Gıda. İnsan. Gezegen.

Tetra Pak'ta, sürdürülebilirlik yaklaşımımız marka vaadimizle şekillenir: İYİ OLANI KORUR. Gıdaları, insanları ve gezegenimizi koruma taahhüdünde bulunarak bu vaadimizi hayata geçiririz.

İyi yönetişim

Tetra Pak olarak, iyi yönetişimi iyi işle bir tutarız. Doğru olanı yaparak iyi bir iş çıkarırız. İyi kurumsal yönetişimin, sürdürülebilir ve ticari olarak başarılı işletmenin temel prensibi olduğuna inanıyoruz ve bu, aşağıdaki marka vaadimizin dayanağıdır: İYİ OLANI KORUR ve tüm paydaş ilişkilerinin özünde bulunur.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

BM Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerini (SDG'ler) desteklemeyi ve bu hedeflere ulaşmayı taahhüt ettik. İşimizle en bağlantılı Hedeflere odaklandık, çünkü en büyük etkiyi bu alanlarda yapabiliriz. Üç temel unsurumuz olan Gıda, İnsan ve Gezegen açısından; yoksulluğu ortadan kaldırmaya yardımcı olmak, eğitim ve sağlık sonuçlarını iyileştirmek, daha iyi işler yaratmak ve temel çevresel sorunları çözmek için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı geliştirmek

Paydaş beklentileri, önemliliğe ilişkin konular ve daha geniş toplumsal ve çevresel eğilimlere ilişkin derinlemesine kavrayışımızla, karşı karşıya olduğumuz en önemli ve etkili zorluklarla en iyi şekilde başa çıkmak için sürdürülebilirlik yaklaşımımızı geliştirmeye devam ediyoruz.

Paydaş katılımı

Paydaşlarımız, işimizden etkilenen veya işimizi etkileyenlerdir. Etkilerimizi azaltmak ve işimizi daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir hale getirmek üzere daha iyi yollar bulmak için bu gruplarla aktif şekilde bağlantı kuruyoruz. Görüşlerinden bazılarını dinlemek için raporu okuyun veya podcast'lerimizi dinleyin.