Bir değer zinciri yaklaşımı

İklim performansımızı sadece kendi faaliyetlerimizde değil, tüm değer zincirimizde ölçüyoruz. Tetra Pak'ın değer zinciri genelinde 2050 itibarıyla net sıfır sera gazı emisyonlarına (GHG) ulaşma hedefi, Bilimsel Hedef girişimi (SBTi) tarafından onaylandı.

Tedarikçiler

Tedarik zincirimiz değer zincirimizdeki sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hem faaliyetlerindeki hem de kendi tedarik zincirlerindeki verimlilikleri tanımlamak ve CO2 emisyonlarını azaltmak için ambalaj malzemesi tedarikçisi ortaklarımızla yakından çalışıyoruz.

Tetra Pak faaliyetleri

Sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik etmek için çalışırken, kendi faaliyetlerimizin küresel bir ölçüt olmasını istiyoruz. Bu da, Birinci Sınıf Üretim yoluyla verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve israfı en aza indirmek, yenilenebilir enerjiye yatırım yapıp yenilenebilir enerji kullanmak ve sertifikalı "yeşil binalar"dan faydalanmak ve CO2 emisyonlarını azaltmak anlamına geliyor.

Müşteriler

Toplam iklim etkimizin neredeyse yüzde ellisi müşterilerimizin ekipman kullanımından kaynaklanmaktadır. Daha verimli proses ve paketleme ekipmanı ve ürünlerinin yanı sıra, enerji kullanımını, su tüketimini, israfı ve gıda kaybını azaltmaya yönelik hizmetler yoluyla karbon ayak izlerini ve maliyetlerini azaltmalarında onları destekliyoruz.

Kullanım sonrası geri dönüşüm

Kartonların toplanıp, ayrılıp, geri dönüştürülmesini sağlamak üzere proaktif, işbirlikçi ve öncü bir yaklaşım benimsiyoruz. Malzemelerin karbondan arındırılmasını ve döngüselliğini sağlamak ve sürdürülebilir gıda paketleme ihtiyacını ele almak için yenilenebilirlik ve geri dönüştürülebilirlik tarafından yönlendirilen bir inovasyon sürecine odaklanıyoruz.