DÖNGÜSEL EKONOMİ

Döngüsellik konusundaki konumumuz, yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir malzemeler, sorumlu kaynak bulma ve daha az maliyetle daha fazlasını yapmak üzerine kuruludur.

Geri dönüşüme ve kaynak verimliliğine odaklanma

En önemli olan, ambalajlarımızın gıdaları korumak, güvenli ve her yerde hazır olmalarını sağlamak için mevcut olmasıdır. Küresel ekonomi, israfı azaltan ve malzemeleri daha uzun süre kullanımda tutan, rejeneratif bir modeldir. Bu nedenle, Tetra Pak'ın kalbine yakındır. İşletmemiz israfı en aza indirmek ve kaynak kullanımını optimize etmek üzere tasarlanmıştır ve paketleme, işleme ve servis çözümlerimizin yaşam döngüsü üzerindeki etkilerini azaltacak şekilde hareket ediyoruz. Ancak biz büyük bir ekosistemin parçasıyız ve bu nedenle 2012 ile 2017 arasında geri dönüşüm altyapısına 17 milyon Euro yatırım yaparak dünya çapında bir ortaklık ağı kurduk. 2016 yılında, Dönüşümsel Ekonomi 100'e katıldık

(CE100) ve Ocak 2018’de AB Plastik Stratejisine olan bağlılığımızı taahhüt ettik.

2018 yılında, dönüşümsel hedeflerimizi karşılayan bir çözüm portföyü için Araştırma ve Geliştirme yatırımımızı üçe katladık. Ayrıca, 5 kıtada özellikle dönüşümsel ekonomiye odaklanan 45 yeni görev yarattık ve geçen yılın Kasım ayında, Veolia ile 2019'da önemli ölçüde artırmayı planladığımız büyük ve yeni bir ortaklık ilan ettik. Bu sayede, 2025 yılı itibariyle Avrupa Birliği dahilinde toplanan tüm kullanılmış içecek kartonu bileşenlerinin geri dönüştürülmesi mümkün olacak.

Son olarak, 2030 stratejimizi başlatacağımız yeni dönüşümsel ekonomi hedeflerimizi paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.

Dönüşümsel bir portföy oluşturmak

Hedefimiz, gıda güvenliği gerekliliklerinden ödün vermeden düşük karbonlu bir dönüşümsel ekonomiye katkıda bulunan, yani tümüyle yenilenebilir ve/veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ve tamamen geri dönüşebilir bir paket sunmaktır.

İleriye baktığımızda, geri dönüştürülmüş plastik pazarın (geri dönüştürülmemiş plastiğe karşı) büyümeye devam etmesi gerektiğini görüyoruz. Bu pazarın artmasına yardımcı olmak için, onaylı gıda açısından güvenli plastikleri aktif olarak talep etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu sırada, ürün portföyümüze daha fazla geri dönüştürülebilirlik ve yenilenebilirlik getirerek, plastik çöp sorunuyla bilinçlendirme ve kağıt çubuklarının ve sabitlenmiş kapakların geliştirilmesi yoluyla mücadele ederek ve geri dönüşümün artmasına yardımcı olmak üzere değer zincirinin daha alt kısmındaki (Veolia gibi) ilgili oyuncularla ortaklıkları daha da hızlandırarak etkimizi azaltmaya devam edeceğiz. ​

Ortaklıklar ve işbirliği

Dönüşümsel ekonomi, tedarik ve ürün tasarımından tüketici bilincine, toplamaya ve ayırmaya, geri dönüşüm ve pazarlamaya kadar, bir ürünün yaşam döngüsünün her aşamasında işbirliğini gerektirir. Bu değer zinciri boyunca güçlü temeller ve yenilikçi ortaklıklar kurmamıza rağmen, dönüşümsel değişim herkesin bir adım atmasını gerektiriyor. Plastik kirliliğine karşı ve beraberindeki toplumsal ve yasal baskılarla giderek artan eğilim, plastikler için daha dönüşümsel bir ekonomiye doğru hızlı, işbirliğine dayalı ilerlemenin sağlanmasına yardımcı olmak için gerekli koşulları sunuyor.

Düşük karbonlu dönüşümsel ekonomiye nasıl katkıda bulunuyoruz

Şirketimiz, halihazırda dönüşümsel ekonomiye birçok önemli yoldan katkıda bulunuyor:

Yenilenebilir malzeme kullanmak: Yenilenebilir kaynaklar, ağaç ve şeker kamışı gibi yeniden büyüyebilen doğal malzemelerdir. Bunları kullanmak ve sorumlu bir şekilde yönetmek bizi pazarda farklı bir konuma taşıyor ve gezegenimizi koruyor. Bugün, karton ambalaj malzememizin ortalama yenilenebilir içeriği yüzde 75 civarında. Uzun vadede, tüm ambalajlarımızı yüzde 100 yenilenebilir malzemeden üretmek istiyoruz. 

Ellen MacArthur Vakfı CE100 ve üç üye kuruluşuyla işbirliği yaparak, düşük karbonlu ve dönüşümsel bir gelecek için yenilenebilir malzemenin rolü ve katkısı hakkında ortak bir bildiri yayımladık.

Sorumlu malzeme tedariki: Sorumlu satın alma, dönüşümselliğe geçişte önemli bir adımdır; girdiyi geliştirerek dönüşümsel ekonominin gerçek anlamda sürdürülebilir olmasını sağlamaya yardımcı olabiliriz. Tüm kartonlarımız Forest Stewardship Council™ (FSC™) tarafından sertifikalandırılmış ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan sağlanmaktadır. Ambalajımızda temel koruyucu bariyer olarak küçük bir miktar alüminyum kullanıyoruz. Alternatifleri araştırarak, kullandığımız miktarı azalmak için bir şekilde sürekli yenilik yapıyoruz. Alüminyum Koruma Girişiminin (ASI) bir parçası olarak, bu malzemeyle ilişkili temel sosyal ve çevresel sorunları çözmeye çalışıyoruz.

Geri dönüşümü artırmak: Geri dönüşüm değerli malzemeleri ekonomi dahilinde tutmaya yardımcı oluyor ve farklı uygulamalar için geri dönüştürülmüş malzemeye olan talep giderek artıyor. Tüm Tetra Pak karton ambalajları geri dönüştürülebilirdir ve sadece 2017'de 46 milyar ambalaj geri dönüştürülmüştür. Kartonlarımızın bulunduğu her yerde geri dönüşüm değer zincirini geliştirmek için çalışıyoruz. AB plastik taahhüdünün bir parçası olarak, 2030 itibariyle Avrupa genelinde tüm içecek kartonu bileşenleri için geri dönüşüm çözümlerinin mevcut olması amacıyla sanayi ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz.

Kaynak etkin ürünler ve süreçler: Gezegenimizin sınırları dahilinde büyümek için daha azını kullanarak daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ürünlerimizi ve süreçlerimizi daha verimli hale getirerek atığı en aza indiriyor ve kaynak tüketimini azaltıyoruz. Tetra Pak'ın gıda işleme ve dolum ekipmanı mevcut en iyi çözümleri temsil ediyor. Kaynak kullanımını en aza indiren ve müşterilerimiz için maliyeti azaltan yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek konusunda yenilik yapmaya ara vermeden devam ediyoruz.

İçecek kartonları düşük karbonlu bir dönüşümsel ekonomi inşa etmeye katkıda bulunur

Dönüşümsel ekonomi

Dönüşümsel ekonomi yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?