YAKLAŞIMIMIZ

Geleceğimizin tüketicilere güvenli ve sürdürülebilir ürünler sunabilmemize bağlı olduğunu biliyoruz ve tüm değer zinciri genelinde faaliyetlerimizde sosyal açıdan sorumlu olmayı taahhüt ediyoruz.

Gıda İnsanlar Gelecek

Gıda. İnsan. Gelecek.

Tetra Pak'ta, sürdürülebilirlik yaklaşımımız marka vaadimizle şekillenir: İYİ OLANI KORUR™. Gıdaları, insanları ve geleceği koruma taahhüdünde bulunarak bu vaadimizi hayata geçiririz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Görüşmede etkileşen personel

İyi yönetişim

Tetra Pak olarak, iyi yönetişimi iyi işle bir tutarız. Doğru olanı yaparak iyi bir iş çıkarırız. İyi kurumsal yönetişimin, sürdürülebilir ve ticari olarak başarılı işletmenin temel prensibi olduğuna inanıyoruz ve bu, aşağıdaki marka vaadimizin dayanağıdır: İYİ OLANI KORUR™ ve tüm paydaş ilişkilerinin özünde bulunur.

Yönetişim hakkında daha fazla bilgi edinin

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

BM Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerini (SDG'ler) desteklemeyi ve bu hedeflere ulaşmayı taahhüt ettik. İşimizle en bağlantılı Hedeflere odaklandık, çünkü en büyük etkiyi bu alanlarda yapabiliriz. Üç temel unsurumuz olan Gıda, İnsan ve Gelecek açısından; yoksulluğu ortadan kaldırmaya yardımcı olmak, eğitim ve sağlık sonuçlarını iyileştirmek, daha iyi işler yaratmak ve temel çevresel sorunları çözmek için çalışıyoruz.

SDG'ler hakkındaki çalışmalarımıza ilişkin daha fazla bilgi edinin

Önemlilik matrisi

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı geliştirmek

Paydaş beklentileri, önemliliğe ilişkin konular ve daha geniş toplumsal ve çevresel eğilimlere ilişkin derinlemesine kavrayışımızla, karşı karşıya olduğumuz en önemli ve etkili zorluklarla en iyi şekilde başa çıkmak için sürdürülebilirlik yaklaşımımızı geliştirmeye devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı nasıl geliştirdiğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Beyaz tahtaya çizim yaparak çözümü tartışan insanlar

Paydaş katılımı

Paydaşlarımız, işimizden etkilenen veya işimizi etkileyenlerdir. Etkilerimizi azaltmak ve işimizi daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir hale getirmek üzere daha iyi yollar bulmak için bu gruplarla aktif şekilde bağlantı kuruyoruz. Görüşlerinden bazılarını dinlemek için raporu okuyun veya podcast'lerimizi dinleyin.

Paydaş katılımımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Küresel İndirmeler

2020 Sürdürülebilirlik Raporu

Sustainability report

Bilgi grafiği

Sustainability report

Bilgi grafiği

Sustainability report

Sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​