Düşük karbonlu döngüsel ekonomi nedir?

Döngüsel bir ekonomide üreticiler, endüstrinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için atıkları ortadan kaldırır, malzemeleri yeniden kullanır ve geri dönüştürür ve doğal sistemler üretir. Bu, günümüzde güçlü bir fikir olarak öne çıkar ve sürdürülebilirliğin önemli bir parçasıdır. Ancak bunun daha da ileri götürülmesi gerekir.

Düşük karbonlu bir döngüsel ekonomi, aynı zamanda hammaddelerin ve üretim değer zincirinin iklim üzerindeki etkisini de dikkate alır. Fosil kaynakların aksine, bitki bazlı yenilenebilir hammaddeler büyüdükçe, yeniden kullanıldıkça ve geri dönüştürüldükçe karbon emisyonunu azaltabilir. Örneğin, Avrupa'da ormanların ve orman bazlı biyo-ekonominin mevcut CO2 emisyonlarının yüzde 25'ini ortadan kaldırılacağı tahmin edilmektedir1.

Düşük karbonlu bir döngüsel ekonomide, tüm değer zinciri iklim üzerinde en az etki için optimize edilmiştir. Bu, yenilenebilir enerji ile yürütülen operasyonlar, yüksek verim alınan üretim süreçleri ve yakıt kullanımını azaltan lojistik anlamına gelir.

Tetra Pak, tüm değer zincirinin minimum iklim etkisine sahip olduğu, düşük karbonlu bir döngüsel ekonomi taahhüt eder.

Düşük karbonlu döngüsel ekonominin bileşenleri​

Odun ve şeker kamışı gibi bitki bazlı hammaddeler, düşük karbonlu döngüsel ekonomi yaklaşımımız için büyük öneme sahiptir. Bunlar, gelecek nesiller için çevreyi korumaya yardımcı olur. Ahşap gibi yenilenebilir kaynaklar, zamanla doğal olarak yeniden yetiştirilebilir ve aynı zamanda kısıtlı kaynaklara ve malzemelere bağımlılığımızı azaltır. Ayrıca, sürdürülebilir orman yönetimini teşvik edebilir ve biyoçeşitliliği koruyabilir. Bugün, karton paket malzememizin ortalama yenilenebilir içeriği %71'dir. Nihayetinde, tüm paketlerimizi yüzde 100 yenilenebilir malzemeden üretmeyi hedefliyoruz.

Geri dönüşüm

Geri dönüşüm, atıkları azaltmayı ve malzemeleri daha uzun süre kullanımda tutmayı amaçlayan düşük karbonlu bir döngüsel ekonominin merkezinde yer alır. Tetra Pak karton ambalajların tümü, geri dönüştürülebilir niteliktedir ve bir dizi yeni ürüne dönüştürülebilir. Kartonlarımızın bulunduğu her yerde geri dönüşüm değer zincirini geliştirmek için çalışıyoruz. AB plastik taahhüdünün bir parçası olarak, 2030 itibariyle Avrupa genelinde tüm içecek kartonu bileşenleri için geri dönüşüm çözümlerinin mevcut olması amacıyla endüstri ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Kullanılmış içecek kartonlarının tüm bileşenlerinin toplanıp geri dönüştürülmesi için kağıt öğütücüler ve plastik geri dönüştürücülerle ortak çalışıyoruz. Bir endüstri olarak hedefimiz, Avrupa Birliği'nde 2030 itibariyle %90 toplama oranına ve %70 etkili geri dönüşüm oranına sahip olmak. 2021'de 1,2 milyon ton karton toplanarak geri dönüşüme gönderildi.

Tetra Pak'ta geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi edinin

Düşük karbonlu operasyonlar.

Düşük karbonlu döngüsel ekonomi fosilden arınmış, yenilenebilir enerjiye ve yüksek verimli operasyonlara bağlıdır. RE100'e yönelik taahhüdümüz kapsamında operasyonlarımız genelinde 2030'a kadar %100 yenilenebilir enerji sağlamayı ve aynı zaman çerçevesinde operasyonel sera emisyonlarını %42 oranında azaltmayı hedefliyoruz. ​

Bilime dayalı hedefler ve yenilenebilir enerji kullanarak emisyonları nasıl azalttığımız hakkında bilgi edinin

Gıda atıklarının ortadan kaldırılması

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, gıda atıkları sera gazı emisyonlarının yüzde 8'ini oluşturuyor ve aynı zamanda işletmeler için önemli bir finansal maliyet yaratıyor. Düşük karbonlu bir döngüsel ekonomide bu oranın minimumda tutulması gerekiyor. Tetra Pak, yiyecekleri her yerde güvenli ve erişilebilir kılmak için kurulmuştur ve paketlerimiz ile proses ekipmanlarımız, gıda ve içecek israfını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Gıda zincirindeki atıkları ortadan kaldırmaya yönelik olarak neler yaptığımızı keşfedin

Düşük karbonlu lojistik

Gıda ve içecek taşımacılığı daima karbon yönünden bir maliyete sahiptir. Ancak yenilikçi paketleme ile bu maliyet azaltılabilir. Tetra Recart®​ paketleri ile gıdalar, kamyon başına yüzde 10-20 daha fazla ünite taşınmasına olanak veren hafif, dikdörtgen paketler halinde paketlenebilir. Ayrıca, iklim üzerindeki toplam etkisinin çelik veya camdan beş kat daha düşük olduğu belirlenmiştir.

"İki yüzyıl daha akıllı konserve gıdalar"ın gıda paketlemesini ve taşımacılığını nasıl dönüştürebileceğini öğrenin.

1 Kaynak: EC: 2016 JRC Bilimsel Politika Raporu Biyoekonomi Raporu (pdf)

Döngüsel ekonomi web semineri

Paketlemeyi döngüsel bir yaklaşımla yeniden tasarlama

Reuters'in ev sahipliği yaptığı bu web seminerinde Tetra Pak EVP Paketleme Çözümleri ve Ticari Operasyon'dan Lars Holmquist ve Hubbub'un Kurucusu ve CEO'su, ayrıca Sürdürülebilirlik Danışma Panelimizin üyesi olan Trewin Retorick, gezegeni aç bırakmadan büyüyen bir nüfusu beslemeye devam etmek amacıyla paketlemeyi döngüsel bir yaklaşımla yeniden tasarlamanın ne kadar önemli olduğu hakkında görüşler paylaşıyor.

Döngüsel ekonomi web semineri

Paketlemeyi döngüsel bir yaklaşımla yeniden tasarlama

Reuters'in ev sahipliği yaptığı bu web seminerinde Tetra Pak EVP Paketleme Çözümleri ve Ticari Operasyon'dan Lars Holmquist ve Hubbub'un Kurucusu ve CEO'su, ayrıca Sürdürülebilirlik Danışma Panelimizin üyesi olan Trewin Retorick, gezegeni aç bırakmadan büyüyen bir nüfusu beslemeye devam etmek amacıyla paketlemeyi döngüsel bir yaklaşımla yeniden tasarlamanın ne kadar önemli olduğu hakkında görüşler paylaşıyor.

Ellen MacArthur Vakfı

Tetra Pak, Ellen MacArthur Vakfı Yeni Plastik Ekonomisi Global Taahhüdünü imzaladı​