CEO MEKTUBU

Adolfo Orive, 2021 Sürdürülebilirlik Raporumuzun giriş konuşmasında "Güçlü bir sürdürülebilirlik temeli ve sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmek için cesur hedeflerle, iyi olanı; gıdayı, insanları, gezegeni, koruyan sürdürülebilir bir geleceğe öncülük etmeye devam edeceğiz." diyor.
Adolfo Orive

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sürdürülebilir dönüşüm için yenilik yapma​

2020'de, hastalık dünyaya yayılırken dünya için COVID-19'e nasıl yanıt verileceği konusunda muazzam bir zorluk ortaya çıktı. Küresel eylem, enerjik bir politik tepkiden işletme süreçlerini organize etmenin yeni yollarına, hatta bizi ve ailelerimizi güvende tutmak ve zihinsel sağlığımızı korumak için günlük rutinlerimizi değiştirmeye kadar birçok düzeyde bilime dayalı yeniliği kapsadı. Pandemi, gezegenin, toplumun ve ekonominin tecrit altında nasıl hayatta kalamayacağını açıkça göstererek operasyonlarımız üzerinde derin bir etki yarattı. Bu aciliyet, yenilikleri hızlandırmak için fırsatlar yarattı, bize ve müşterilerimizin gıda sistemindeki şoku kontrol altına almasına yardımcı oldu. Ayrıca şirket olarak amacımızı güçlendirdi: Gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. İyi olanı, yani gıdayı, insanları ve gezegeni koruyacağımıza söz veriyoruz.

Devam eden kriz boyunca, temel önceliklere odaklandık: Bizim, müşterilerimizin, paydaşlarımızın çalışanları dahil olmak üzere insanları korumak ve müşterilerimizin sürekli gıda tedariğini sürdürmelerine; güvenli, besin değeri yüksek, lezzetli gıdaya erişimi genişletmelerine yardımcı olarak gıdayı korumak. Yalnızca 2020'de 77 milyar litreden fazla ürün Tetra Pak paketlerinde satıldı. 

Pandemi, açlıktaki küresel artış karşısında gıdaya erişim sağlamak da dahil olmak üzere gıda sistemlerimizdeki esnekliğe olan ihtiyacı hatırlattı. Paketleme çözümlerimiz ve ayrıca proses, servis yeteneklerimizin bu sorunları ele almak için kritik öneme sahip olduğunu kanıtladı. Örneğin, Arnavutluk ve Senegal'daki girişimler de dahil olmak üzere, Süt Ürünleri Merkezi girişimlerimizi genişleterek %98'i küçük toprak sahibi olan 39.806 çiftçiye destek sağladık. Ek olarak, proses portföyümüz gıda israfını önlemek için optimize edildi ve beyaz peynir için ilk eksiksiz proses hattımızı piyasaya sürdük.

Beslenmede yenilik de önem taşıyordu. Asya'daki bir müşteriyle, soya fasulyesinden arta kalan ve yüksek lifli soya sütü içeceklerine eklenerek boşa gidebilecek bir posa olan istenmeyen okarayı yakalayabilecek yepyeni bir soya fasulyesi prosesi çözümü geliştirmek için çalıştık. Ürün raf ömrünü uzatmak ve israfı azaltmak için yeni dijital teknolojiler ve hizmetlerden yararlandık. Kriz sırasında gıda tedariğinin sürekliliğini sağlamak için müşterilerimizle güçlerimizi birleştirmenin yanı sıra 64 milyon çocuğun pandemiye rağmen okullarda süt veya besleyici içecek edinmesine yardımcı olmak için ortaklıklarımızı güçlendirdik.

Aynı zamanda, yenilenebilir ve karbon nötr olan dünyanın en sürdürülebilir gıda paketinin geliştirilmesini ilerleterek geçen yıl boyunca gezegeni nasıl koruyacağımız konusunda ilerleme kaydetmeye devam ettik.

Daha fazla ortaklık daha hızlı çözümler anlamına geldiği için 2020'de bu hedefi gerçekleştirmek adına hem yatırımları hem de iş birliklerini önemli ölçüde artırdık. İş birliği içinde hareketten ders alarak eksiksiz bir kullanım süresi yaklaşımını benimsiyoruz. Bu, iş birliğine dayalı yenilik için dört açık alan anlamına geliyor: Yenilenebilir malzemelerin kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve bunları biyolojik çeşitliliği koruyacak şekilde sorumlu bir şekilde dışarıdan tedarik etmek; kendi operasyonlarımızın karbon etkisini ve değer zincirimizin yarattığı etkiyi en aza indirgemek; gıda israfının azaltılmasına katkıda bulunurken güvenli gıdaya daha fazla erişimi sağlamak ve sürdürülebilir geri dönüşüm değer zincirleri geliştirmek için aktif bir gündem oluşturmak.

Yenilenebilirlik ve karbondan arındırma malzemeleri 

Dünyanın en sürdürülebilir gıda paketini hayata geçirmek birkaç atılım gerektiriyor ve zorlu gereksinimlere rağmen karbondan arındırma yol haritamızda önemli ilerleme kaydettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Tamamen bitki bazlı yenilenebilir malzemelerden yapılmış bir ambalajı piyasaya süren dünyada ilk biz olduk ve 2020'de bu karton ambalajlardan 1 milyardan fazla sattık. Ayrıca, 2011 yılında sıvı gıda endüstrisine tanıttığımızdan bu yana, bitki bazlı polimerlerden yapılmış 12 milyardan fazla öncü kapaklarımızdan ürettik ve bu süreçte 300.000 tondan fazla CO2 emisyonu tasarrufu sağladık. Yeni bağlı kapak portföyümüz de bitki bazlı bir seçenek olarak sunulacak ve bu şekilde çöp miktarı en aza indirilirken paketin yenilenebilir içeriği artırılacaktır.

Birinci nesil folyosuz paketleme çözümümüz artık süpermarket raflarında. Koruyucu alüminyum katman, karbon ayak izini neredeyse %25 azaltan, çevreye daha duyarlı bir polimer filmle değiştirildi. Bunu sağlayan üretim ve proses teknolojileri, önemli ölçüde artan yenilenebilir ve lif içerik ile gelecekteki gelişmelerin önünü açacaktır. 

Birbirine bağlı dünyamızı korumanın başka bir önemli etkeni de biyoçeşitliliği korumaktır. Bunu, malzemelerin duyarlı dış tedariğini sağlayarak gerçekleştiriyoruz. 2007'de sıvı gıda kartonu endüstrisi için FSC™ (Forest Stewardship Council™) sertifikasyon sistemine öncülük ettik. 2020'de bitmiş ambalaj malzememizin %100'ünü FSC™ sertifikalı olarak müşterilerimize sunma ihtimalini gerçekleştirdik. Bu, endüstrideki ilk tamamen izlenebilir bitki bazlı polimer sertifikası olan Bonuscro'nun da dahil olduğu gönüllü sertifika standartlarımızı daha da güçlendirdi. 

Sorumlu dış tedarik şeffaf ve bilimsel raporlama ile paralel olması gerektiği için EcoVadis ve CDP gibi lider sürdürülebilirlik değerlendirme platformlarıyla birlikte çalışıyoruz. 2020'de, iklim ve ormanlar için olağanüstü bir "A" puanı alarak CDP liderlik grubuna arka arkaya beş yıl boyunca dahil edilen tek karton paketleme şirketi olduk.

Değer zincirini karbondan arındırma 

Paketleme portföyü geliştirmemizle paralel olarak, ham madde tedariğinden paketlemenin ömür sonuna kadar değer zincirimizde emisyonları en aza indiriyoruz. İş büyümesine rağmen emisyonlarımızı 2010 seviyelerinde sınırlama hedefimizi aşarak, hatta toplam emisyonları %19 oranında azaltarak 2020 iklim hedefimizi başarıyla gerçekleştirdik.

Şimdi bundan bile daha iddialı bir hedef için çalışıyoruz: 2030 yılına kadar kendi operasyonlarımızda net sıfır sera gazı (GHG) emisyonuna ulaşmak ve 2050 yılına kadar değer zincirinde net sıfıra ulaşmayı hedeflemek. Ayrıca net bir ölçüm yapmadan eyleme geçmenin yeterli olmadığına inanıyoruz. COVID-19'a etkili bir şekilde yanıt vermemize yardımcı olması için verileri kullandığımız gibi, sürdürülebilirlik konularını ele almamıza da yardımcı olması için bilimi kullanmalıyız. Gıda paketleme endüstrisinde, iklim etkisi azaltma hedeflerimizi Bilimsel Hedefler girişimi (SBTi) tarafından 2017'de onaylatan ilk şirket olarak, 2030 için emisyon azaltma hedeflerini kapsam 1, 2 ve 3'te 1,5 °C'ye uygun olarak belirledik. İklim değişikliğinin en zararlı etkilerini önlemek için yapılması gerekenler için en güncel iklim biliminin bize söylediği şey budur.

Gıda israfını azaltırken güvenli gıdaya erişimi genişletmek 

Pandemi küresel gıda sistemimizin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya çıkardı. Yiyecekleri ihtiyaç duyulan yere, gerektiği zaman ulaştırmanın önemi ve yüksek performanslı paketleme ve prosesin bunu başarma konusunda oynadığı önemli rol, hiç bu kadar belirgin olmamıştı. Bunun gelecekte yalnızca artacağını tahmin ediyoruz ve dünyanın artan nüfusunun güvenli, besleyici gıdaya erişmesini sağlamaya çalışacağız.

İklimle ilgili acil durum konusundaki farkındalık son yıllarda hızla artsa da, birçok insan hala çevreyi korumanın ve güvenli gıdaya erişimin genişletilmesinin öncelikler olarak nasıl iç içe geçtiğini kavrayamıyor. Basit gerçek şudur: İkisini de birlikte gerçekleştirmeliyiz. Küresel gıda tedarik zinciri sistemi, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte birinden sorumludur1. Ayrıca, üretilen tüm gıdaların yaklaşık üçte biri kaybolmakta veya israf edilmektedir2 ve bu küresel GHG emisyonlarının %8'ini kapsayan önemli bir karbon ayak izi taşır3. Başka bir ifadeyle, gıda israfı bir ülke olsaydı, dünyanın üçüncü en büyük emisyon yayıcısı olurdu. Proses ve hizmet çözümlerimizi kullanarak gıda atıklarıyla mücadele etmek, bu nedenle iklim krizini ele almanın kritik bir parçasıdır. Sıfır Atık fabrikasında müşterilerimizle yaptığımız çalışmalar sayesinde atıklarla üretim noktasında mücadele etmek için yenilikler yapıyoruz. Bununla birlikte, hem paketleme atıkları hem de gıda atıkları açısından, daha fazla gıda tüketimi ihtiyacı ile doğal kaynaklar üzerindeki etkisi arasındaki ikilemi ele almak için endüstrinin, hükümetin ve toplumun her tarafının acilen harekete geçmesi gerekiyor.

Geri dönüşümü ve döngüselliği hızlandırma 

Düşük karbonlu döngüsel ekonominin sağlanmasında temel etkenlerden biri olan geri dönüşüm için iş birliği ve ortaklık oldukça önemlidir. Dünya genelinde toplama ve geri dönüşüm altyapısı geliştirmek için yıllardır çalışıyoruz. Bu öncü çalışma dünya çapında karton ambalajları geri dönüştüren tesislerin sayısını arttırmakta önemli bir rol oynadı ve bugün 170'ten fazla geri dönüşüm operasyonu yürütüyoruz. 2010'da 32 milyar olan geri dönüşüm için toplanmış karton ambalajlarımızın sayısı 2020'de 49 milyara çıktı. 

2020'de en iyi döngüsellik ve geri dönüşüm endüstrisi girişimlerinde önemli bir rol oynamaya devam ettik. Örneğin, 40 dünya lideri marka ve perakendeciyle beraber, Tüketim Malları Forumu Atıklar İçin Eylem Koalisyonu'nun üyesi olmaktan gurur duyuyoruz. Paketleme tasarımı, genişletilmiş üretici sorumluluğu (EPR) planları ve kimyasal geri dönüşüm dahil olmak üzere tüm iş akışlarının bir üyesiyiz. Toplama ve geri dönüşüm altyapısını genişletmeye yardımcı olmanın yanı sıra farkındalık programları yürütüyor ve geri dönüştürülmüş malzemeler için daha fazla pazar fırsatı yaratıyoruz. Tüm paketlerin toplandığı, geri dönüştürüldüğü ve asla çöpe dönüşmediği bir dünya, hedefimizin bir parçası. 

2020'de, "Doğayı seçin" adlı büyük bir küresel iletişim kampanyası başlattık. Kartonu Seçin. Sürdürülebilir paketleme hakkında tartışmayı teşvik ederek ve yaklaşımımızı daha şeffaf bir şekilde ortaya koyarak, sürdürülebilir, yüksek performanslı paketlemenin iklim değişikliğini azaltmaya yardımcı olmak ve büyüyen bir nüfusu beslerken diğer çevresel kaygıları ele almak için kritik olduğu inancımızı ortaya koyuyor.

Bu amaçla, ilk kez dünyanın dört bir yanından gelen altı önemli kanaat önderiyle bağımsız bir sürdürülebilirlik danışma paneli kurduk. Sürdürülebilirlik gündemimizi şekillendirmeye yardımcı olacaklar ve daha iyi bir geleceğe doğru oluşturmaya devam etmemiz için öğrenmeye ve adapte olmaya devam ederken dışarıdan gelen zorluklarla baş edebileceğimizden emin olmamız için bize rehberlik edecekler. Teknolojimiz ve çözümlerimiz 70 yıl önce, her yerde, gıdayı güvenli ve erişilebilir hale getirmenin kurallarını tamamen değiştirdi. Bununla birlikte, şu anki iklim krizi ve potansiyel gıda emniyeti zorlukları nedeniyle endüstrinin evriminde yeni bir değişim adımı atması gerekiyor. Güçlü bir sürdürülebilirlik temeli ve sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmek için cesur hedeflerle, iyi olanı; gıdayı, insanları, gezegeni koruyan, sürdürülebilir bir geleceğe öncülük etmeye devam edeceğiz.

Adolfo Orive

Tetra Pak Başkan ve CEO'su


1. http://www.fao.org/news/story/en/item/1379373/icode/
2. http://www.fao.org/3/mb060e/mb060e.pdf
3. UN FAO, Gıda israfı ayak izi ve iklim değişikliği

ARAŞTIR

Tetra Classic kartonlarıyla çocuklar

Gıdayı Korumak

Gıdaları her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirmek için müşterilerimiz ve ortaklarımızla nasıl çalıştığımızı keşfedin.

Tetra Pak'ta geleceğin yetenekleri

İnsanları Korumak

Çalışanlarımızı nasıl koruyup güçlendirdiğimizi ve faaliyet gösterdiğimiz yerlerdeki toplulukları nasıl desteklediğimizi keşfedin.

Oynayan çocuklar

Gezegeni Koruma

Gezegenimizin geleceğini ve müşterilerimizin uzun vadeli başarısını nasıl koruduğumuzu keşfedin.