Tetra Pak ve Stora Enso tarafından desteklenen, Avrupa'nın içecek kartonlarına yönelik ana geri dönüştürme merkezlerinden biri çalışmaya başlıyor

 

  • Stora Enso'nun Polonya Üretim tesisindeki son teknolojili hat ülkedeki kullanılmış içecek kartonlarının yıllık geri dönüştürme kapasitesini 3 katına çıkarmayı hedefliyor
  • Orta ve Doğu Avrupa'dan gelen ek hacimlerle, Polonya'da satılan içecek kartonlarının tamamını geri dönüştürme potansiyeli
  • Bu hat, kullanılmış kağıt bazlı paketlemeyi yeni kağıt bazlı ambalaj malzemelerine dönüştürerek kaliteli kaynakları dolaşımda tutuyor ve işlenmemiş içeriklerin kullanımını azaltıyor  

Lozan, İsviçre, 21 Haziran 2023 – Tetra Pak ve Stora Enso tarafından yapılan yaklaşık 29 milyon €'luk ortak yatırım sayesinde Polonya'da kullanılmış içecek kartonlarına yönelik yeni bir geri dönüştürme hattı çalışmaya başlıyor. Hat ülkedeki içecek kartonlarının yıllık geri dönüştürme kapasitesini 25.000 tondan 75.000 tona, yani üç katına çıkarma potansiyeline sahip. Polonya'da satılan içecek kartonlarının tamamının yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Letonya, Estonya ve Litvanya gibi diğer ülkelerden gelen ek hacimleri de içeren bir kapsam sağlıyor.  

Stora Enso'nun Ostrołęka'daki (Polonya) son teknolojili hattın yıllık 50.000 ton kapasitesi bulunuyor ve yalnızca içecek kartonu malzemelerinin ayrılmasını sağlayarak polimer ve alüminyumdaki lifleri ayrıştırıyor. Daha sonra lifler karton malzemelere geri dönüştürülüyor ve kullanılmış kağıt bazlı paketlemeyi yeni kağıt bazlı ambalaj malzemelerine dönüştürülerek malzeme döngüselliğine etkili bir şekilde katkı sağlanıyor. Bu yeni kağıt geri dönüştürme tesisi, Tetra Pak ile birlikte polyAl1'in yeni ürünlere geri dönüştürülmesine yönelik bir çözümü endüstride uygulamaya koyan Çek şirketi Plastigram Industries tarafından tamamlanıyor.  

"Yıllardır içecek kartonu geri dönüştürme kapasitesini artırmak, geri dönüşümcülerle, teknoloji sağlayıcılarıyla ve tedarikçilerle yeni ekipmanlara ve tesislere ortak yatırımlar yapmak için çalışıyoruz." diyor Lars Holmquist, Tetra Pak'ta Sürdürülebilirlik ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. "Tetra Pak, 2022'de dünya genelindeki toplama ve geri dönüştürme projelerine yaklaşık 30 milyon euro2 katkı sağladı ve önümüzdeki yıllarda yılda yaklaşık 40 milyon euro daha yatırım yapmayı planlıyor. İçecek Kartonları ve Çevre Birliği'nin (ACE) bir parçası olarak AB'deki içecek kartonlarının geri dönüştürülmesi için toplama oranının 2030'a kadar %90'a, geri dönüşümü ise %70'e çıkarma hedefini destekliyoruz. Stora Enso ile ortaklığımızın Avrupa'daki en büyük içecek kartonu geri dönüştürme merkezlerinden birine dönüşerek bu hedefe katkı sağladığını görmekten mutluluk duyuyorum. Bu, aynı zamanda sistemsel ve toplu eylemlerin geri dönüştürülen kartonlardaki kağıt lifleri gibi kaliteli yenilenebilir malzemeleri döngüde tutmaya nasıl yardımcı olduğunun mükemmel bir örneğidir."  

"Stora Enso gibi sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi temel alan Tetra Pak ile gerçekleştirdiğimiz yakın ortaklığın sonuçlarından oldukça memnunuz. Bu yeni modern çözüm, Avrupa geri dönüştürme kapasitesine önemli bir katkı sağlıyor ve tüketici paketlemesi döngüselliğine yönelik sağlam bir adım oluşturuyor. Polonya'daki üretim tesisimizin mevcut kapsamının tamamlanmasına ek olarak, bu geri dönüştürme tesisi AB'nin Paketleme ve Paketleme Atığı Düzenlemeleri teklifinin geri dönüştürme ve atık azaltma hedeflerine katkıda bulunuyor." diyor Stora Enso'nun Ambalaj Malzemelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hannu Kasurinen.  

Yeni hat, içecek kartonu endüstrisinin önerilen AB Ambalaj ve Ambalaj Atığı Tüzüğü'nün (PPWR) döngüsellik hedeflerini destekleme niyetinin sinyalini verip, gıda paketleme sektörünün yeşil dönüşümüne yardımcı olmada geri dönüşümün önemli rolüne dikkat çekerek, Orta ve Doğu Avrupa'da içecek kartonlarının geri dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor. AB'deki içecek kartonu geri dönüştürme kapasitesini artırmak için sektörde şu anda yaklaşık 200 milyon € yatırım yapıldı ve 2027 itibarıyla 120 milyon € daha yatırım yapılması planlanıyor.3

 

Basın için iletişim bilgileri 

Lucia Freschi  
Tetra Pak 
Tel: +39 347 2632237 
Lucia.freschi@tetrapak.com

 

1 Karton ambalajların lifsiz bileşeni polyAl olarak bilinir, aseptik karton ambalajlardaki gıda içeriğini korumak için oksijene ve neme karşı bariyer olarak kullanılan poliolefin ve alüminyum katmanlarını belirtir.
2 OPEX ve CAPEX yatırımları
https://www.beveragecarton.eu/wp-content/uploads/2022/03/ACE-Impact-assessment-study-of-an-EU-wide-collection-for-recycling-target-of-beverage-cartons-Roland-Berger.pdf

İndirilecek görseller