Öncü yeni fikirler

Tetra Classic® Aseptik kartonun 1961'de piyasaya sürülmesinden beri gıdayı zararlı bakterilerden koruyan yüzlerce yeni paketleme çözümü geliştirdik. 2001'de Tetra Recart®, geleneksel olarak konserve kutularda sunulan doğranmış domates, fasulye ve çorbalar gibi gıdaları piyasada karton içinde paketleyen ilk paket olmuştur.


Ayrıca meyve suyu pastörizasyonu ve ultra yüksek ısıl işlem gibi gıda güvenliği teknolojilerinde de öncüyüz. Dünya genelindeki müşterilerimizin zorlayıcı pazar koşullarına ve tüketici taleplerine yanıt vermesine yardımcı olmak için sürekli olarak yeni yollar buluyoruz.

Güven ve izlenebilirlik

İzlenebilirlik, üreticiler ve tüketiciler için gıda güvenliğini göstermede gittikçe artan bir oranda önemli hale gelmektedir.


Gıda Güvenliği İlkemiz, gıda prosesi ve paketleme değer zincirinin genelinde en yüksek güvenlik standartlarını sürdürmek ve tam ürün izlenebilirliğine ulaşmak için bizi taahhüt altına sokmaktadır. Bu taahhüdümüzü farklı şekillerde destekliyoruz; bunlara, süt ürünleri üretim hattındaki her bir üniteden gelen bilgileri tam ve kesintisiz bir şekilde entegre eden, fabrika geneline yayılmış bir kontrol sisteminin Tetra Pak® PlantMaster gibi otomasyon çözümleri geliştirilmesi ve Tetra Pak® Bağlanabilir Paketi geliştirme çalışmalarımız da dahildir.

Çin'deki okullarda süt güvenliğinde standartlar oluşturmak

Tetra Pak, Çin'deki Okul Sütü Programı'na bağlı okullarda süt güvenliğini iyileştirmeye yönelik bir işbirliği girişiminin parçasıdır. Besleyici ve güvenli süt hakkındaki bilgileri dünyanın en kalabalık ülkesinde adım adım yaygınlaştırmaya yardım edebiliriz.