Sürdürülebilirlik yaklaşımımız

Piyasanın değişen beklentilerini karşılamak için sürekli bir şekilde yeni yollar buluyoruz. Bu da müşterilerimize ve tüketicilere güvenli, emin ve sürdürülebilir ürünler sağlamayı ve bunu sorumlu bir şekilde yapmayı sürdürdüğümüz anlamına geliyor. Müşterilerimizin birbirinden farklı ihtiyaçlarını anlayarak hızla büyüyen bir popülasyonu beslemek için sürdürülebilir çözümler yaratabiliriz. Ayrıca işimizdeki, pazarlarımızdaki ve tedarik zincirlerimizdeki bireyleri ve toplulukları destekliyoruz. Ürünlerimizi yaşam ömrü boyunca ve kendi faaliyetlerimizde çevresel yeniliği teşvik ederek, bizim gibi bir şirketin daha azıyla daha çoğunu nasıl yaptığını gösteriyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız ve odak alanlarımız, Tetra Pak'ın geniş bir yelpazedeki sorumluluk alanlarını temsil eden on üst düzey liderden oluşan Sürdürülebilirlik Forumumuz tarafından tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirlik, aynı zamanda firmamıza önümüzdeki on yıl ve sonrasında rehberlik edecek olan 2030 Stratejimizin bir temeli olarak benimsenmiştir.​

Değer zinciri genelinde çalışma

Sürdürülebilirliğe yaklaşımımız tüm değer zincirimizi kapsayarak, kendi faaliyetlerimizin ve müşterilerimizin ötesine ulaşmaktadır. Bunu, uzun yıllar önce, daha sürdürülebilir bir geleceği ancak karşı karşıya olduğumuz çevresel, sosyal ve ekonomik zorlukların birbiriyle bağlantılı yapısını kavrayacak şekilde ele alarak yaratabileceğimizin farkına vardığımız için yapıyoruz. Çözümlerimiz işe yarıyor, çünkü birbiriyle bağlantılılar.
Karton ambalajları denetleyen Tetra Pak operatörleri

Gıdayı Korumak

Gıdayı koruma taahhüdümüz vizyonumuzda yer almaktadır: gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirmek. Yenilikçi ve pazar lideri gıda prosesi ve paketleme çözümlerimiz aracılığıyla, bu vizyona ulaşmak için müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışarak SDG 2 ve 12'ye katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, Süt Ürünleri Merkezi modelimiz ve okul beslenme programlarına katılımımız aracılığıyla olduğu gibi, sürdürülebilir değer zincirleri oluşturmak için çalışarak bu iki SDG'ye daha çok katkıda bulunuyoruz.

İnsanları Korumak

Çalışanlarımızı koruyor ve onlara olanak tanıyoruz, herkes için büyüme ve gelişmeyi teşvik ediyoruz ve çeşitli bir işgücü ve kapsayıcı bir kültür sağlamak için harekete geçiyoruz. Bununla, SDG 4, 5 ve 8'e katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, insan ve çalışma haklarını koruyan sorumlu bir değer zinciri sağlamak da dahil olmak üzere, biz ve tedarikçilerimizin faaliyet gösterdiği toplulukları korumak ve desteklemek için çalışarak SDG 8'e daha çok katkı sağlıyoruz.

Gezegeni Koruma

Gezegenimizin sürdürülebilir geleceğini ve işletmemizin yanı sıra müşterilerimizin uzun vadeli başarısını korumak için çalışıyoruz. Stratejik hedeflerimiz, döngüsel bir ekonomi için düşük karbonlu çözümlere öncülük etmek ve dış tedarikten üretime ve ürünlerimizin ömrünün sonuna kadar değer zincirinde sürdürülebilirliği artırmaktır. Buna, emisyonları ve atıkları en aza indirmek, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri korumak, temiz su bulunabilirliğini korumak ve geri dönüşüm ve döngüselliği teşvik etmek de dahildir. Bu faaliyetler sayesinde SDG 6, 7, 9, 12, 13 ve 15'e katkıda bulunuyoruz.