Paydaşlarımızla çalışma

Temel paydaş gruplarımızla nasıl iş birliği yaptığımızı öğrenin.

Müşteriler 

Müşterilerin sorumlu tedarik zincirleriyle, örneğin sorumlu dış tedarik uygulamaları aracılığıyla etkin biçimde katılmaya teşvik ediyoruz. Bağımsız belgelendirme ve etiketleme uygulayarak sistem çapında eylemi teşvik etmek amacıyla tedarikçiler, STK'lar, gıda ve içecek üreticileri ve diğer paydaşlarla birlikte çalışıyoruz.

Yerel paydaşlar ile gıda ve içecek üreticileriyle iş birliği içinde teknik, proses ve paketleme uzmanlığımızla okul beslenme programlarını ve Süt Ürünleri Merkezleri girişimlerini destekliyoruz.

Yerel toplama, ayıklama ve geri dönüşüm kapasitesini geliştirmek ve genişletmek için gıda ve içecek üreticileri de dahil olmak üzere pazarlarımız genelindeki iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Bu sayede, karton paketlerin doğru bir şekilde bertaraf edilmesine ve geri dönüştürülmesine katkıda bulunuyor ve döngüsel ekonomi altyapısı ile yeni değerler üretiyoruz.

Müşteri odağımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Tedarikçiler

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde imza yetkisine sahip bir şirket olarak, işimiz ve tedarik zinciri operasyonumuz için stratejik bir hedef belirleyerek dış tedariki sorumlu bir şekilde yapmaya öncelik verdik. Amacımız, en iyi uygulamaları paylaşarak, iddialı hedefler belirleyerek ve ilerleyişimizi sürekli gözden geçirerek kendi faaliyetlerimizde ve tedarik zincirinde doğa için hareket etmek ve tedarikçilerimizi bu tür davranışları kendi değer zincirlerinde desteklemeye teşvik etmektir.

Tüm tedarikçilerin, çevre, çalışma, yolsuzlukla mücadele ve insan haklarına ilişkin UNGC ilkelerine dayanan İş Ahlakı Kurallarımıza uymalarını şart koşuyoruz.

Sosyal, çevresel ve etik tedarik zinciri risklerini ve uyumluluk gereksinimlerini tutarlı bir şekilde belirlemek, izlemek ve yönetmek için EcoVadis ve Sedex metodolojilerini benimsedik.

"Gezegeni Korurken Bize Katılın" adlı çevresel sürdürülebilirlik girişimini başlattık ve 2030 yılına kadar temel malzeme tedarikçilerimizin üzerinde çalışması amacıyla iklim, biyolojik çeşitlilik ve çevreselliğe odaklanan yirmi eylem belirledik.

Kapsam 3 sera gazı emisyonlarımızı 2030 yılına kadar %50 oranında azaltmak, 2050 yılına kadarsa 2019 yılına kıyasla net sıfıra indirmek için tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz. 

Çalışanlar

En iyi yetenekleri bünyemize alıp elde tutarak kazalar ve iş kaynaklı hastalıklar olmadan refahı, iş sağlığını ve güvenliğini teşvik etmeyi ve tüm çalışanların gelişebileceği, öğrenebileceği ve büyüyebileceği farklı bir iş gücü ile kapsayıcı bir kültür sağlamayı önceliğimiz haline getirdik.

  • Her bir çalışanın iş sağlığı ve güvenliğine öncelik veririz
  • Çeşitli ve kapsayıcı çalışma ortamlarını teşvik ederiz
  • Kapsamlı öğrenme ve gelişim fırsatları sunarız
  • Yeteneğimizi yaratıcı şekilde kullanır ve takdir ederiz

Çalışanlarımızı nasıl koruduğumuz hakkında daha fazla bilgi edinin

İş Ortakları

Sürdürülebilirlik sorunlarına dair farkındalığı artırmak, iyi uygulamaları tanıtmak ve özel projeleri desteklemek için dünya genelindeki sanayi organizasyonları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütler (STK'ler ve HAK'lar) ve çok paydaşlı girişimlerle çalışıyoruz. 

İş ortaklarımızla çalışma şeklimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

KEŞFEDİN

Paket tutan iki çocuk

Gıdayı Korumak

Gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir kılmak için müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla nasıl çalıştığımızı keşfedin.

Sandalyede oturan gençler

İnsanı Korumak

Çalışanlarımızı nasıl koruyup güçlendirdiğimizi ve faaliyet gösterdiğimiz yerlerdeki toplulukları nasıl desteklediğimizi keşfedin.

Oyun oynayan çocuklar

Gezegeni Korumak

Gezegenimizin geleceğini ve müşterilerimizin uzun vadeli başarısını nasıl koruduğumuzu keşfedin.