Düşük karbonlu döngüsel ekonomi nedir?

Döngüsel bir ekonomide üreticiler, endüstrinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için atıkları ortadan kaldırır, malzemeleri yeniden kullanır ve geri dönüştürür ve doğal sistemler üretir. Bu, günümüzde güçlü bir fikir ve sürdürülebilirliğin önemli bir parçasıdır. Ancak daha ileriye götürülmesi gerekmektedir.

Düşük karbonlu bir döngüsel ekonomi, aynı zamanda hammaddelerin ve üretim değer zincirinin iklim üzerindeki etkisini de dikkate alır. Fosil kaynaklarının aksine, bitki bazlı yenilenebilir hammaddeler büyüdükçe, yeniden kullanıldıkça ve geri dönüştürüldükçe karbon emisyonlarını azaltabilir. Örneğin, Avrupa'da ormanların ve orman bazlı biyo-ekonominin mevcut CO2 emisyonlarının yüzde 25'ini ortadan kaldırılacağı tahmin edilmektedir1.

Düşük karbonlu bir döngüsel ekonomide, tüm değer zinciri iklim üzerinde en az etki için optimize edilmiştir. Bu, yenilenebilir enerji ile yürütülen operasyonlar, yüksek verim alınan üretim süreçleri ve yakıt kullanımını azaltan lojistik anlamına gelir.

Tetra Pak, tüm değer zincirinin minimum iklim etkisine sahip olduğu, düşük karbonlu bir döngüsel ekonomi taahhüt eder.

Düşük karbonlu döngüsel ekonominin bileşenleri​

Odun ve şeker kamışı gibi bitki bazlı hammaddeler, düşük karbonlu döngüsel ekonomi yaklaşımımız için büyük öneme sahiptir. Bunlar, gelecek nesiller için çevreyi korumaya yardımcı olur. Ahşap gibi yenilenebilir kaynaklar, zamanla doğal olarak yeniden yetiştirilebilir ve aynı zamanda kısıtlı kaynaklara ve malzemelere bağımlılığımızı azaltır. Ayrıca, sürdürülebilir orman yönetimini teşvik edebilir ve biyoçeşitliliği koruyabilir. Bugün, karton paketleme malzememizin ortalama yenilenebilir içeriği %71'dir. Nihayetinde, tüm ambalajlarımızı yüzde 100 yenilenebilir malzemeden üretmeyi hedefliyoruz.

Geri dönüşüm

Geri dönüşüm, atıkları azaltmayı ve malzemeleri daha uzun süre kullanımda tutmayı amaçlayan düşük karbonlu bir döngüsel ekonominin merkezinde yer alır. Tetra Pak karton ambalajların tümü, geri dönüştürülebilir niteliktedir ve bir dizi yeni ürüne dönüştürülebilir. Kartonlarımızın bulunduğu her yerde geri dönüşüm değer zincirini geliştirmek için çalışıyoruz. AB plastik taahhüdünün bir parçası olarak, 2030 itibariyle Avrupa genelinde tüm meşrubat kartonu bileşenleri için geri dönüşüm çözümlerinin mevcut olması amacıyla endüstri ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Veolia ile olan ortaklığımız, Avrupa Birliği içerisinde toplanan kullanılmış meşrubat kartonlarının tüm bileşenlerinin 2025 yılına kadar geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Dünyada her yıl bir milyon ton kullanılmış meşrubat kartonu geri dönüştürülmektedir.

Tetra Pak'ta geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi edinin ​

Düşük karbonlu operasyonlar.

Düşük karbonlu döngüsel ekonomi fosilden arınmış, yenilenebilir enerjiye ve yüksek verimli operasyonlara bağlıdır. RE100'e yönelik taahhüdümüz kapsamında operasyonlarımız genelinde 2030'a kadar %100 yenilenebilir enerji sağlamayı ve aynı zaman diliminde operasyonel sera emisyonlarını %42 oranında azaltmayı hedefliyoruz. ​

Bilime dayalı hedefler ve yenilenebilir enerji kullanarak emisyonları nasıl azalttığımız hakkında bilgi edinin

Yemek atıklarının ortadan kaldırılması

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, gıda atıkları sera gazı emisyonlarının yüzde 8'ini oluşturmakta ve aynı zamanda işletmeler için önemli bir finansal maliyet yaratmaktadır. Düşük karbonlu bir döngüsel ekonomide bu oranın minimumda tutulması gerekir. Tetra Pak, yiyecekleri her yerde güvenli ve erişilebilir kılmak için kurulmuştur ve ambalajlarımız ile işleme ekipmanımız, gıda ve içecek israfını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Gıda zincirindeki israfı önlemek için nasıl çalıştığımızı keşfedin

Düşük karbonlu lojistik

Gıda ve içecek taşımacılığı daima karbon yönünden bir maliyete sahiptir. Ancak yenilikçi paketleme ile bu maliyet azaltılabilir. Tetra Recart®​ ambalajları​ ile gıdalar, kamyon başına yüzde 10-20 daha fazla ünite taşınmasına olanak veren hafif, dikdörtgen ambalajlar halinde paketlenebilir. Ayrıca, iklim üzerindeki toplam etkisinin çelik veya camdan beş kat daha düşük olduğu belirlenmiştir.

İki yüzyıl daha akıllı konserve gıdalar'ın gıda paketlemesini ve taşımacılığını nasıl dönüştürebileceğini öğrenin.

1 Kaynak: EC: JRC Bilimsel Politika Raporu Biyoekonomi Raporu 2016​ (pdf)​​

ve

Tetra Pak Ellen MacArthur Vakfı Yeni Plastik Ekonomisi Global Taahhüdünü imzaladı​