Atık toplayıcılar, paketlerin toplanmasında temel bir rol oynayabilir. Çalışmaları, kullanılmış içecek kartonlarının değerli kaynaklara dönüştürülmesine katkı sağlar. Geri dönüşüm değer zincirimiz boyunca onlar için güvenli ve insana yakışır çalışma koşulları sağlamaya kararlıyız.

Atık işçilerinin refahına öncelik vermek neden önemli?

Çevresel sürdürülebilirliğin oldukça önemli olduğu günümüz dünyasında paketlemenin toplanması ve geri dönüştürülmesinde çalışan işçiler, sürdürülebilir bir gelecek1 sağlamada önemli bir rol oynar. Ancak atık işçileri genellikle önemli zorluklarla ve hassas durumlarla karşılaşır. Bu nedenle işçilere güvenli ve insani çalışma koşulları sağlayarak güvenliklerine ve refahlarına öncelik vermek gerekir. Atık işçilerinin haklarına saygı duyarak yalnızca toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm kapasitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iyi olanı yani gıdayı, insanları ve gezegeni koruma taahhüdümüzü de yerine getiriyoruz.

Dışarıda oturan bir kadın

Kayıt dışı çalışan atık toplayıcılarına yönelik eylem planı geliştirmek

Toplama ve geri dönüşüm değer zincirimizin haritasını çıkardık ve insanlara yönelik riskleri değerlendirdik. Bir sonraki adım olarak, pilot ülkelerde, kayıt dışı atık toplama işçileriyle etkileşim de dahil olmak üzere, pazara özel eylem planları geliştireceğiz.

Toplama ve geri dönüşüm işçilerinin haklarına saygı duyarak, gelirlerini ve geçim kaynaklarını iyileştirmeye yardımcı olmayı, yüksek riskli ortamlarda onları korumayı, toplama ve geri dönüşüm sistemlerinin geleceğinde onlara söz hakkı tanımayı hedefliyoruz. Toplama sistemlerindeki kayıt dışı atık toplayıcıların insani koşullarda çalışıp yaşayabildiği bir ortam oluşturmak için şu anda paydaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz.

Paketleme toplama ve geri dönüşümünde çalışan işçilerin haklarına saygı duymak


Geri dönüşümcüler, yerel yetkililer ve müşterilerle çalışarak bu kişilere etkili toplama ve ayrıştırma sistemleri hakkında tavsiye veren ve geri dönüşüm değer zincirindeki sektörel ortaklarla yatırım yapan özel bir uzman ekibiyle toplama ve geri dönüşüm sektörünü hızlandırmak ve dönüştürmek amacıyla yerel olarak çalışıyoruz. Bu çabanın bir parçası olarak, geri dönüşüm değer zinciri genelindeki çalışanlar için güvenli ve insani çalışma koşulları geliştirmenin yollarını arıyoruz.
 

1Sürdürülebilir gelecek, ekonomik gelişmenin yanı sıra çevresel kaygıları da dikkate alan tümleşik bir yaklaşım gerektiren kalkınmayı ifade eder. Kaynak: un.org/en/academic-impact/sustainability