En önemli olanın ne olduğuna nasıl karar veriyoruz

Tetra Pak küresel bir işletmedir ve bunun sonucunda ele alınması gereken çok sayıda sürdürülebilirlik sorunu ve keşfedecek çok fazla fırsat var. Paydaşlarımız ve işimiz için en önemli olan konuları tarafsızca seçmek için, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) önemlilik ilkesini uyguluyoruz. 

Değişen sürdürülebilirlik önceliklerine ayak uydurmak için her iki yılda bir önemlilik değerlendirmesi yaparız. Son önemlilik değerlendirmesi güncellememizi 2019 yılında gerçekleştirdik. Güncelleme, üç aşamalı bir süreç olarak uygulandı:​

  1. Tedarik zincirinin yukarı akışında, aşağı akışında ve Tetra Pak içinde paydaşları ve önceliklerini tanımladık.
  2. Tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak gıda, proses ve paketleme sektörü için geçerli olan sosyal ve çevresel konuları belirleyip önceliklendirdik.
  3. Konuları kendi uzman trend analiz olanaklarımızı ve ileriye dönük perspektifimizi uygulayarak Tetra Pak ve dış paydaşları için alaka düzeyine göre eşleştirdik.​

Güncellemede önemlilikle ilgili on unsur belirlendi. Bu unsurların Tetra Pak ve dış paydaşlar için alaka düzeyini aşağıdaki matriste, değer zincirindeki konumlarını da aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.​

Önemlilik matrisi

Bu matrix, Tetra Pak ve paydaşları için alaka düzeyine göre çok önemli unsurlarını, bunların öncelik ve zamanlamasını görselleştirir (odaklanmaya devam edilecek/görünürlüğü artırılacak/yeni ve diğer geliştirilen yönler).

Önemlilik tablosu

Bu tablo, son önemlilik değerlendirmemizde belirlenen on önemli unsuru göstermektedir.

Önceliklendirme değerlendirmelerimizin yanı sıra sürdürülebilirlik çabalarımızın önceliklendirilmesinde BM Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerini  (SDG'leri) yol gösterici birer kılavuz olarak kullandık.​

Yaklaşımımızı nasıl belirliyoruz

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız ve odak alanlarımız, Tetra Pak'ın geniş bir yelpazedeki sorumluluk alanlarını temsil eden on üst düzey liderden oluşan Sürdürülebilirlik Forumumuz tarafından tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirlik
aynı zamanda firmamıza önümüzdeki on yıl ve sonrasında rehberlik edecek olan 2030 Stratejimizin bir temeli olarak benimsenmiştir.​

Yaklaşımımız için nasıl çift denetim yapıyoruz

Doğrulama ve güvence, sürecimizin temel parçalarından biri. Bu amaçla; uygulamalarımız, süreçlerimiz ve performansımız, harici olarak 1. Sınıf Üretim standartları, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Orman Yönetim Konseyi Gözetim Zinciri ve Kalite Güvence Yönetimi sertifikasyonuna göre doğrulanıyor. Sera gazı emisyonlarımızın verileri harici olarak denetlenir. Bu rapor, en yaygın kabul edilmiş uluslararası bağımsız sürdürülebilirlik raporlaması çerçevesi olan GRI Standartları Temel ilkelerinin önemlilik yaklaşımını izliyor.​