YAKLAŞIMIMIZ

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın özünde, geleceğimizin tüketicilere güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir ürünler sunabilmemize bağlı olduğunu bilmemiz ve tüm değer zinciri genelinde faaliyetlerimizde sosyal olarak sorumlu olma taahhüdümüz vardır.

Bilgi grafiği - Gıda İnsanlar Gelecek

Gıda. İnsan. Gelecek.

Tetra Pak'ta, sürdürülebilirlik yaklaşımımız marka vaadimizle şekillenir: İYİ OLANI KORUR™. Gıdaları, insanları ve geleceği koruma taahhüdünde bulunarak bu vaadimizi hayata geçiririz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Görüşmede etkileşen personel

İyi yönetişim

İyi kurumsal yönetişimin, sürdürülebilir ve ticari olarak başarılı işletmenin temel prensibi olduğuna inanıyoruz Bu, aşağıdaki marka vaadimizin dayanağıdır: PROTECTS WHAT'S GOOD™ ve tüm paydaş ilişkilerinin özünde bulunur.

Yönetişim hakkında daha fazla bilgi edinin

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

BM Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerini (SDG'ler) desteklemeyi ve bu hedeflere ulaşmayı taahhüt ettik. İşimizle en bağlantılı Hedeflere odaklandık, çünkü en büyük etkiyi bu alanlarda yapabiliriz. Üç temel unsurumuz olan Gıda, İnsan ve Gelecek açısından; yoksulluğu ortadan kaldırmaya yardımcı olmak, eğitim ve sağlık sonuçlarını iyileştirmek, daha iyi işler yaratmak ve temel çevresel sorunları çözmek için çalışıyoruz. Tetra Pak'ta SDG'leri gerçeğe dönüştürmek için çalışan insanlar hakkında daha fazlasını öğrenmek için raporu okuyun.

Çalışmamız hakkında daha fazla bilgi edinin

Önceliklerimiz

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı geliştirmek

Paydaş beklentileri, önemliliğe ilişkin konular ve daha geniş toplumsal ve çevresel eğilimlere ilişkin derinlemesine kavrayışımızla, karşı karşıya olduğumuz en önemli ve etkili zorluklarla en iyi şekilde başa çıkmak için sürdürülebilirlik yaklaşımımızı geliştirmeye devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı nasıl geliştirdiğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Beyaz tahtaya çizim yaparak çözümü tartışan insanlar

Paydaş katılımı

Paydaşlarımız, işimizden etkilenen veya işimizi etkileyenlerdir. Etkilerimizi azaltmak ve işimizi daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir hale getirmek üzere daha iyi yollar bulmak için bu gruplarla aktif şekilde bağlantı kuruyoruz.

Paydaş katılımımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Mario, başlıkla birlikte

Tetra Pak uzman görüşleri

Mario Abreu, Tetra Pak’ın Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Forumunun Başkanı. Şirkete 1999'da katılan Mario, şu anki görevine 2015 yılında geldi. Tetra Pak için sürdürülebilirliğin ne anlama geldiğine ve şirketin 2017'deki temel başarılarına ilişkin daha fazla bilgi edinin.

Mario ile yapılan röportajın tamamını okuyun

Küresel İndirmeler

Sürdürülebilirlik Raporu ön kapağı

Sürdürülebilirlik Raporu

2018 Sürdürülebilirlik Raporunu İndirin

GRI Standartları Endeksi ön sayfası

GRI Standartları İçerik Endeksi

GRI Standartları İçerik Endeksini İndirin

Sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​