Amacımız doğrultusunda hareket ediyoruz

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı yönlendiren faktör amacımızdır: Gıdaları her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirmeyi taahhüt ediyoruz ve iyi olanı, gıdayı, insanları ve gezegeni koruyacağımıza söz veriyoruz. Odak noktamız gıda sistemleri, iklim, doğa, çevrecilik ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarını kapsıyor. 

Etkileri yalnızca kendi operasyonumuzda değil, faaliyet gösterdiğimiz sistemler, tedarikçilerimiz, operasyonumuz, müşterilerimizin operasyonları ve paketlerimizin geri dönüşümü de dahil olmak üzere tüm değer zincirimizde göz önünde bulunduruyoruz. Okul Beslenme Programları, döngüsel ekonomi taahhütlerimiz ve hatta Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ile ilgili girişimlerimizle kendi çalışanlarımızı korumak ve faaliyet gösterdiğimiz yerel toplulukları desteklemek ve gezegenimizin geleceğini ve müşterilerimizin uzun vadeli başarısını korumak için sürekli çalışıyoruz. 

Dünyanın önde gelen gıda prosesi ve paketleme çözümleri şirketi olarak, ortak ve özel zorlukları ele almak için 160'tan fazla pazardaki yerel varlığımızla küresel erişimimizden ve ölçeğimizden faydalanıyoruz. 

Arazi restorasyon girişiminde bitkileri sulayan bir kadın

Maddi konuları nasıl belirliyoruz?

Gıda prosesi ve paketleme üzerinde çalışan, dünyanın önde gelen gıda prosesi ve paketleme çözümleri şirketi olarak, sürdürülebilirliğe ilişkin ele almamız gereken birçok konu ve keşfedilmesi gereken fırsatlar var. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir parçası olarak, her iki yılda bir Küresel Raporlama Girişimi (GRI) önemlilik ilkesini uygulayarak önemlilik değerlendirmesi yaparız. Böylece, değişen sürdürülebilirlik önceliklerine ayak uydururuz ve müşterilerimiz, işimiz, toplumumuz ve çevre için olumlu etki sağlayan en büyük alanlara odaklanmaya devam ederiz. Son önemlilik değerlendirmesi güncellememizi bağımsız bir ESG danışmanlık firması olan AccountAbility ile birlikte 2021 yılında gerçekleştirdik.  

Güncellemede, konuların 14'ünün çoğunlukla maddi konular olduğu belirlendi. Bunlar, Tetra Pak ve dış paydaşlar için ilgililik ve öncelik düzeyine göre önemli unsurları vurgulayan aşağıdaki matriste gösterilmiştir. 2021 Önemlilik güncellemesi, Tetra Pak'ın GRI çerçevelerine uygun olan 2019 değerlendirmesine dayanır ve Tetra Pak'ın 2022 Sürdürülebilirlik Raporu için bir temel oluşturur.  

Önemlilik tablosu

Bu matris, Tetra Pak ve paydaşlarının ilgililik düzeyine göre en önemli unsurlarını, bunların öncelik düzeyini ve zamanlamasını gösterir (odaklanmaya devam edilecek/görünürlüğü artırılacak/yeni ve diğer geliştirilen yönler).

Ayrıca markanın her temel unsuruna (Gıda, İnsanlar ve Gezegen) en uygun SDG'leri atadık. SDG'lere olan bu odağımız ayrıca 2004'te altına imza attığımız BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve 10 ilkesine ilişkin devam eden taahhüdümüzü esas alır. 

Sürdürülebilirliği şirket stratejimize nasıl dahil ediyoruz? 

Sürdürülebilirlik, aynı zamanda firmamıza önümüzdeki on yıl ve sonrasında rehberlik edecek olan 2030 için şirket stratejimizin dört temelinden biri olarak benimsenmiştir.​ Dahili sürdürülebilirlik dönüşümümüzün bir parçası olarak, sürdürülebilirliği işletmemizin dokuz birimine ve tüm çalışanlarımızın sürdürülebilirliği daha iyi anlayarak, yerine getirerek ve etkileyerek "düşünebileceği ve yayabileceği" bir kültür oluşturmak için gereken yeteneklere, süreçlere, sistemlere ve verilere tamamen entegre ediyoruz.  

 

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı nasıl doğruluyoruz?  

Doğrulama, sürdürülebilirliğe olan yaklaşımımız için çok önemlidir. Uygulamalarımız ve performansımız harici olarak doğrulanır, sera gazı emisyonu verilerimiz harici olarak denetlenir ve global web sitemizde yayımlanır. Sürdürülebilirlik Raporumuz, en yaygın kabul edilmiş uluslararası bağımsız sürdürülebilirlik raporlaması çerçevesi olan GRI Standartları Temel ilkelerinin önemlilik yaklaşımını izler.​ 

Ayrıca, bizlere sektörün de ötesine uzanan sürdürülebilirlik stratejisinin çeşitli yönleri hakkında tavsiyelerde bulunması amacıyla 2020 yılında kurulan Sürdürülebilirlik Danışma Paneli'ne de sahibiz. Altı bağımsız dış danışmandan oluşan bu panel, dünyanın en sürdürülebilir gıda paketlerini yaratma hedefimiz de dahil olmak üzere sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olacak öncü bir sürdürülebilirlik gündemini şekillendirmek ve bu konuda bizi bilgilendirmek için gerekli görülen deneyim ve uzmanlık derecelerine göre seçildi.