Ürünlerimizin çevresel etkisini anlamak

Kullanım süresi değerlendirmeleri (LCA'lar), ham maddelerin elde edilmesinden işlenmesine, imalatına, dağıtımına, kullanım ömrü sonu işlemine ve emisyonlarına kadar ömrünün tüm aşamalarına ilişkin çevresel performansını analiz eden bilimsel çalışmalardır.

Bu çalışmalar içecek kartonlarının çevresel etkisine yönelik temel faktörleri ortaya çıkarıyor ve ürün portföyümüz dahilinde ve dışında karşılaştırmalar yapılmasını sağlıyor.

Tetra Pak, 1980'lerden beri Kullanım Süresi Değerlendirmesi çalışmaları yaptırıyor1 ve yayımlıyor. Bu sayfada toplanmış olan tüm çalışmalar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiş ve ISO 14040 ve 14044'e uyumlu olarak eleştirel bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışmaları ürünlerimizin çevresel performansını anlamak, iyileştirmek ve bunları bildirmek amacıyla kullanıyoruz.

İçecek kartonunun çevresel performansı

İçecek kartonlarının çevresel etkisi, genellikle kullanılan ham maddeler ve bunların içecek kartonunun kullanım süresi sonunda bertaraf edilmesi veya daha fazla kullanımı ile belirleniyor. Kullanım Süresi Değerlendirmelerinden elde edilen önemli bir bulgu, içecek kartonlarında yenilenebilen malzeme içeriğini artırmanın iklim etkisini azalttığıdır. Örneğin, kartona yüksek oranda kağıt ve bitki bazlı polimerler eklendiğinde bu karton daha düşük bir çevresel etkiye sahip olabilir.

Bitki bazlı içecek kartonlarının standart içecek kartonlarına göre daha düşük iklim değişikliği etkileri gösterdiğini ortaya koyan çeşitli Kullanım Süresi Değerlendirmelerinin meta çalışmasının (2021) özetini okuyun.

Karşılaştırmalı içecek kartonları çalışmaları

Bazı Kullanım Süresi Değerlendirmeleri, aynı görev (ör. söz konusu içecekten 1000 l paketlenmesi) için kullanılan farklı alternatiflerin çevresel performansını karşılaştırmak üzere tasarlanmıştır. Bu tür karşılaştırmalı çalışmalardan elde edilen önemli bulgulardan biri, içecek kartonlarının farklı bölgelerde ve yiyecek-içecek segmentlerinde, pazardaki mevcut alternatif paketleme seçeneklerine kıyasla daha düşük çevresel etkilere sahip olduğudur.

 

Örneğin, Avrupa'da yapılan bir meta çalışmada 16 ülke düzeyindeki çalışmanın sonuçları sentezlenmiştir. Süt ürünleri ve meyve suyu, nektar ve gazsız içecek (JNSD) paketleme segmentlerinde içecek kartonları, analiz edilen alternatiflere kıyasla devamlı olarak düşük iklim etkisi göstermiştir.

Çimlerde karton

İçecek Kartonları ve Çevre Birliği (ACE) ise içecek kartonlarının içecek kartonlarının PET, cam ve depozitolu cam şişelerle karşılaştırıldığı ayrı bir meta çalışma yaptırdı. Bu çalışmanın sonuçları, bu alternatif ambalaj malzemelerine kıyasla içecek kartonlarının daha düşük çevresel etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

Kullanım Süresi Değerlendirmelerindeki sonuçlar, içecek kartonlarının karşılaştırıldığı diğer alternatiflere kıyasla düşük iklim etkisine sahip olduğunu gösterirken aynı zamanda daha fazla iyileştirme yapabileceğimiz alanları da ortaya koyuyor.

Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Ürün karbon ayak izi

Şirketimizde ve değer zincirimiz genelinde içecek kartonlarının iklim performansına özel bir önem verildiği için, Kullanım Süresi Değerlendirmeleri kullanımımızı bir Ürün Karbon Ayak İzi hesaplama modeliyle destekliyoruz.


Ürün CO2 modelimiz, Carbon Trust'tan PAS 2050'ye uyumlu bir şekilde karbon ayak izi oluşturabildiğini onaylayan bir sertifika almıştır: 2011, ISO 14044:2006 ve ISO 14067:2018. Ürün CO2 modeli, farklı içecek kartonlarının karbon ayak izini hesaplamak için kullanılıyor. Seçili paketlerin bu tür ayak izi verileri ProductXplorer platformumuzda yer alıyor ve bu veriler karar alma, çevresel rapor ve iletişim süreçlerinde bilgi sağlamak için müşteri talebi üzerine paylaşılıyor.

Kullanım süresi değerlendirmesi (LCA) kataloğu

*Kullanım Süresi Değerlendirmesi iklim destekleri 2020 Kullanım Süresi Değerlendirmesi Avrupa çalışmasını temel alır ancak yerel koşullara bağlı olarak çeşitli içecek kartonlarını ve alternatif paketlemeleri değerlendirir. Bu destekler, sadece iklim etkisine odaklanır ve diğer tüm çevresel etkilerin değerlendirilmesi Avrupa başlangıç çalışmasına dayanır.

1Kullanım Süresi Değerlendirmesi, gerçekleştirildiği pazarlara ve koşullara özeldir. Bu, sonuçların evrensel kabul görmediği ve orijinal çalışma kapsamının ötesine genişletilemeyeceği anlamına gelir.