Sağlık ve güvenlik kültürü

Güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlamak

Operasyonel çalışmalarımızın doğası ve çalışanlarımızın birlikte çalıştığı ekipmanlar, makine güvenliği, yüksekte çalışma, forkliftler, kesme ve kaynak yapma dahil olmak üzere güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Bu riskleri azaltmak amacıyla bir güvenlik kültürü oluşturmak için çok çalışıyoruz.

Güvenlikte mükemmelliğe ulaşmak

Çalışanlarımızın refahına öncelik vererek proaktif risk yönetimini destekleyen güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (GRC) sürecimiz yıllık net çıktılar ve liderlik onay adımları sağlıyor. Örneğin Tetra Pak genelinde riskler değerlendiriliyor, dahili kontroller yıllık olarak öz değerlendirme raporuyla gerçekleştiriliyor ve iç denetimler kurumsal yönetişim faaliyetleri konusunda güvence sağlıyor.

 

2022'de küresel tesislerimizde sıfır ölüm ile kayda değer bir kilometre taşına ulaştık ve yalnızca bir adet ciddi sonuçlara yol açan olay yaşadık. İyileştirmeler yapmak ve tekrarını önlemek için ayrıntılı eylem planları geliştirdiğimiz bu olaylar değişim için katalizör görevi görüyor.

Kaza bilgi grafiği

Sürekli ilerleme ve kazalarda azalma

İş sağlığı ve güvenliğini (OHS) geliştirme çalışmalarımız, 2021'e kıyasla Toplam Kaydedilebilir Kaza Oranımızda %19 düşüşe katkı sağladı1. Bu olumlu eğilim, 2020'deki ilerlememize dayanarak iş gücümüzün refahına olan olağanüstü bağlılığımızı gösteriyor.

Malzemeleri paketleyen bir adam

OHS yetkinliğine yönelik yenilikçi çözümler

Güvenlik konusunda süregelen taahhüdümüzün bir parçası olarak, çalışanlarımıza ve taşeron işçilerimize kapsamlı destek sağlayan küresel bir yazılım platformu olan My OHS'yi uygulamaya aldık. Buna ek olarak riskli pozisyonlarda OHS yetkinliğini daha fazla artırmak için sanal bir kurs başlattık ve ekibimizi güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gereken bilgi ve becerilerle donattık.

Teknik merkezde eğitim gören dört kişi

Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Mali Yılı

Sürdürülebilirlik Raporumuz, en çok katkı sağlayabileceğimiz beş alanda sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etme hedefimizin kapsamlı bir tablosunu sunar: gıda sistemleri, döngüsellik, iklim, doğa ve sosyal sürdürülebilirlik.

1Veriler hem çalışanları hem de Tetra Pak'ın kontrolü altındaki bir iş yerinde bulunan ama çalışan olmayan kişileri kapsar.