Tetra Pak Başkanı ve CEO'su Adolfo Orive

CEO MEKTUBU

Adolfo Orive, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nun tanıtımında, "Mevcut değişim hızını daha sürdürülebilir bir yarına doğru hızlandırmak için kolektif eylem, yenilikçi ürünler ve işletme modelleri ile geleneksel olmayan ortaklıklar gerekli olacak" diyor. 

Tetra Pak Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Adolfo Orive

CEO'dan mesaj:

Dünya, COVID-19 pandemisinin küresel tedarik zincirindeki kesintiler, kaynak kıtlığı, istihdam sorunları ve enflasyon gibi doğrudan ve dolaylı etkilerini yaşamaya devam ederken, pek de kolay zamanlar geçirdiğimizi söyleyemem. Ayrıca 2022, beraberinde küresel ekonomi üzerinde daha fazla etki yaratacak olan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini de beraberinde getirdi. Şiddetle kınadığımız bu trajik ve korkunç savaşın şiddeti ne yazık ki azalmıyor. Diğer birçok insan gibi biz de derhal bir çözüm bulunmasını ve barışın hakim olmasını umuyoruz. 

Bu küresel olayların küresel lojistik ve ham madde fiyatları üzerinde önemli bir etkisi var. Tetra Pak olarak, bu aksaklıkların küresel tedarik zincirimiz üzerindeki etkisini en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak, değişken talep, kısıtlı tedarik ve güvenilir olmayan lojistik nedeniyle farklı düşünmemiz, aynı zamanda da daha sürdürülebilir tedarik zincirleri kurmak için bu imkanları kullanırken arz güvenliği sağlamamız gerekiyor. Bu durum, tedarikçiler ve gıda üreticileri mevcut düzenler ve yerel dış tedarik potansiyeli hakkında yeniden düşünürken, daha iyi planlama ve daha fazla iş birliği yapmamızı gerektiriyor. Bu gerçek, doğrusal tedarik zincirlerini sürekli değişen piyasa koşullarına tepki verme bakımından çok daha çevik olan özerk "ekosistemlere" doğru taşımaya ilişkin endüstriyel eğilime yansıyor.

Bu zorluklara rağmen, amacımız bize yön vermeye devam ediyor, "Gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirmeyi taahhüt ediyor ve iyi olan her şeyi, yani gıdayı, insanları ve gezegeni koruyacağımıza söz veriyoruz". Bunu yaparken çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve topluluklarımızın sağlığını ve esenliğini korumak amacıyla önceliklerimizi yerine getirmeye devam ediyor, gıda emniyetini ve çevreyi korumak için de üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu, dünyanın dört bir yanında gıda tedariğini güvence altına almak için günün her saatinde çalışan ekiplerimizin kararlılığı olmadan mümkün olmazdı. Bana her gün ilham veren çalışanlarımızla gurur duyuyorum.

Sektörümüzde sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etme konusunda son derece azimliyiz ve bunu yalnızca değer zincirimizde somut eylemlerde bulunarak başarabileceğimizin farkındayım. Bunu yapmak için, karşılaştığımız çevresel, sosyal ve ekonomik zorlukların birbirine bağlı doğasını dikkate almamız, güçlü ve sistem genelindeki iş ortaklıklarından yararlanmamız gerekiyor, çünkü iş birliği, zorlukların başarılı bir şekilde üstesinden gelme bakımından her zamankinden daha etkili. 

Doğa ve toplum üzerindeki olumlu etkilerimizi yönetip en üst düzeye çıkarmak, sürdürülebilirliği işimizde yön veren en önemli etken ve karar alma kriteri olarak benimsemeye devam etmek, işimizde ve sektörde sürdürülebilirlik kültürünü teşvik etmek ve sürdürülebilirlik çabalarını desteklemek amacıyla değer zincirimiz ile gıda ve içecek üreticilerimizle birlikte çalışmak yoluyla "konuşmayı yürütmemiz" gerekiyor.

Bu raporda, 2021 yılında endüstrimizi somut eylemlerle yönlendirmek için yürüttüğümüz çabalar vurgulanıyor. 

2021'de 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) Dünya İklim Zirvesi'ne ve diğer paydaşlarla gıda sistemlerini daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için dönüştürmeye yönelik yolları araştıran ilk küresel BM Gıda Sistemleri Zirvesi'ne katıldık.

Dünyanın en sürdürülebilir gıda paketini sunma hedefimizde ilerleme kaydetmeye devam ettik1. 2022'nin başlarında, Elvir ile yaptığımız ortaklık sayesinde, gıda ve içecek endüstrisinde, özellikli geri dönüştürülmüş polimerler3 kullanılan bir kapağı tanıtan ilk karton2 paketleme şirketi olduk. Ayrıca, Japonya'da birkaç milyon paketi içeren, aseptik kartonlarda bozulabilir gıdaları güvende tutan alüminyum folyo katmanının yerini alan polimer bazlı bir bariyeri de başarıyla ticari bir teknoloji olarak doğruladık. Şimdi, ortam koşullarında kullanılan gıda karton ambalajlarında bir ilk olan lif bazlı bariyeri test ederek bir üst gelişim seviyesine ilerliyoruz.

İklime olan etkimiz söz konusu olduğunda, 2050 yılına kadar değer zincirimizde net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma hedefiyle 2030 yılına kadar kendi faaliyetlerimizde net sıfır sera gazı (GHG) emisyonu elde etme yolunda sorunsuz ilerliyoruz. Kapsam 1, 2 ve 34 ile Bilimsel Hedef girişimi (SBTi) tarafından onaylanan gözden geçirilmiş hedefimiz, 2030 yılına kadar yapacağımız faaliyetler ve değer zincirinde 1,5 °C'lik bir yolla uyumlu olarak sera gazını %46 oranında azaltmayı taahhüt ettiğimiz anlamına geliyor. 2021 yılında, tesislerimizde yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için yapılan çalışmalarla kombine Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarımızı %27 oranında azalttık. Operasyonel ayak izimiz ise (kapsam 1, 2 ve iş seyahatleri) 2019'daki başlangıç değerimize göre %36 azaldı. Bununla birlikte, 2021'de genel sera gazı emisyonunun azalması (kapsam 1, 2 ve 3), 2019'a kıyasla yavaştı ve bu durum, hedefimize ulaşmak için kapsam 3 sera gazı emisyonlarına daha fazla müdahalede bulunmamız gerektiğini gösterdi.

Birleşmiş Milletlerin bunu Ekosistem Restorasyonunun On Yılı yapma çağrısına karşılık olarak, 2022'nin başlarında yerel sivil toplum kuruluşu Apremavi ile iş birliği yapmak yoluyla Brezilya'da doğa odaklı, öncü bir arazi restorasyon girişimi başlattık. Girişim, biyoçeşitliliğin geri kazanımı, karbon yakalama ve iklim değişikliğinin azaltılması için 7.000 hektardan fazla araziyi restore etmek üzere bir dizi paydaşı bir araya getirerek ve kalan son mil emisyonlarını dengeleyerek net sıfır hedeflerimizde önemli rol oynuyor.

2021 yılında 1,2 milyon tondan5 fazlasına eş değer ağırlıktaki 50 milyar karton toplanarak geri dönüşüme gönderildi. Etkin geri dönüşüm oranını artırmak için çalışmalarımızı tedarikçilerimiz ve diğer ortaklarımızla iş birliği içinde yoğunlaştırıyoruz. 

Geçen yılki başarılarımıza dönüp baktığımda ve geleceğe dair düşündüğümde, sürdürülebilirlik hedeflerimizi ilerletmek için güçlü bir temel atıyor olmamız beni heyecanlandırıyor. Bununla birlikte, önümüzdeki uzun yolculuğun ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu adım değişikliğinin de farkındayım. Mevcut değişim hızını daha sürdürülebilir bir yarına doğru artırmak için kolektif eylem, yenilikçi ürünler ve işletme modelleri ile geleneksel olmayan ortaklıklar gerekli olacak. 

Sektör lideri olarak, hızlı, sistem genelinde, bütünsel değişimleri, ayrıca gıda ve içecek üreticilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve ortaklarımızla birlikte önümüzdeki on yıllar ve sonrasında sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük edeceğimizden eminim.

Adolfo Orive
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO, Tetra Pak

________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sorumlu bir şekilde tedarik edilen yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış bir karton ambalajdır, dolayısıyla gezegenimizin iklimini, kaynaklarını ve biyoçeşitliliğini koruyup onarmaya yardımcı olarak karbon nötr üretime ve dağıtıma katkıda bulunur. Kullanışlı ve güvenlidir, bu nedenle esnek bir gıda sistemine imkan tanımaya yardımcı olur ve tamamen geri dönüştürülebilir.

2. Bu raporun tamamında, dönüştürdüğümüz paketlemeyi “karton” olarak adlandırıyoruz. Bu ifade, “sıvı gıda için kullanılan karton bazlı paketleme"nin kısaltmasıdır.

3. Tetra Pak karton ambalajlarda kullanılan özellikli geri dönüştürülmüş polimerler, Sürdürülebilir Biyomalzemelerle İlgili Yuvarlak Masa Toplantısı (RSB) tarafından ilişkilendirme ilkelerine (RSB Gelişmiş Ürün Kategorisi III) göre onaylanmıştır.

4. Kapsam 1, sahip olunan veya kontrol edilen kaynaklardan kaynaklanan doğrudan emisyonları kapsar. Kapsam 2, raporlama şirketi tarafından tüketilen satın alınmış elektrik, buhar, ısıtma ve soğutma üretiminden kaynaklanan dolaylı emisyonları kapsar. Kapsam 3 ise bir şirketin değer zincirinde meydana gelen diğer tüm dolaylı emisyonları içerir.

5. "Ton" metrik tonu ifade eder.

KEŞFEDİN

Tetra Classic kartonlarıyla çocuklar

Gıdayı Korumak

Gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir kılmak için müşterilerimiz ve ortaklarımızla nasıl çalıştığımızı keşfedin.

Tetra Pak'ta geleceğin yetenekleri

İnsanı Korumak

Çalışanlarımızı nasıl koruyup güçlendirdiğimizi ve faaliyet gösterdiğimiz yerlerdeki toplulukları nasıl desteklediğimizi keşfedin.

Oynayan çocuklar

Gezegeni Korumak

Gezegenimizin geleceğini ve müşterilerimizin uzun vadeli başarısını nasıl koruduğumuzu keşfedin.