünü teşvik etmek temel prensiplerimiz arasında yer alıyor. Bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ederek, yetkinliğin değerli görüldüğü, kabul edildiği ve ödüllendirildiği bir ortam oluşturuyoruz. Çalışanlarımız, kurumsal stratejimize katkı sağlarken, kişisel hedefleriyle uyumlu sürekli büyüme fırsatları bulabiliyorlar.

Laboratuvardaki iki kadın uzman

Başarıya yönelik değerlendirmeler ve teşvikler

Yetkinliği geliştirmenin bir öncelik olarak kalmasını sağlamak için düzenli performans değerlendirmeleri yapmak, şirket genelindeki inceleme süreçlerimizin vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor2.
Başarıların tanınması ve kutlanmasının önemine inanıyoruz, geri dönüşüm oranları ve sera gazı emisyonları gibi çevresel hedefler de dahil olmak üzere, hedeflerine ulaşabilen çalışanlara finansal teşvikler sunuluyor. Bireysel performansı sürdürülebilirlik hedefleriyle ilişkilendirerek, çalışanları çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik çabalarına aktif olarak katkıda bulunmaya teşvik ediyoruz.

Çalışan ve birlikte bir tablete bakan mühendisler

İşlevler arası yetkinlikleri genişletmek

Çalışanlarımızın çeşitli kurumsal işlevler genelinde yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmaya kararlıyız. Müşteri anlayışını derinleştirmekten etkili liderliği geliştirmeye kadar, günümüzün dinamik iş dünyasında başarı için önemli olan becerileri geliştirme fırsatları sağlanıyor.

İşletme genelinde öğrenmenin yanı sıra bilgi ve deneyim paylaşma kültürünü teşvik ederek yetkinliğin saygı gördüğü, tanındığı ve ödüllendirildiği bir kültür oluşturuyoruz.

Servis mühendisi

Çalışanlardan geri bildirim toplamak ve bunlar üzerine harekete geçmek

Düzenli olarak çalışanlarımızın katılımını ölçüyoruz ve birçok konuda geri bildirimler topluyoruz. Örneğin, iki yılda bir geniş ölçekli çalışan katılımı anketi düzenliyoruz. Bu anket, çalışanların şirketin farklı katılım faktörlerinde ne kadar iyi performans gösterdiğini değerlendirmesine olanak tanıyor. Geniş ölçekli ankete tamamlayıcı olarak, çalışanlara kurumsal değişiklikler veya büyük ölçekli anketin bulgularına yönelik takip gibi belirli konularda geri bildirimde bulunma fırsatı sağlamak için iki yılda bir Çalışan Katılımı Değerlendirme anketleri düzenliyoruz.

Laboratuvarda konuşan üç çalışan

İş yerinde sağlık ve güvenlik kültürü

İş gücümüzün sağlığına, güvenliğine ve refahına nasıl öncelik verdiğimizi keşfedin. Güvenli çalışma koşulları oluşturmaya yönelik sağlık ve güvenlik kültürümüzü keşfedin.

Teknik merkezde eğitim gören kişiler

Sağlık ve güvenliğe odaklanarak iş yeri güvenliğini sağlamak

Güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlamaya yönelik bağlılığımızı keşfedin. Riskleri nasıl azalttığımızı ve operasyonlarımızın güvenliğinde mükemmeliyeti nasıl sağladığımızı öğrenin.

Bize ulaşın

iPad tutan eller

Sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik etmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.

İletişim kurma amacı

Bir veya daha fazla seçenek belirtin
  • 1
  • 2
  • 3

Adım 1 / 3

Bize ulaşın

Özet

İletişim kurma amacı

İletişim bilgileri

Adınızı girin
Soyadınızı girin
Lütfen bir ülke/bölge seçin
  • 1
  • 2
  • 3

Adım 2 / 3

Bize ulaşın

Özet

İletişim kurma amacı
Ad
Soyad
E-posta
Ülke/Konum
Bir hata oluştu. Lütfen yeniden deneyin.

Size nasıl yardımcı olabilirim?

Bu alanı doldurun

Bu formu göndererek Tetra Pak'ın gizlilik politikasını okuduğunuzu ve onayladığınızı onaylamış olursunuz.

  • 1
  • 2
  • 3

Adım 3 / 3

1Çalışanlarımızın büyük kısmı, yasal haklarına ek olarak çeşitli yan haklar alıyor: kaza, ölüm ve maluliyet teminatı, 2 x Yıllık Baz maaş küresel standardı, her ülkenin pazar ortalamalarına bağlı olarak sağlık ve emeklilik planları, yaygın olan pazarlarda uzun süreli hizmet ödülleri, yasal olarak gerekli kıdem tazminat ödemelerinin yanı sıra dünya geneliyle tutarlı yeniden işe yerleştirme dahil ekstra yan haklar.

2de çalışanların %98'i düzenli performans değerlendirmesine tabi tutuldu.